Тема 11. Суспільно-політичний устрій країни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Суспільно-політичний устрій країниSystème politique

 

République f Française Французька Республіка
Président m президент
Palais m de l'Elysée Єлисейський палац (резиденція президента Франції)
élir обирати/обрати
suffrage m universel direct пряме загальне голосування
Pouvoir m влада
pouvoir m exécutif виконавча влада
pouvoir m législatif законодавча влада
pouvoir m judiciaire судова влада
Premier Ministre m прем’єр-міністр
présider очолювати
Conseil m des Ministres Рада Міністрів
référendum m референдум
dissoudre розпускати/розпустити
dissolution f розпуск
Assemblée f Nationale Національна Асамблея
gouvernement m уряд
secrétaire m d'Etat держсекретар
constituer становити, становити собою
Sénat m Сенат
Palais-Bourbon m Бурбонський палац (місце засідань Сенату Франції)
se réunir збиратися/зібратися
France f métropolitaine материкова Франція
région f регіон
département m департамент
arrondissement m округ
canton m кантон
commune f комуна
divisér поділяти/поділити
subdivisér підрозділяти/підрозділити
représentant m представник
pouvoir m central центральна влада
préfet m префект
sous-préfet m субпрефект
maire m мер
constitution f конституція
5ème République f п’ята Республіка
citoyen m громадянин
citoyenne f громадянка
égal(e) рівний (рівна)
droit m право
loi f закон
assurer забезпечувати/забезпечити
promulguer затверджувати/затвердити (закон)
projet m de loi проект закону
diplomatie f дипломатія
négocier вести переговори
négociations f pl переговори
traité m договір
ambassadeur m посол
accueillir приймати
chef m des armées головнокомандувач Збройних сил
haut fonctionnaire m можновладний посадовець
avoir des pouvoirs exceptionnels мати виключні права, повноваження
séjourner перебувати
disposer des pouvoirs étendus мати широкі повноваження
veiller à l'exécution des lois спостерігати за виконанням законів
responsable відповідальний
Défense f nationale національна оборона
ministre m de l'Économie et des Finances міністр економіки та фінансів
ministre m de l'Intérieur міністр внутрішніх справ
ministre m des Affaires étrangères міністр закордонних справ
ministre m de la Justice міністр юстиції
ministre m de l'Éducation nationale міністр освіти
ministre m de la Défense міністр оборони
bicaméral двопалатний
Chambre f des députés палата депутатів
adoptér приймати/прийняти (закон, поправку тощо)
session f сесія
député m депутат
renouvellement m triennal потрійне поновлення
voter голосувати
vote f голосування, голос
ratifier ратифікувати
ratification f ратифікація
fédéral(e) федеральний, федеральна
unitaire єдиний, єдина
сonseil m régional регіональна рада
conseiller m радник
сonseil m général генеральна рада
conseil m municipal муніципальна рада
Verkhovna Rada f Верховна Рада
un amendement m поправка (до закону, законопроекту)
politique f extérieure зовнішня політика
politique f intérieure внутрішня політика
contrôler контролювати
réalisation f здійснення
budjet m бюджет
chef m de l'Etat голова держави
terme m термін
être à la tête бути на чолі
exécuter виконувати/виконати
Cabinet m de ministres кабінет міністрів
Comités m pl d'Etat державні комітети
rapport m annuel щорічний звіт, щорічна доповідь
relations f pl internationales міжнародні відносини
signer підписувати/підписати
accord m угода
branche f du pouvoir гілка влади
par l'intermédiaire через посередництво
(se) réaliser здійснювати(ся)/здійснити(ся)
Cour f Suprême Верховний суд
tribunal m régional обласний суд
cour f d'assises кримінальний суд
justice f правосуддя, юстиція, органи юстиції
protection f des droits et des libertés захист прав та свобод
pays m démocratique демократична країна
parti m politique політична партія

 

 

Тема 12. Міжнародне співробітництво

France dans le mondeПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.008 с.)