Норми штучної освітленості різних приміщень 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норми штучної освітленості різних приміщеньНайменування приміщення Освітленість, лк
люмінесцентні лампи лампи розжарювання
Аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії    
Житлові приміщення    
Вестибюлі, гардероби    

 

 


Карта обстеження житлового будинку (гуртожитку)

 

Загальні відомості
Період проведення обстеження  
 
 
Адреса будинку (гуртожитку)  
 
 
 
 
Поверховість будинку  
Наявність водопроводу, каналізації, газопостачання  
 
 
 
 
Тип опалення  
Система опалення  
 
 
 
Система вентиляції  
 
 
Загальна площа будинку, кількість квартир (кімнат)  
 
 
Кількість мешканців  
Хто мешкає (для гуртожитків)  
 
 
 
Опис ділянки
Розмір ділянки (відсоток забудови)  
 
 
 
Відстань до автошляхів  
Наявність зелених насаджень (відсоток озелененої площі)  
 
 
 
Наявність спортивного і ігрового майданчика  
 
Наявність господарських будівель  
 
 
Збір і видалення сміття  
 
Опис корпусу (для гуртожитку)
перелік приміщень та їх площа (вестибюль, кімнати денного перебування, приміщення для готування й приймання їжі, туалети і душові, кімнати обслуговуючого персоналу)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис кімнати (квартири)
Поверх, число кімнат у квартирі  
Кількість мешканців  
Ширина   Висота  
Глибина   Площа  
Матеріал стін, верхня обробка  
 
Повітряний куб і площа на одну людину  
 
 
 
  Оцінка вентиляції (наявність вентиляційних отворів, наявність кватирок, їх кількість і площа, коефіцієнт аерації, належний об’єм вентиляції, належна кратність повітрообміну)
 
 
 
 
 
 
 
 
  Температурний режим в приміщенні (максимальна, мінімальна, середня температура, коливання температури)
 
 
 
 
 
 
 
 
Рівномірність прогріву приміщення  
Орієнтація вікон, тип інсоляційного режиму  
 
 
  Оцінка освітлення (світловий коефіцієнт, коефіцієнт глибини залягання, освітленість (розрахункова), необхідна кількість світильників)
 
 
 
 
 
 
Шум у кімнаті, його причини  
 
 
Кухня (площа, вид плити, наявність й тип вентиляції, показники вентиляції)
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

Висновок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. І. П., підпис  
     

Основна література:

1. Коммунальная гигиена / под общ. ред.
Е. И. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2006. – С. 587 – 720.

Додаткова література:

1. Даценко І. І. Гігієна і екологія людини: навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 248 с.

2. Загальна гігієна: посіб. до практ. занять /
за ред. І. І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 471 с.

3. Загальна гігієна: словник-довідник / за ред.
І. І. Даценко. – Львів: Афіша, 2001. – 244 с.

4. Измеров Н. Ф. Общая и коммунальная
гигиена / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов, Н. Н. Трахтман. – М.: Медицина, 1985. – 384 с.

5. Минх А. А. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям / А. А. Минх. – М.: Медицина, 1973. – 340 с.

6. Пивоваров Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене / Ю. П. Пивоваров,
О. Э. Гоева, А. А. Величко. – М.: Медицина, 1983. – 256 с.

 

 


Питання для самостійного опрацювання курсу

 

1. Визначення гігієни як науки, структура дисципліни, мета й завдання.

2. Методи санітарно-гігієнічних досліджень.

3. Основи гігієнічного нормування. Гігієнічні нормативи.

4. Санітарно-епідеміологічна служба. Попереджувальний та поточний санітарний контроль.

5. Гігієна планування населених місць. Урбанізація. Позитивні та негативні ознаки урбанізації.

6. Санітарно-гігієнічні принципи санітарного контролю будівництва житлових та громадських будинків. Види будинків. Класифікація житлових будинків.

7. Гігієнічні питання внутрішнього планування житлових будинків квартирного та готельного типу.

8. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщень у гуртожитках.

9. Уплив факторів зовнішнього середовища на організм людини.

10. Фізіологічні механізми терморегуляції.

11. Гігієнічне значення температури повітря. Температурний режим в житлових приміщеннях.

12. Методика дослідження температурного режиму. Температурні шкали.

13. Гігієнічне значення вологості повітря. Методика визначення вологості повітря.

14. Методика вимірювання та оцінки швидкості руху повітря. Методика побудови рози вітрів.

15. Визначення поняття «мікроклімат». Характеристика комфортного та дискомфортного мікроклімату.

16. Комплексна оцінка мікроклімату житлових і громадських приміщень.

17. Заходи щодо підтримки комфортного мікроклімату в різних кліматичних умовах.

18. Опалення. Види опалення – централізоване й місцеве опалення; водяне, променеве (радіаційне) та повітряне опалення.

19. Гігієнічна характеристика водяного опалення, переваги і недоліки.

20. Гігієнічна характеристика променевого опалення, переваги і недоліки.

21. Гігієнічна характеристика повітряного опалення, переваги і недоліки.

22. Джерела забруднення атмосферного повітря. Заходи щодо профілактики забруднення атмосферного повітря.

23. Джерела забруднення повітря житлових і громадських приміщень. Показники, що характеризують санітарно-гігієнічний стан повітряного середовища.

24. Хімічний склад атмосферного повітря та повітря, що видихає людина.

25. Гігієнічне значення вентиляції. Показники, що характеризують процес вентиляції.

26. Особливості природної та штучної вентиляції.

27. Методи оцінки ефективності вентиляції.

28. Кондиціювання повітря. Параметри вентиляції та кондиціювання у будинках готельного типу.

29. Значення світла для людини. Особливості будови і функціонування зорового аналізатора.

30. Освітленість, одиниці освітленості, нормування освітленості у закритих приміщеннях.

31. Гігієнічне значення яскравості світла, одиниці яскравості.

32. Спектральний склад видимого світла, його гігієнічне значення.

33. Основні гігієнічні показники природного освітлення.

34. Інсоляція. Типи інсоляційного режиму приміщень.

35. Основні гігієнічні показники штучного освітлення лампами розжарювання і люмінесцентними лампами. Різновиди освітлювальної арматури, їх гігієнічна характеристика.

36. Параметри освітленості в житлових і громадських будинках.

37. Поняття про шум. Анатомо-фізіологічні особливості слухового аналізатора.

38. Фізичні характеристики шуму (рівні шуму, спектральний состав шуму).

39. Фізіологічні характеристики шуму. Уплив шуму на організм людини.

40. Джерела шуму в населених пунктах і житлових будинках.

41. Гігієнічне нормування комунального шуму.

42. Профілактика негативного впливу та боротьба із шумом.

43. Методика вимірювання рівнів звукового тиску.

44. Санітарно-гігієнічна характеристика погодних умов. Класифікація погод.

45. Санітарно-гігієнічне значення клімату. Кліматоутворюючі фактори. Медична класифікація кліматичних умов.

46. Методика оцінки рекреаційних характеристик клімату.

47. Акліматизація та реакліматизація. Фази акліматизації. Фактори, що впливають на процес акліматизації.

48. Розрахунок тривалості хронофізіологічної адаптації.

49. Санітарно-гігієнічні вимоги до спальних корпусів курортно-оздоровчих закладів.

50. Основи раціонального харчування. Енергетична цінність харчового раціону.

51. Біологічне значення основних нутрієнтів (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів).

52. Значення води для організму людини. Критерії якості питної води. Методи поліпшення якості води.

53. Фізіологічні норми споживання поживних речовин та енергії.

54. Захворювання, що обумовлені надлишковим або недостатнім харчуванням.

55. Лікувальне та лікувально-профілактичне харчування.

56. Харчові отруєння мікробної та немікробної етіології. Профілактика харчових отруєнь.

57. Санітарно-гігієнічна експертиза харчових продуктів.

58. Основи санітарного нагляду за будівництвом і реконструкцією підприємств харчової промисловості.

59. Санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування й експлуатації підприємств громадського харчування.

60. Санітарні вимоги до транспортування та зберігання харчових продуктів.

61. Первинна (холодна) й теплова обробка харчових продуктів, реалізація готової їжі.

62. Особиста гігієна персоналу підприємств громадського харчування.

 

 


Критерії оцінювання
(відповідність шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 384 від 29 березня 2012 року

 

Оцінка ECTS За національною системою Визначення Відсоток оцінювання за модульно-рейтинговою системою
А   ВІДМІННО (зараховано) відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90 – 100 %
В   ДУЖЕ ДОБРЕ (зараховано) вище середнього рівня з кількома помилками 82 – 89 %
С ДОБРЕ (зараховано) загалом правильна робота з кількома грубими помилками 74 – 81 %
D   ЗАДОВІЛЬНО – посередньо, зі значною кількістю недоліків 64 – 73 %
E ЗАДОВІЛЬНО (зараховано) виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки 60 – 63 %
FX   НЕЗАДОВІЛЬНО (не зараховано) з можливістю повторного складання 25 – 59 %
F НЕЗАДОВІЛЬНО (не зараховано) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 0 – 34 %

 

 


 


Навчально-методичне видання

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.034 с.)