Невербальні засоби комунікації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Невербальні засоби комунікаціїНевербальне спілкування - це «мова жестів», що включає такі форми самовираження, які не спираються на слова та інші мовні символи.

 

1. Кинесика

Кинесика - загальна моторика різних частин тіла, що відображає емоційні реакції людини. До кинесики відносяться виразні рухи, які у жестах і міміці, в пантомимике (моторика всього тіла, що включають в себе позу, ходу, поставу та ін), а також візуальному контакті.

1.1. Хода

Хода - це стиль пересування людини. Її складовими є: ритм, динаміка кроку, амплітуда перенесення тіла при русі, маса тіла. По ході людини можна судити про самопочуття людини, його характері, віці. Крім того, можна стверджувати, що люди, які ходять швидко, розмахуючи руками, впевнені в собі, мають чітку мету і готові її реалізувати. Ті, хто завжди тримає руки в кишенях - швидше за все дуже критичні і потайні, як правило, їм подобається пригнічувати інших людей. Людина, що тримає руки на стегнах прагне досягти своїх цілей найкоротшим шляхом за мінімальний час. Люди, зайняті вирішенням проблем, часто ходять в позі «мислителя»: голова опущена, руки зчеплені за спиною, хода дуже повільна. Для самовдоволених, кілька зарозумілих людей характерна хода, прославлена ​​Беніто Муссоліні. У них високо підняте підборіддя, руки рухаються, підкреслено енергійно, ноги - ніби дерев'яні. Вся хода примушена, з розрахунком справити враження. Це просте спостереження допомагало ФБР майже безпомилково визначати лідера мафії.
Для створення привабливого зовнішнього вигляду найбільше краща хода впевненої людини, таке ж враження створює і правильна постава - легка, пружна і завжди пряма. Голова при цьому повинна бути злегка піднята, а плечі розправлені.

1.2. Поза

Поза - це положення тіла. Людське тіло здатне прийняти близько 1000 стійких різних положень. Поза показує, як дана людина сприймає свій статус по відношенню до статусу інших присутніх осіб. Особи з більш високим статусом приймають більш невимушену позу. В іншому випадку можуть виникати конфліктні ситуації.
Одним з перших на роль пози людини як одного із невербальних засобів спілкування вказав психолог А. Шефлен. У подальших дослідженнях, проведених В. Шюбцем, було виявлено, що головне смислове зміст пози полягає в розміщенні індивідом свого тіла по відношенню до співрозмовника. Це розміщення свідчить або й закритості, або про розташування до спілкування.

1.3. Жести

Жести - це різноманітні рухи руками і головою. Мова жестів - це найдавніший спосіб досягнення взаєморозуміння. У різні історичні епохи і в різних народів були свої загальноприйняті способи жестикуляції. В даний час навіть робляться спроби створити словники жестів.
Про ту інформації, яку несе жестикуляція, відомо досить багато. Перш за все, важлива кількість жестикуляції. У різних народів виробилися і увійшли в природні форми вираження почуттів різні культурні норми сили і частотності жестикуляції. Конкретний зміст окремих жестів різний у різних культурах. Однак, у всіх культурах є подібні жести, серед яких можна виділити:
ü Комунікативні (жести привітання, прощання, привернення уваги, заборони, стверджувальні, заперечні, питальні і т.д.)
ü Модальні, тобто виражають оцінку і ставлення (жести схвалення, задоволення, довіри і недовіри і т.п.)
ü Описові жести, які мають сенс тільки в контексті мовного висловлювання.

1.4. Міміка

Міміка - рухи м'язів обличчя, і це головний показник почуттів. Дослідження показали, що при нерухомому або невидимому обличчі співрозмовника втрачається до 10-15% інформації. Головною характеристикою міміки є її цілісність і динамічність. Це означає, що в мімічних виразів обличчя шести основних емоційних станів (гнів, радість, страх, смуток, здивування, відраза) всі рухи м'язів обличчя скоординовані. основне інформативне навантаження несуть брови і губи.

1.5. Візуальний контакт

Візуальний контакт є виключно важливим елементом спілкування. Дивитися на мовця означає не тільки зацікавленість, але й допомагає нам зосередити увагу на тому, що нам говорять. Спілкуються люди зазвичай дивляться в очі один одному не більше 10 секунд. Якщо на нас дивляться мало, ми маємо підстави вважати, що до нас або до того, що ми говоримо, відносяться погано, а якщо дуже багато, це може сприйматися як виклик або ж гарне до нас ставлення. Крім того, відмічено, що коли людина бреше або намагається приховати інформацію, його очі зустрічаються з очима партнера менш 1 / 3 часу розмови.

За своєю специфікою погляд може бути:
1) Діловий - коли погляд фіксується в районі чола співрозмовника, це передбачає створення серйозної атмосфери ділового партнерства.
2) Соціальний - погляд концентрується у трикутнику між очима і ротом, це сприяє створенню атмосфери невимушеного світського спілкування.
3) Інтимний - погляд спрямований не в очі співрозмовника, а нижче особи - до рівня грудей. Такий погляд говорить про велику зацікавленість один одним у спілкуванні.
4) Погляд скоса використовується для передачі інтересу чи ворожості. Якщо він супроводжується злегка піднятими бровами чи посмішкою, він означає зацікавленість. Якщо ж він супроводжується нахмуреним чолом чи опущеними куточками рота, це свідчить про критичний або підозрілому відношенні до співрозмовника.

Голосові характеристики

Просодика - це загальна назва таких ритміко-інтонаційних сторін мови, як висота, гучність голосу, його тембр.
Екстралінгвістіка - це включення в мову пауз і різних психофізіологічних явищ людини: плачу, кашлю, сміху, зітхання і т.д.

Почуття, які випробовують мовцем, відбиваються, насамперед, в тоні голосу. У ньому почуття знаходять своє вираження незалежно від вимовлених слів. Так, звичайно легко розпізнаються гнів і смуток.
Чимало інформації дають сила і висота голосу. Деякі почуття, наприклад ентузіазм, радість і недовіра звичайно передаються високим голосом, гнів і страх - теж досить високим голосом, але в більш широкому діапазоні тональності, сили і висоти звуків. Такі почуття як горе, сум, втому зазвичай передаються м'яким і приглушеним голосом з пониженням інтонації до кінця кожної фрази.
Швидкість мови також відображає почуття. Людина говорить швидко, якщо він схвильований, стурбований, говорить про свої особисті труднощі або хоче нас у чомусь переконати, умовити. Повільна мова частіше за все свідчить про пригнобленому стані, горе, зарозумілість чи втоми.
Допускаючи в мові незначні помилки, наприклад, повторюючи слова, невпевнено або неправильно їх вибираючи, обриваючи фрази на півслові, люди мимоволі висловлюють свої почуття і розкривають наміри. Невпевненість у виборі слів проявляється тоді, коли мовець не впевнений у собі або збирається нас здивувати. Зазвичай мовні недоліки більш виражені при хвилюванні або коли людина намагається обдурити свого співрозмовника.

Дистанція

Норми наближення двох людей один до одного описав Е. Холл. Дані норми визначені чотирма відстанями:
o Інтимне відстань - від 0 до 45 см - На такій відстані спілкуються найближчі люди; у цій зоні є ще одна підзона радіусом 15 см, В яку можна проникнути тільки за допомогою фізичного контакту, це понад інтимна зона.
o Персональне - від 45 до 120 см - Спілкування із знайомими людьми;
o Соціальне - від 120 до 400 см - Переважне при спілкуванні з чужими людьми і при офіційному спілкуванні;
o Публічне - від 400 до 750 см - На цій відстані не вважається грубим обмінятися кількома словами або утриматися від спілкування, на такій відстані відбуваються виступи перед аудиторією.
Зазвичай люди почувають себе зручно і виробляють сприятливе враження, коли знаходяться на відстані, відповідному зазначених вище видів взаємодії. Надмірно близьке і надмірно віддалене положення негативно позначаються на спілкуванні.
Чим ближче знаходяться люди один до одного, тим менше вони дивляться один на одного. І навпаки, перебуваючи на відстані, вони більше дивляться один на одного і використовують жести для збереження уваги в розмові.

 

5. Основні види письма.

Види писемності

Логографічне письмо

Логограма є запис знаків, що відбивають окремі слова або морфеми. Щоб записати мову, потрібна величезна кількість логограм, а щоб вивчити їх, потрібно багато років. У цьому виявляється основна вада логографічного письма порівняно з алфавітним. Однак після того як таке письмо вивчено, виявляється його головна перевага — швидкість читання[3] Жодна система письма є повністю логографічна: всі вони поряд з логограмами мають фонетичні компоненти. Більшість таких писемностей містять ідеографічні компоненти (китайські «радикали», ієрогліфічні «визначники»).

Складове письмо

Складове письмо є набір письмових знаків, що передають склади. Знак у складовому письмі зазвичай відбиває поєднання голосний-приголосний, або просто один голосний звук. Проте в деяких випадках знаки відбивають складніші склади (наприклад, приголосний-голосний-приголосний або приголосний-приголосний-голосний). Фонетичний зв'язок складів не відбивається графічно.

Алфавіти

Алфавіт — сукупність усіх літер або складових знаків, прийнятих у писемності якої-небудь мови й розміщених у певнім усталенім порядку. Алфавіти виникли в серед. 2 тис. до н. е.[1] В ідеальному фонологічному алфавіті фонеми й букви ідеально відповідають один одному в обох напрямках: при записуванні можна передбачити написання слова, знаючи його вимову, і навпаки — при мовленні можна передбачити вимову слова, знаючи його написання.

Консонантне письмо

Докладніше: Консонантне письмо

У більшості близькосхідних алфавітів відбиваються тільки приголосні звуки, голосні звуки іноді можуть позначатися додатковими діакритичними знаками. Ця властивість виникла внаслідок впливу єгипетських ієрогліфів. Такі системи називаються абджадами, що в перекладі з арабської означає «алфавіт».

Консонантно-складове письмо

У більшості алфавітів Індії та Південно-Східної Азії голосні позначаються через діакритичні знаки або через заміну форми приголосного. Таке письмо називається абугіда. Деякі абугіди, як от геез і крі, вивчаються дітьми як складові, тому їх часто й залічують до складового письма. Однак, на відміну від справжнього складового письма, вони не мають окремих знаків для кожного складу.

 

6. Фонема та її основні функції. Комбінаторні та асиміляційні зміни фонем.

Фоне́ма — найменша (неподільна) структурно-семантична звукова одиниця, що здатна виконувати деякі функції у мовленні. Зокрема фонема творить, розділяє і розпізнає морфеми, слова, їхні форми в мовному потоці.

Функції фонеми

Зазвичай виділяють:

  • конститутивну: фонеми є тим матеріалом, з допомогою якого творяться одиниці вищих рівнів;
  • ідентифікаційну: із суцільного потоку мовлення людина розпізнає окремі звуки, а завдяки цьому й окремі слова;
  • дистинктивну: фонеми розрізняють як зміст слова, так і його форму.

 

7. Класифікація фонем.

Голосні фонеми -це звуки мови в основі яких лежить музикальний тон(голос).

Голосні (а,о,у,і,е,и) класифікують за такими ознаками:
За місцем творення (за зміною положення язика у горизонтальному положенні)

 

Голосні переднього ряду и, і, е
Голосні середнього ряду -
Голосні заднього ряду а, о, у

 

2) За способом творення (зміною язика у вертикальному положенні)

 

Голосні високого піднесення і, у
Голосні середнього піднесення е, о
Голосні низького піднесення а

8.

Високо-обниженого піднесення и

 

3)За участю губ: (огуьлені-губи приймають участь при творенні звуку,не огублені-губи не беруть участі в творенні звуку)

Огублені(лабіалізовані) о, у
Не огублені(нелабіалізовані) а, е, и, і

Класифікація приголосних звуків: за участю голосу й шуму, за місцем творення, за способом творення, за твердістю / м’якістю.

1. За участю голосу й шумусонорні (від лат. sonorous – звучний) й шумні. При творенні сонорних приголосних (їх називають ще сонантами) з перевагою голосу над шумом (л, л’, р, р’, м, н, н’, в, й). Шумні ’- з перевагою шуму над голосом / лише шуму. Поділяються на дзвінкі й глухі приголосні. Під час творення дзвінких приголосних є голос, хоча він і слабший від шуму. Глухі приголосних голосу зовсім не мають, утворюючись із самого лише шуму (на основі тільки шуму).

Дзвінкіб, д, д’, ґ, г, з, з’, ж, дж, дз, дз’. При їх вимові зв’язки дрижать, утворюється слабший від шуму голос, наприклад: б, д, з, ж і под.

Глухіп, т, т’, к, х, с, с’, ш, ч, ц, ц’, ф. Вони утворюються тільки шумами, голосу зовсім немає, що легко перевірити, коли покласти пальці на гортань і вимовляти п, т, с, ш, х і под. – дрижання голосових зв’язок зовсім не відчувається.

 

9. Лексичне значення слова та поняття. Слово як основна одиниця мови.

1) Лекси́чне зна́чення — історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність слова з певним явищем дійсності, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням.

Говорячи про значення слова, необхідно мати на увазі, що слово загалом вступає в три типи відношень: предметний (слово-предмет), поняттєвий (слово-поняття), лінгвальний (слово-слово).

Відношення слово-предмет

Існує в двох різновидах: загальна віднесеність і конкретна віднесеність.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 526; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.71.155 (0.024 с.)