Переваги усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Переваги усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесівА) відсутність фільтрації інформації

Б) згрупованість, упорядкованість інформацію

В) хороший зворотній зв'язок

Г) швидке отримання інформації

Д) повнота інформації

Е) низькі витрати часу.

 

252. Недоліки особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів:

А) обмеженість інформації

Б) вплив особистих якостей

В) труднощі документування

Г) повільне отримання інформації

Д) значні витрати часу

Е) фільтрація інформації.

 

253. Недоліки усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів:

А) обмеженість інформації

Б) вплив особистих якостей

В) труднощі документування

Г) повільне отримання інформації

Д) значні витрати часу

Е) фільтрація інформації.

 

254. Недоліки особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів:

А) обмеженість інформації

Б) вплив особистих якостей

В) труднощі документування

Г) повільне отримання інформації

Д) значні витрати часу

Е) фільтрація інформації.

 

255. Цілі попереднього контролю:

А) одержання інформації для вдосконалення планування

б) запобігання ситуаціям, здатних завдавати шкоди організації

в) оперативне реагування на відхилення

г) створення ефективної системи мотивації.

 


256. Цілі поточного контролю:

А) одержання інформації для вдосконалення планування

б) запобігання ситуаціям, здатних завдавати шкоди організації

в) оперативне реагування на відхилення

г) створення ефективної системи мотивації.

 

257. Цілі заключного контролю:

А) одержання інформації для вдосконалення планування

б) запобігання ситуаціям, здатних завдавати шкоди організації

в) оперативне реагування на відхилення

г) створення ефективної системи мотивації.

 

258. Обєкти попереднього контролю:

А) матеріальні ресурси

Б) людські ресурси

В) постачальники

Г) споживачі

Д) інформаційні ресурси

Е) фінансові ресурси

Ж) банки

З) конкуренти

 

259. Параметри ефективної системи контролю:

А) економічність

Б) всеосяжність

В) безперервність

Г) гнучкість

Д) низькі ціни

Е) точність

Ж) зрозумілість

З) своєчасність.

Тема: Лідерство

260. Визначення категорії «влада»:

А) така поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку іншої особи

Б) формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглого працівника

В) здатність чинити вплив на інших людей в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації

Г) можливість впливати на поведінку інших людей.

 

261. Визначення категорії «повноваження» в теорії лідерства:

А) така поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку іншої особи

Б) формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглого працівника

В) здатність чинити вплив на інших людей в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації

Г) можливість впливати на поведінку інших людей.

 

262. Визначення категорії «лідерство»:

А) така поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку іншої особи

Б) формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглого працівника

В) здатність чинити вплив на інших людей в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації

Г) можливість впливати на поведінку інших людей.

 

263. Визначення категорії вплив»:

А) така поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку іншої особи

Б) формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглого працівника

В) здатність чинити вплив на інших людей в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації

Г) можливість впливати на поведінку інших людей.

 

264. Форма влади, за якої характеристик керівника для підлеголого привабливі і він хоче бути схожим на нього:

А) влада примушення

Б) влада винагороди

В) експертна влада

Г) традиційна влада

Д) еталонна влада

 

265. Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має право наказувати, а обов’язок підлеглого – виконувати їх:

А) влада примушення

Б) влада винагороди

В) експертна влада

Г) традиційна влада

Д) еталонна влада

 

266. Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має можливість покарати і завадити задоволенню життєвих потреб підлеглого:

А) влада примушення

Б) влада винагороди

В) експертна влада

Г) традиційна влада

Д) еталонна влада

 

267. Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має можливість задовольняти його життєві потреби:

А) влада примушення

Б) влада винагороди

В) експертна влада

Г) традиційна влада

Д) еталонна влада


268. Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник володіє спеціальними знаннями, які дозволяють задовольнити потреби виконавця:

А) влада примушення

Б) влада винагороди

В) експертна влада

Г) традиційна влада

Д) еталонна влада

 

269. Чинники, що впливають на стиль управління згідно поведінкових теорій лідерства:

А) посадові повноваження керівника

Б) участь підлеглих в прийнятті рішень

В) особисті якості керівника

Г) обсяг ресурсів організації

Д) особисті якості підлеглих

Е) ступінь «зрілості» виконавців.

 

270. Чинники, що впливають на стиль управління згідно ситуаційних теорій лідерства:

А) посадові повноваження керівника

Б) участь підлеглих в прийнятті рішень

В) особисті якості керівника

Г) обсяг ресурсів організації

Д) особисті якості підлеглих

Е) ступінь «зрілості» виконавців.

271. Характеристики автократичного стилю управління:

а) централізація повноважень

б) добре налагоджена система комунікацій

в) високий ступінь структуризації робіт

г) апеляція до потреб більш високого рівня

272. Характеристики демократичного стилю управління:

а) централізація повноважень

б) добре налагоджена система комунікацій

в) високий ступінь структуризації робіт

г) апеляція до потреб більш високого рівня

273. Чинники, що формують двомірне трактування стилів управління за поведінковими теоріями лідерства:

а) ступінь врахування інтересів виробництва

б) ступінь врахування інтересів працівників

в) поле свободи підлеглих

г) поле свободи керівника

274. Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці:

     
     
     

а) бідність управління

б) режим підкорення керівнику

в) управління в стилі заміського клубу

г) колективне управління

д) організаційне управління

275. Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці:

     
     
     

а) бідність управління

б) режим підкорення керівнику

в) управління в стилі заміського клубу

г) колективне управління

д) організаційне управління

276. Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці:

     
     
     

а) бідність управління

б) режим підкорення керівнику

в) управління в стилі заміського клубу

г) колективне управління

д) організаційне управління

277. Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці:

     
     
     

а) бідність управління

б) режим підкорення керівнику

в) управління в стилі заміського клубу

г) колективне управління

д) організаційне управління


278. Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці:

     
     
     

а) бідність управління

б) режим підкорення керівнику

в) управління в стилі заміського клубу

г) колективне управління

д) організаційне управління

279. Зміст опортунізму за Блейком-Моутон:

1.9   9.9
     
1.1   9.1

а) імітація позиції 9.9 з метою приховання дійсних мотивів поведінки керівника

б) сполучення будь-яких або всіх підходів до управління

в) сполучення позицій 9.1 та 1.9

280. Зміст фасадизму за Блейком-Моутон:

1.9   9.9
     
1.1   9.1

а) імітація позиції 9.9 з метою приховання дійсних мотивів поведінки керівника

б) сполучення будь-яких або всіх підходів до управління

в) сполучення позицій 9.1 та 1.9

281. Зміст патерналізму за Блейком-Моутон:

1.9   9.9
     
1.1   9.1

а) імітація позиції 9.9 з метою приховання дійсних мотивів поведінки керівника

б) сполучення будь-яких або всіх підходів до управління

в) сполучення позицій 9.1 та 1.9

282. Ситуаційні чинники, що враховує модель керівництва Ф. Фідлера:

а) "зрілість" виконавця

б) потреби підлеглих

в) посадові повноваження керівника

г) структурованість завдання

д) ступінь участі підлеглих в прийнятті рішень

е) відносини між підлеглим і керівником

283. Базові твердження, на які спирається модель Ф. Фідлера:

а) стиль керівництва залишається в цілому стабільним

б) керівник легко адаптує свій стиль керівництва до змін ситуації

в) керівник не може пристосовувати свій стиль керівництва до конкретної ситуації

284. Чинники, що визначають ефективність стилю управління за теорією "життєвого циклу" Херсі-Бланшара:

а) особисті якості керівника

б) ступінь "зрілості" виконавців

в) обсяг повноважень керівника

г) характер завдань, що виконуються

д) потреби підлеглих

285. Базові категорії, на які спирається теорія "життєвого циклу" Херсі-Бланшара:

а) "зрілість" керівника

б) "зрілість" виконавця

286. Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S4:

  S3   S2  
         
S4       S1

а) високий

б) низький

в) помірний

 

287. Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S3:

  S3   S2  
         
S4       S1

а) високий

б) низький

в) помірний

 


288. Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S2:

  S3   S2  
         
S4       S1

а) високий

б) низький

в) помірний

 

289. Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S1:

  S3   S2  
         
S4       S1

а) високий

б) низький

в) помірний

 

290. Зміст поняття "зрілість" виконавця за теорією "життєвого циклу" Херсі-Бланшара:

а) бажання досягти поставлених цілей

б) здатність відповідати за свою поведінку

в) освіта та досвід щодо конкретного завдання

 


285 Базові категорії, на які спирається теорія "життєвого циклу" Херсі-Бланшара

179 Базові положення досліджень Лоуренса-Лорша

140 Базові поняття, на яких грунтуються стратегії диференціації:

141 Базові поняття, на яких грунтуються стратегії фокусування

283 Базові твердження, на які спирається модель Ф. Фідлера

128 Варіанти реструктивної стратегії:

127 Варіанти стратегії зростання

146 Вид стратегії щодо поставки на ринок продукції з унікальними властивостями

153 Вид стратегії, якому відповідає діяльність "Daewoo Corp." в широкому колі галузей

151 Вид стратегії, якому відповідає закриття частини виробництва

150 Вид стратегії, якому відповідає зменшення накладних витрат

148 Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певний географічний ринок

149 Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певну групу споживачів

154 Вид стратегії, якому відповідає просування "Coca-Cola Corp." на ринки інших країн

152 Вид стратегії, якому відповідає рішення"Colgate Corp." щодо продажу виробництвтенісного інвентарю та ювелірних виробів

147 Вид стратегії, якому відповідають методи цінової конкуренції на ринку

126 Види загально- корпоративних стратегій

193 Види повноважень

139 Види стратегій бізнесу за М. Портером

162 Визначення організаційної діяльності

158 Визначення бюджету

4 Визначення вертикального поділу праці:

108 Визначення глобальної мети:

3 Визначення горизонтального поділу праці:

260 Визначення категорії «влада»

262 Визначення категорії «лідерство»

261 Визначення категорії «повноваження» в теорії лідерства

263 Визначення категорії вплив»

246 Визначення контролю

196 Визначення лінійних повноважень

7 Визначення менеджменту у вузькому розумінні

6 Визначення менеджменту у широкому розумінні

107 Визначення місії організації

104 Визначення оперативного планування:

1 Визначення організації:

163 Визначення організаційної структури

159 Визначення політики

181 Визначення поняття "проектування робіт"

205 Визначення поняття "координація робіт"

180 Визначення поняття "поділ праці"

191 Визначення поняття делегування повноважень

186 Визначення поняття департаменталізації

198 Визначення поняття діапазону контролю

114 Визначення синергії:

160 Визначення стандартних операційних процедур

112 Визначення стратегії

103 Визначення стратегічного планування

115 Визначення сфери стратегії

161 Визначення функції організації

223 Визначення функції мотивації

99 Визначення функції планування:

194 Визначення функціональних повноважень

197 Визначення штабних повноважень

45 Вимоги до виявлення альтернатив, що обмежують іх чисельність:

105 Вимоги до правильного формулювання цілей:

242 Вимоги до робіт, що підвищують зацікавленість працівників згідно методу «збагаченя праці» Герцберга

226 Винагорода внутрішнього типу

227 Винагородження зовнішнього типу

245 Висновки, що випливають з моделі Портера-Лоулер

235 Вторинні потреби людини

125 Галузеві чинники, що оцінюються в рамках зовнішнього аналізу:

240 Гігієнічні фактори за теорією Герцберга

136 Група продукції, найбільш доцільна для значних інвестицій за методом пакетного

138 Група продукції, найменш доцільна для значних інвестицій за методом пакетного менеджменту

187 Групувальні ознаки базових схем департаменталізації

66 Експертні методи обґрунтування управлінських рішень:

164 Елементи організаційної діяльності

192 Елементи процесу делегування повноважень

113 Елементи стратегії:

100 Етапи процесу планування:

110 Етапи процесу управління за цілями (МВО):

94 За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:

95 За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:

96 За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:

97 За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:

98 За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:

248 Загальні сфери контролю

2 Загальні характеристики організацій:

143 Засоби реалізації стратегії диференціації

142 Засоби реалізації стратегії контролю за витратами

144 Засоби реалізації стратегії фокусування

26 Здобутки адміністративної школи управління

27 Здобутки поведінкових шкіл управління

25 Здобутки школи наукового управління

40 Зміст етапу діагнозу проблеми в процесі прийняття рішень:

42 Зміст категорії "актуальність інформації":

44 Зміст категорії комунікативність інформації":

43 Зміст категорії лаконічність інформації":

279 Зміст опортунізму за Блейком-Моутон

210 Зміст організаційної схеми управління

281 Зміст патерналізму за Блейком-Моутон

290 Зміст поняття "зрілість" виконавця за теорією "життєвого циклу" Херсі-Бланшара

124 Зміст правильно сформульованої місіі організації

224 Зміст процесу мотивації

280 Зміст фасадизму за Блейком-Моутон

28 Інтегровані підходи до управління

14 Інформаційні ролі керівників

32 Категорії, на які спирається класична теорія прийняття рішень

33 Категорії, на які спирається поведінкова теорія прийняття рішень

57 Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень:

102 Класифікація планів за ступенем конкретності:

106 Класифікація цілей за рівнем абстракції:

20 Класичні теорії менеджменту

121 Компоненти, які визначає загально-корпоративна стратегія

120 Компоненти, які визначає стратегія бізнесу

122 Компоненти, які визначає функціональна стратегія:

46 Критерії перевірки альтернатив

209 Мета створення механізмів координації

50 Методи активізації творчого пошуку альтернатив:

48 Методи індивідуального творчого пошуку альтернатив:

49 Методи колективного творчого пошуку альтернатив:

67 Методи обґрунтування задач, які вимагають прийняття послідовних рішень

184 Методи перепроектування робіт

61 Методи, що застосовуються в умовах імовірної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення:

62 Методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення:

60 Методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення:

59 Методи, що застосовуються за неможливості використання розрахункових методів

208 Механізми вертикальної координації

207 Механізми горизонтальної координації

206 Механізми координації процесу організаційного проектування

13 Міжособові ролі керівників

239 Мотиваційні фактори за теорією Герцберга

135 Найбільш прибуткова група продукції за методом пакетного менеджменту:

83 Найкраща стратегія за критерієм жалю у наведеному прикладі

82 Найкраща стратегія за критерієм Лапласа у наведеному прикладі:

80 Найкраща стратегія за критерієм оптимізму у наведеному прикладі

79 Найкраща стратегія за критерієм песимізму у наведеному прикладі

81 Найкраща стратегія за критерієм коефіцієнту оптимізму у наведеному прикладі:

84 Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:

85 Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:

86 Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:

87 Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:

88 Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:

137 Найменш прибуткова група продукції за методом пакетного менеджменту

200 Наслідки збільшення діапазону контролю

199 Наслідки зменшення діапазону контролю

221 недоліки дивізіональної орг.. структури

217 Недоліки лінійної організаційної структури

220 Недоліки лінійно-функціонал. орг.структури

218 Недоліки лінійно-штабної орг.. структури

222 недоліки матричної орг.. структури

252 Недоліки особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів

254 Недоліки особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів

253 Недоліки усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів

219 Недоліки функціональної орг.. структури

31 Об"єкти досліджень ситуаційного підхіду до управління

30 Об"єкти досліджень системного підхіду до управління

229 Обєкти дослідження змістовних теорій мотивації

230 Обєкти дослідження змістовних теорій мотивації

228 Обєкти дослідження процес них теорій мотивації

29 Обєкти досліджень процесного підходу до управління

258 Обєкти попереднього контролю

156 Одноразові плани, що надають стратегії конкретного змісту

9 Ознаки діяльності менеджера

5 Ознаки діяльності успішної організації

134 Оптимальна стратегія щодо продукції групи "D" за методом пакетного менеджменту:

131 Оптимальна стратегія щодо продукції групи "А" за методом пакетного менеджменту

132 Оптимальна стратегія щодо продукції групи "В" за методом пакетного менеджменту:

133 Оптимальна стратегія щодо продукції групи "С" за методом пакетного менеджменту

247 Основні етапи контролю

41 Основні критерії оцінки якості інформації

170 Основні характеристики бюрократії

77 Очікуваний ефект наведеного прикладу складає

78 Очікуваний ефект наведеного прикладу складає

74 Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:

75 Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:

76 Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:

165 Параметри організаційної структури

259 Параметри ефективної системи контролю

234 Первинні потреби людини

215 Переваги дивізіональної орг..структури

211 Переваги лінійної організаційної структури

214 Переваги лінійно-функціональної орг. Стр

212 Переваги лінійно-штабної організаційної структури

216 Переваги матричної орг.. структури

249 Переваги особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів

250 Переваги статистичних спостережень як методу вимірювання реальних процесів

251 Переваги усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів

213 Переваги функціональної організаційної структури

157 Плани, що повторюються в процесі впровадження стратегій

38 Послідовність виконання етапів інтуїтивної технології прийняття управлінських рішень

101 Послідовність виконання етапів процесу планування:

111 Послідовність виконання етапів процесу управління за цілями (МВО

123 Послідовність виконання етапів процесу формулювання стратегії:

39 Послідовність виконання етапів раціональної технології прийняття управлінських рішень

8 Послідовність виконання функцій управління в циклі менеджменту:

232 Послідовність задоволення потреб людей за теорією потреб А.Маслоу

47 Послідовність застосування критеріїв перевірки альтернатив:

19 Ранні теорії (підходи) менеджменту

176 Результати досліджень впливу технології та розмірів на її структуру

182 Результати процесу проектування робіт

289 Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S1

288 Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S2

287 Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S3

286 Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає за теорією "життєвого циклу" стилю керівництва S4

70 Рівень беззбитковості за наведеними даними становить

71 Рівень беззбитковості за наведеними даними становить

69 Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:

72 Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:

73 Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:

117 Рівень організації, на який спрямована загально-корпоративна стратегія

118 Рівень організації, на який спрямована стратегія бізнесу

119 Рівень організації, на який спрямована функціональна стратегія:

18 Рівень управління, що найбільше потребує комунікативних здібностей

16 Рівень управління, що найбільше потребує концептуальних здібностей

17 Рівень управління, що найбільше потребує технічних здібностей

116 Рівні стратегій

129 Рівні стратегій, що обираються методами пакетного менеджменту

130 Рівні стратегій, що обираються методом "життєвого циклу":

15 Ролі керівників, що пов'язані з прийняттям рішень

171 Сильні сторони ідеальної бюрократії

282 Ситуаційні чинники, що враховує модель керівництва Ф. Фідлера

274 Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці

275 Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці

276 Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці

277 Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці

278 Стиль управління за Блейком-Моутон,що наведений в сітці

169 Сутність децентралізації

54 Сутність методу аналогії:

55 Сутність методу ідеалізації

56 Сутність методу колективного блокноту:

53 Сутність методу контрольних запитань

52 Сутність методу морфологічного аналізу:

109 Сутність методу управління за цілями (МВО):

51 Сутність методу фокальних об'єктів:

225 Сутність процесу мотивації

10 Сфера компетенції менеджерів вищого рівня

12 Сфера компетенції менеджерів нижчого рівня

11 Сфера компетенції менеджерів середнього рівня:

36 Сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень

37 Сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень

68 Сфери застосування методу "дерева рішень":

189 Схема департаменталізації, якій відповідає відділ дитячих іграшок в супермаркеті

190 Схема департаменталізації, якій відповідає відділення банку по роботі з організаціями

188 Схема департаменталізації, якій відповідає маркетинговий підрозділ організації

65 Теоретико-ігрові методи обґрунтування управлінських рішень:

22 Теорії менеджменту, що вперше сформулювали універсальні принципи управління

178 Типові характеристики організацій великого розміру

177 Типові характеристики організацій малого розміру

89 У наведеному прикладі визначити сідлову точку:

90 У наведеному прикладі визначити сідлову точку:

91 У наведеному прикладі визначити сідлову точку:

92 У наведеному прикладі визначити сідлову точку:

93 У наведеному прикладі визначити сідлову точку:

204 Умови доцільності застосування високої організаційної структури

203 Умови доцільності застосування пласкої організаційної структури

145 Умови ефективного застосування стратегії контролю за витратами

241 Фактори, необхідні для забезпечення мотивації за теорії Ф.Герцберга

202 Фактори, що впливають на число, частоту і жорсткість посадових звязків

243 Фактори, що мотивують працівників за теорією «очікувань» В.Врума

244 Фактори, що мотивують працівників за теорією «справедливості» С.Адамса

64 Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії ігор

63 Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії статистичних рішень:

231 Фактори, що спрямовують поведінку людей за теоріє ю потреб Д.МакКлелланда

268 Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник володіє спеціальними знаннями, які дозволяють задовольнити потреби виконавця

267 Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має можливість задовольняти його життєві потреби

266 Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має можливість покарати і завадити задоволенню життєвих потреб підлеглого

265 Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має право наказувати, а обов’язок підлеглого – виконувати їх

264 Форма влади, за якої характеристик керівника для підлеголого привабливі і він хоче бути схожим на нього

195 Характеристика діяльності штабного керівника

271 Характеристики автократичного стилю управління

272 Характеристики демократичного стилю управління

155 Характеристики ефективної стратегії

34 Характеристики класичної теорії прийняття управлінських рішень - особа, яка приймає рішення

173 Характеристики орг. структур управління одиничним виробництвом за Дж. Вудворд

174 Характеристики організаційних структур управління масовим виробництвом за Дж. Вудворд:

175 Характеристики організаційних структур управління процес ним виробництвом за Дж. Вудворд:

35 Характеристики поведінкової теорії прийняття управлінських рішень - особа, яка приймає рішення:

183 Характеристики робіт, що виявляються в межах проектування робіт

237 Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою в успіху

238 Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою належності

236 Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою у владі

168 Характеристики ступеню складності організаційної структури

166 Характеристики ступеню формалізації організаційної структури

167 Характеристики ступеню централізації організаційної структури

257 Цілі заключного контролю

255 Цілі попереднього контролю

256 Цілі поточного контролю

201 Чинники, що визначають діапазон контролю

284 Чинники, що визначають ефективність стилю управління за теорією "життєвого циклу" Херсі-Бланшара

269 Чинники, що впливають на стиль управління згідно поведінкових теорій лідерства

270 Чинники, що впливають на стиль управління згідно ситуаційних теорій лідерства

172 Чинники, що за ситуаційною теорією визначають тип орг.. структури

273 Чинники, що формують двомірне трактування стилів управління за поведінковими теоріями лідерства

23 Школи, що концентруються на вивченні сутності та змісту управлінської діяльності

24 Школи, що концентруються на побудові ефективних організаційних структур управління

21 Школи управління, що вирізняють в межах поведінкової теорії менеджменту

233 Шляхи задоволення потреб вищих рівнів

185 Шляхи збагачення робіт

58 Якісні методи обґрунтування управлінських рішень:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1641; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.311 с.)