Визначення тарифної нетто-ставки з діючих ризикових видів страхування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення тарифної нетто-ставки з діючих ризикових видів страхування.Наявність стійкості часового ряду показників збитковості зі 100 грн. страхової суми. Нетто-ставка призначена для забезпечення виплат страхувальникам страхового відшкодування та страхової суми. Вона складається з 2 частин: -основної частини, -ризикової надбавки. При стійкості часового ряду показників збитковості за n-років основна частина нетто-ставки розраховується як середньорічна збитковість і забезпечення виплати у звичайному для останніх років розмірів.

Визначення ризикової надбавки проводиться на основі ряду показників збитковості зі 100 грн. страхової суми за n років. Нетто-ставка визначається як сума середньорічної збитковості та середньоквадратичного відхилення. Розрахування основної частини нетто-ставки засноване на прогнозі збитковості на майбутні роки. Прогнозування здійснюється з використанням методу парної кореляції та екстраполяції лінійного тренду. , , -ризикова надбавка.yi-значення збитковості в і-му році, t-номер року. На основі передбаченого у нормативній структурі тарифної ставки питомої ваги нетто-ставки визначається розмір брутто-ставки, а потім окремих статей навантаження в грн. зі 100 грн страхової суми: , де f-питома вага навантаження (%).

 

Розрахунок страхових тарифів зі страхування від окремих ризиків.

Розрахунок тарифних ставок за варіантами складається з етапів: 1.розрахунок нетто-ставок за кожним варіантом страхування без франшизи, а автомобіля – без додаткового устаткування і багажу. 2. розрахунок нетто-ставок за кожним варіантом з франшизою по страхуванню додаткового устаткування і багажу. 3. розрахунок брутто-ставок за всіма можливими варіантами страхування. Нетто-ставки розраховуються рекомендовано з використанням даних по сумі ставок у розрізі страхових ризиків згрупованих відповідно до наборів ризиків. По кожній групі визначають загальні суми виплати і знаходяться їх відношення до страхової суми за всіма укладеними договорами множенням результату на 100%, визначають показники збитковості зі 100 грн. страхової суми по страхуванню. Знаходиться середні арифметичні показники збитковості за 3 роки за 100 грн страхової суми.. Розрахунок нетто-ставок у цьому порядку проводиться по кожному об’єкту страхування окремо. Брутто-ставки розраховують виходячи з передбаченого навантаження.

 

Розрахунок нормативів з окремих видів страхування.

З метою виключення впливу на розгляд прибутку факторів, що не залежать від роботи страховий компаній, а також спрощення порядку розрахунку резервних платежів і виплат застосовують нормативний метод їх формування. Він використовується при складанні фінансових планів, а також для визначення по закінченню звітного періоду з суми коштів, залучених із резервних фондів або направлених до них. Для формування зазначених витрат встановлюються нормативи по страхуванню життя: 1. норматив резерву платежів або відкладених витрат, розраховується як відсоткове відношення суми відрахування у резерв до обсягу надходжень страхових платежів. 2. норматив поточних виплат, визначається як відсоткове відношення страхових і викупних сум до загальної суми страхових платежів. 3. норматив фонду виплат, визначається шляхом додавання 2х зазначених нормативів і використання для здійснення перерахунків по закінченню звітного періоду суми коштів, залучених з резерву платежів. По ризикових видах страхування норматив фонду виплат визначається як відсоткове відношення сум виплат до платежів, це для тих видів страхув з яких рівень виплат не встановлюється у структурі тарифної ставки. Цей норматив доцільно визначати виходячи з середнього трирічного рівня виплат з урахуванням розширення відповідності і ризикової надбавки. По закінченню звітного періоду суми коштів, залучених з резервів платежів чи запасного фонду визначаються з використанням відповідних нормативів. А саме розраховується страхова сума виплат і порівнюється з фактичними виплатами.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 522; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.006 с.)