ТОП 10:

Вибір потужності електродвигуна ліфтової установкиТаблиця 3.1 - Технічні дані ліфтової установки

Вихідні дані Умовне позначення Одиниця виміру Варіант 1
Номінальна вага вантажу Н
Вага доп. пристрою Н
Діаметр барабану м 0,4
Швидкість руху кабіни V м/сек 0,4
Прискорення з вантажем а1 м/с2 0,2
Прискорення без вантажу а2 м/с2 0,4
Передавальне число редуктора і   40,17
ККД редуктора hм   0,922
Висота піднімання Н м
Система електро приводу     Змінного струму

Розраховується необхідна статична потужність і момент на валу двигуна при підніманні і опусканні номінального вантажу у сталому режимі за формулою:

, кВт, (3.1)

, Нм,

, кВт,

, Нм,

де Fc – зусилля на канатоведучому шківу,Нм;

V- швидкість руху кабіни, м/с;

- ККД механізму

- передавальне число редуктора; - діаметр барабану, м.

Зусилля на канатоведучому шківу визначається за формулою:

, Н (3.2)

де - вага вантажу, кН;

- вага кабіни, кН;

- вага противаги, кН.

Вага противаги:

, кВт. (3.3)

де а – коефіцієнт зрівноважування: а=0,4-0,6.

Тоді

Н

, кВт,

, Нм,

, кВт,

, Нм.

Час середньої тривалості робочої операції:

, с (3.4)

де H – висота будівлі, м.

, с

Необхідна швидкість електродвигуна:

, об/хв. (3.5)

де – коефіцієнт поліспаста: .

, об/хв.

Еквівалентне значення потужності:

кВт

Вибір електродвигуна проводиться за умовою :

Вибираєм двигун 4A200M4.

Номінальні параметри вибраного двигуна приведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Номінальні параметри двигуна

Тип Рн, кВт nн, об/хв ККД Ін, А cosφ Момент Інерції J, кгм2 В
4A200M4 92,0 0,90 7,0 2,5 64,3 10-2

 

Після цього потужність двигуна перевіряється на перевантажувальну здатність за моментом:

,

де Мmax – найбільший момент при максимальному навантаженні, Н×м:

Н× м ;

Н×м;

λм – коефіцієнт перевантажувальної здатності двигуна за моментом ( вибирається за каталогом ).

Якщо обидві умови виконуються, то вважається, що двигун вибраний вірно.

Висновок

В даній курсовій роботі вирішено комплексне завдання з проектування електроприводу виробничого механізму підйомного крану, токарного верстату та ліфтової установки за заданими технічними параметрами. Розглянуто питання розрахунку, вибору, перевірки двигунів виробничих механізмів, побудовано діаграму навантаження, розраховано та побудовано механічні характеристики. Проведено розрахунок і вибір пускових і регулювальних кутів та гальмівних опорів.

Перелік посилань на джерела

1. Галущак І.Д., Семенцова А.О. Основи електроприводу. Курсова робота. Методичні вказівки.- Івано-Франківськ: Факел, 2006. - с.

2. Капунцов Ю. Д. Елисеев В. А. Ильяшенко Л. А. Електрооборудование и електропривод промьішленних установок-М:ВШ. 1979г.

3. Чиликин М. Г. Сандлер А.С. Общий курс электропривода – М.: Энергия, 1981. – 576 с.

4. Вишеневский С. М. Характеристики двигателей в електроприводе – 6-е изд. М.: Энергия, 1977. – 432 с.

5. Ключев В. И. Терехов В. М. Электропривод и автоматизация общепромышлених механизмов – М.: Энергия, 1980. – 360 с.

6. Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процесами / Под ред. Круповича В. И. Барибина Ю. Г. – 3-е изд. , М.: Энергия, 1982. – 416 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.007 с.)