ТОП 10:

Вибір потужності електродвигуна головного руху токарного верстатуЕлектричні двигуни металорізальних верстатів повинні вибиратись таким чином, щоб повністю забезпечити задану продуктивність верстату при високій надійності і еконо-мічності його роботи.

Характерним режимом роботи головних приводів верстатів є тривалий режим із змінним навантаженням. В цьому випадку розрахунок потужності двигуна здійснюється методом середньоквадратичних величин на основі діаграми навантаження.

Швидкість різання залежить від якості оброблюваного матеріалу та різця і визначається за формулою:

, м/хв, (2.1)

де T - стійкість різця, хв.;

t- глибина різання, мм;

S - подача, мм/об.

м/хв;

м/хв;

м/хв;

м/хв;

Зусилля різання визначається за формулою:

, Н (2.2)

де V - швидкість різання, м/хв.

, Н;

, Н;

,Н;

, Н;

За відомими значеннями швидкості і зусилля різання визначаємо потужність різання:

, кВт. (2.3)

, кВт.

, кВт.

, кВт.

 

, кВт.

Швидкість шпинделя при певній швидкості різання, об/хв:

, (2.4)

де d – діаметр виробу, мм.

, об/хв;

, об/хв;

, об/хв;

, об/хв;

 

Машинний час являє собою необхідний час, протягом якого проходить обробка металу різанням, і визначається на кожному переході :

, хв. (2.5)

, хв;

, хв;

, хв;

, хв;

Допоміжний час включає час, затрачений на встановлення і зняття деталі, підведення і відведення різця, вмикання подачі та на вимірювання режиму:

, хв. (2.6)

, хв;

, хв;

, хв;

, хв;

Постійні втрати неробочого ходу , які не залежать від навантаження на верстат, визначаються за формулою:

, кВт, (2.7)

де Pzном - номінальна потужність при різанні, кВт ( приймається рівною Pz max);

- коефіцієнт постійних втрат.

Коефіцієнт визначається з врахуванням ККД верстату і коефіцієнту , який для середніх умов роботи і постійної швидкості приймають рівним 1,5:

. (2.8)

кВт.

Потужність на валу двигуна головного руху при різних переходах обробки деталі, тобто для кожної операції, визначається :

кВт, (2.9)

де - ККД для довільного навантаження:

(2.10)

;

;

;

;

 

, кВт;

, кВт;

, кВт;

, кВт;

Визначаться еквівалентна потужність головного двигуна за побудованим графіком:

кВт

Вибір електродвигуна проводиться за умовою :

Вибираєм двигун П71.

Номінальні параметри вибраного двигуна приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Номінальні параметри двигуна

 

 

Тип Рн, кВт nн, об/хв Ін, А RЯ +rДП , Ом Момент Інерції J, кгм2 В
П71 0,300 2,2 1,4

 

Після цього потужність двигуна перевіряється на перевантажувальну здатність за моментом:

,

де Мmax – найбільший момент при максимальному навантаженні, Н×м:

Н× м ;

Н×м;

λм – коефіцієнт перевантажувальної здатності двигуна за моментом ( вибирається за каталогом ).

Якщо обидві умови виконуються, то вважається, що двигун вибраний вірно.

 

Методика вибору потужності електродвигуна ліфтової установкиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.008 с.)