ТОП 10:

Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу (2,5 год.)1. Роль контролінгу в системі керування підприємством.

2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями керування підприємством.

Тема 2. Класифікація об’єктів контролінгу(2,5 год.)

1. Економічна природа витрат.

2. Методи класифікації витрат.

Тема 3. Поняття про центри відповідальності (2,5 год.)

1. Принципи виділення центрів відповідальності.

2. Розподіл підприємства на центри відповідальності та вимоги до нього.

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу (2,5 год.)

1. Джерела інформації управлінського обліку. Користування результатами обліку.

2. Форми подання звітної інформації. Вимірники облікової інформації. Частота подання звітів.

3. Види систем управлінського обліку. Застосування управлінського обліку в практичній діяльності.

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві (4 год.)

1. Філософія процесного підходу.

2. Етапи впровадження оперативного контролінгу.

3. Фактори, що сприяють і перешкоджають впровадженню контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства (2,5 год.)

1. Структура інструментарію оперативного контролінгу.

2. Основні напрямки бюджетування.

Тема 7. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових

(2,5 год.)

1. Бюджетний контроль та його завдання.

2. Система бюджетного контролю.

Тема 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства, мета, завдання і джерела інформації (2,5 год.)

1. Роль діагностики в керуванні підприємством.

Тема 9. Методи стратегічної діагностики (2,5 год.)

1. Товарна стратегія та її головні завдання.

2. Матриця Бостонської консалтингової групи, її переваги та недоліки.

3. Комплексний показник конкурентного статусу підприємства та його оцінка.

Тема 10. Методи оперативної діагностики (4 год.)

1. Піраміда показників.

2. Економічний зміст запасу фінансової міцності.

3. Бізнес-процес та його аналіз.

 

Тема 11. Особливості контролінгу інвестиційних проектів (2,5 год.)

1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів.

Тема 12. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel (2,5 год.)

1. Переваги й недоліки критерію окупності.

2. Переваги й недоліки критерію рентабельності.

Тема 13. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків (2,5 год.)

1. Критерії дисконтування грошових потоків.

Тема 14. Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтування (2,5 год.)

1. Фактори, які обумовлюють розмір ефективної ставки відсотка.

2. Основні переваги скоригованої наведеної вартості.

Тема 15. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу (2,5 год.)

1. Соціологічний і психологічний підходи.

2. Фактори, що визначають прийняття управлінських рішень.

Тема 16. Критерії прийняття управлінських рішень (2,5 год.)

1. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

2. Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої межі ціни продукції.

3. Ухвалення рішення при наявності обмежень.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) включає додаткову роботу студента протягом навчального семестру. ІНДЗ передбачає виконання таких видів робіт:

­ науково-пошукова робота, яка складається з трьох частин: теоретичної (огляд законодавчої бази, теоретичного матеріалу, досліджень науковців з даної теми), практичної (аналіз статистичних даних, соціально-економічних показників), висновків та пропозицій;

­ написання статей, тез на науково-практичні студентські конференції.

 

 

Напрямки науково-пошукової роботи

Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу

1. Роль контролінгу в системі керування підприємством (на прикладі підприємства).

2. Проблеми впровадження контролінгу на підприємствах України.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)