ТОП 10:

ТЕМА 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємствіМета заняття: закріпити теоретичні знання студентів щодо організаційно-методичних основ створення системи контролінгу на підприємстві; розвивати професійні навички, що необхідні для координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів; виробити практичні навички щодо створення системи контролінгу на підприємстві.

ПЛАН

1. Цілі і пріоритети розвитку підприємства. Філософія процесного підходу.

2. Відхилення фактичних підконтрольних показників від планових. Ступінь впливу відхилень на величину алгоритму “витрати–прибуток”.

3. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура й склад служби контролінгу.

4. Етапи впровадження оперативного контролінгу.

5. Необхідність електронного документообігу в контролінгу. Інформаційні потоки в системі контролінгу.

6. Фактори, що сприяють і перешкоджають впровадженню контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

 

Рекомендована література

Основна: 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 17

Додаткова: 30; 31; 33; 34

Ресурси: 46; 48; 51; 53; 56

 

 

Семінарське заняття № 4 (2 год.)

ТЕМА 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства, мета, завдання і джерела інформації

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів щодо мети та завдань діагностики фінансово-господарського стану підприємства; розвивати професійні навички, що необхідні для діагностики фінансово-господарського стану в керуванні підприємством; виробити практичні навички щодо діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

 

ПЛАН

1. Мета й завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

2. Роль діагностики в керуванні підприємством.

3. Джерела інформації для експертної діагностики.

4. Засоби масової інформації, внутрішні документи.

 

Рекомендована література

Основна: 7; 10; 14; 15; 17

Додаткова: 25; 31; 34; 35

Ресурси: 46; 51; 52; 53; 56

 

 

Семінарське заняття № 5 (2 год.)

ТЕМА 11. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів щодо системи моніторингу, оцінки та контролю інвестиційних проектів; розвивати професійні навички, які необхідні для контролінгу інвестиційних проектів; виробити практичні навички щодо створення системи контролінгу інвестицій.

ПЛАН

1. Система моніторингу, оцінка й контроль інвестиційних проектів.

2. Основні завдання контролінгу інвестицій.

3. Особливості контролінгу інвестиційних проектів.

4. Етапи створення системи контролінгу інвестицій.

 

Рекомендована література

Основна: 3; 8;10; 13; 15; 17

Додаткова: 26; 27; 31; 34

Ресурси: 46; 50; 51; 55; 56

 

Семінарське заняття № 6 (2 год.)

ТЕМА 15. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів щодо підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу; розвивати професійні та виробити практичні навички, які необхідні для прийняття управлінських рішень у контролінгу.

ПЛАН

1. Основні постулати класичного (раціонального) підходу.

2. Постулати принципу обмеженої раціональності.

3. Постулати принципу ефективного керування.

4. Соціологічний і психологічний підходи.

5. Корпоративна культура та її роль у прийнятті рішень.

6. Фактори, що визначають прийняття управлінських рішень.

 

Рекомендована література

Основна: 6; 7; 8; 12; 15; 17

Додаткова: 30; 31; 33; 34

Ресурси: 46; 48; 51; 52; 55

ТЕМА 16. Критерії прийняття управлінських рішень

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів щодо критеріїв прийняття управлінських рішень; розвивати професійні та виробити практичні навички, які необхідні для прийняття рішень про обсяг і структуру випуску продукції, прийняття рішень “Робити чи купувати”, прийняття рішень при визначенні нижньої межі ціни продукції, прийняття рішень при ціноутворенні, прийняття рішень у керуванні матеріальними потоками на підприємстві, ухвалення рішення при наявності обмежень.

ПЛАН

1. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

2. Критерії прийняття рішень про обсяг і структуру випуску продукції.

3. Критерії прийняття рішень “Робити чи купувати”.

4. Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої межі ціни продукції.

5. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні.

6. Критерії прийняття рішень у керуванні матеріальними потоками на підприємстві. Ухвалення рішення при наявності обмежень.

 

Рекомендована література

Основна: 7; 9; 10; 12; 15

Додаткова: 30; 31; 33; 34

Ресурси: 46; 48; 51; 52; 55

 

 

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності з навчальної дисципліни “Контролінг”

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності
І. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до семінарських занять 1.4. Підготовка до практичних занять 1.5. Підготовка до тестування, контрольних робіт 1.1. Активна участь у різних видах аудиторних занять 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Активна участь в семінарських (практичних) заняттях 1.4. Написання тестових завдань, контрольної роботи
ІІ. Навчально-дослідна робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни “Контролінг” 2.2. Написання реферату, ІНДЗ за заданою проблематикою 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Підготовка презентацій   2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи (ІКР) 2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату, ІНДЗ під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі 2.5. Перевірка правильності виконання завдань 2.6. Демонстрація слайдів
ІІІ. Наукова робота
3.1. Підготовка наукових публікацій 3.2. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах   3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк 3.3. Використання матеріалів в звіті з НДР

 

Завдання для самостійної роботи студентів (54 год.)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.006 с.)