ТОП 10:

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи створення і функціонування контролінгу на підприємствіТема 1. Концепція, види та структура контролінгу

Сутність, завдання і функції контролінгу, причини його виникнення. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в системі керування підприємством. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями керування підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу. Основні розділи контролінгу: планування, управлінський облік, інформаційні потоки, моніторинг, контроль.

 

 

Тема 2. Класифікація об’єктів контролінгу

Економічна природа витрат. Поняття витрат. Методи класифікації витрат. Змінні, постійні та змішані витрати. Прямі і непрямі витрати.

 

 

Тема 3. Поняття про центри відповідальності

Поняття центрів відповідальності, їхня класифікація. Принципи виділення центрів відповідальності. Центри відповідальності: обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові. Типи центрів: витрат, прибутку та інвестицій. Розподіл підприємства на центри відповідальності та вимоги до нього.

 

 

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу

Поняття, завдання і відмінність управлінського обліку від фінансового. Основні цілі управлінського обліку. Джерела інформації управлінського обліку. Користування результатами обліку. Форми подання звітної інформації.

Вимірники облікової інформації. Частота подання звітів. Масштаби і принципи управлінського обліку. Методика розрахунків управлінського обліку. Види систем управлінського обліку. Застосування управлінського обліку в практичній діяльності. Поняття, склад та структура собівартості продукції. Типова структура та зміст статей калькуляції. Калькулювання та його методи. Методи обліку і калькулювання витрат на виробництво.

 

 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві

Цілі і пріоритети розвитку підприємства. Філософія процесного підходу. Система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів. Відхилення фактичних підконтрольних показників від планових. Ступінь впливу відхилень на величину алгоритму “витрати–прибуток”. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура й склад служби контролінгу. Етапи впровадження оперативного контролінгу. Необхідність електронного документообігу в контролінгу. Інформаційні потоки в системі контролінгу. Фактори, що сприяють і перешкоджають впровадженню контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

 

 

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства

Поняття і види бюджетів. Структура інструментарію оперативного контролінгу. Основні напрямки бюджетування. Послідовність складання і взаємозв’язок бюджетів. Зміст і етапи розробки бюджетів. Порядок розробки бюджетів. Розробка фінансових показників бюджетів за допомогою MS Excel. Переваги та недоліки бюджетування.

 

 

Тема 7. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових

Факторний аналіз відхилень. Розподіл відхилень між факторами. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Бюджетний контроль та його завдання. Керування за відхиленнями. Оцінка відхилень за допомогою інформаційних технологій. Звіт про виконання. Відхилення внаслідок планування та внаслідок діяльності. Система бюджетного контролю. Базисні, теоретичні і поточні стандарти.

 

 

Тема 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства, мета, завдання і джерела інформації

Мета й завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Роль діагностики в керуванні підприємством. Джерела інформації для експертної діагностики. Засоби масової інформації, внутрішні документи.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.003 с.)