ТОП 10:

Прогноз на 2000 рік – пропозиції ряду нових СЗГ№ СЗГ Характеристика ринку Прогноз частки ринку Прогнозований конкурентний статус Фаза ЖЦ СЗГ Потреба в інвестиціях Прибутковість
для створення конкурентного статусу ймовірний конкурентний статус
  Зростаючий 0,12 Високий 1-ша фаза зростання Високі 0,8 Висока
  В стадії формування 0,25 Дуже високий зародження Високі 0,6 Висока
  Стабільний 0,75 Середній 2-га фаза зростання Високі 0,8 Середня
  Зростаючий 0,3 Високий 2-га фаза зростання Середні 0,7 Середня

 

Обгрунтувати свій вибір СЗГ (чому віддано перевагу відібраним СЗГ, і від яких СЗГ потрібно відмовитися?).

Матриця балансу ЖЦ

Конкурентний статус Дуже високий           Короткострокова перспектива
Високий          
Середній          
Слабкий          
Збитковий          
  Фаза ЖЦ Зародження 1-ша фаза зростання 2-га фаза зростання Зрілість Затихання  
Конкурентний статус Дуже високий           Довгострокова перспектива
Високий          
Середній          
Слабкий          
Збитковий          

 

Задача 12

Забезпечення рівномірного виробництва при сезонних змінах попиту

Постановка задачі

Підприємство спеціалізується по виготовленню двох виробів А і Б. Маркетингові дослідження свідчать, що в плановому році ємкість ринку по продукту А складає 4800 тис. шт., а по продукту Б - 3300 тис. шт. Підприємство планує зайняти 10% на ринку кожного виробу. Сезонні коливання попиту на продукцію підприємства наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Сезонні коливання попиту на продукцію підприємства

Вироби Попит за місяцями року, тис. шт.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
А
Б

Завдання

Розрахувати запаси готової продукції кожного виду на складі за місяцями та середньорічну величину при умові рівномірного виробництва продукції та реалізації її з врахуванням сезонних коливань попиту та початкового запасу продукції А на складі на 01.01 в розмірі 71 тис. шт.

Рекомендації для вирішення

1. Розрахунки провести по кожному виробу окремо.

2. Визначити запланований обсяг реалізації продукції на наступний рік за місяцями.

3. Розрахувати щомісячний обсяг виробництва при умові рівномірного виробництва.

4. Розрахувати запаси готової продукції на складі по кожному виду виробу. Розрахунки рекомендовано провести в таблиці 2.

Таблиця 2.

Розрахунок запасів готової продукції А на складі, тис. шт.

Місяці Обсяг реалізації Обсяг виробництва Запаси на складі за місяцями
на початок зміна на завершення
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Всього      
Середньорічний запас продукції А на складі
Початковий запас продукції А на 01.01 наступного року

 

Таблиця 3.

Розрахунок запасів готової продукції Б на складі, тис. шт.

Місяці Обсяг реалізації Обсяг виробництва Запаси на складі за місяцями
на початок зміна на завершення
1.      
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
Всього      
Середньорічний запас продукції Б на складі
Початковий запас продукції Б на 01.01 наступного року

Задача 10

Постановка задачі

На складі підприємства знаходиться сім груп запасів комплектуючих, на виробництві яких спеціалізується підприємство. Кількість вироблених за рік виробів, тобто обсяг виробництва в шт., характеризує щорічний рівень використання запасів. Данні про вироби наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Річна виробнича програма підприємства

№ групи запасів Код виробу Ціна виробу (Ц), грн. Обсяг виробництва (К), шт.
  І-1
  І-2
  І-3
  І-4
  І-5
  І-6
  I-7

Завдання

Класифікуйте запаси підприємства за трьома категоріям з використанням методу АВС-аналізу графічно.

Рекомендації для вирішення

АВС-аналіз включає виконання наступних кроків:

визначити вартість (С) щорічного споживання кожної групи запасів та сумарну вартість виробничої програми;

ранжувати вироби по вартості щорічного споживання (С) по принципу зменшення;

розрахувати кумулятивні (наростаючим підсумком) вартість та кількість по ранжованому ряду виробів;

розрахувати частку (в %) кумулятивних вартості та кількості виробів в сумарній вартості та загальній кількості вироблених підприємством виробів;

класифікувати вироби за трьома категоріями: А, В і С. Критерієм класифікації виробів є частка (в %) кумулятивної вартості:

Категорія А - до 80%;

Категорія В - від 81% до 95%;

Категорія С - від 96% до 100%.

· побудувати графік.

Графік має такий вигляд (Рис. 1).

Розрахунок рекомендується провести в табличній формі.

Рис.1 АВС-аналіз запасів комплектуючих підприємства

 

 

Консолідована звітність

Питання до залікуПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.005 с.)