ТОП 10:

Характеристика портфеля пропозиції підприємства№ п\п   Види продукції Обсяг реалізації по роках, тис.грн. Частка ринку, 2000р., %
1997р. 1998р. 1999р. 2000р. підприємства конкурента
  Вершкове масло для України та країн СНД
  Вершкове масло для країн, що розвиваються
  Вершкове масло для Західної Європи
  Маргарин для України та країн СНД
  Маргарин для країн, що розвиваються
  Йогурт для України та країн СНД
  Пастеризоване молоко для України
  Сметана для України та країн СНД
  Кефір для України та країн СНД

 

Завдання

Використовуючи матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) сформулюйте продуктову стратегію підприємства.

Рекомендації для розв’язання:

В якості масштабу оцінки окремих видів продукції (середні значення в матриці) застосовуються: середній індекс темпів росту ринку (дорівнює одиниці), тобто обсяг продажу постійний, і відносна частка ринку – середня величина в діапазоні від мінімального до максимального значення відносної частки на ринку. Діаметр кругу для відображення продукту вибирається пропорційно частці обсягу продукції в загальному обсязі реалізації підприємства.

Вихідні дані для побудови матриці БКГ:

№ продукції   Показники                  
Темпи росту ринку                  
Відносна частка ринку                  
Частка продукції в загальному обсязі реалізації підприємства, %                  

 

Задача 6

Постановка задачі

Стратегія розвитку підприємства визначається системою показників, які характеризують кінцеві результати його діяльності в галузі: обсягів реалізації продукції; політики оновлення продукції; політики зміни якості продукції; технічної політики виробництва. Статистичні дані за ретроспективний період наведені в таблиці

Таблиця 1

Показники діяльності підприємства

Показники Роки
Обсяг реалізації продукції Vp, тис. грн..
Оновлення продукції Ко, %
Якість продукції, Кя, %
Ріст продуктивності праці, Кп, тис.грн./працівника
Собівартість одиниці продукції Кс, грн..

Завдання

1. Розробити прогноз варіантів зміни показника оновлення продукції (Ко) підприємства на три роки з використанням двох підходів:

· за середньорічними темпами зміни показників (1-й варіант);

· на основі виявлення основних тенденцій (тренду) зміни показників у часі (2-й варіант).

2. Порівняти результати прогнозу показника і обґрунтувати вибір стратегії розвитку підприємства.

 

Задача 7

Постановка задачі

Відділ продажу АТ “Електрод” оцінив ємкість ринку одного з видів своєї продукції до кінця поточного року в 52 млн. грн. Частка ринку АТ “Електрод” складає приблизно 45%, інша приходиться рівномірно на двох конкурентів. Характеристика продажу продукції наведена в таблиці 1.

Таблиця 1.

Характеристика обсягів продажу АТ “Електрод”

Рік Ціна за 1 кг ваги (тис. грн.) Обсяг продажу, млн. грн. Ємкіть ринку, млн. грн.
АТ “Електрод” Конкуренти

При визначенні ціни на наступний рік спеціалісти АТ розійшлися у думці: чи знизити ціну до 5000 грн., чи залишити 6000 грн. Менеджер по продажу вважає, що АТ повинне знижувати ціни. Спеціалісти по продажу провели маркетингові дослідження і з’ясували, що ємність ринку на наступний рік складе приблизно 54 млн. грн., а частка АТ – 21 млн. грн. при збереженні цін АТ і конкурентами, і 55 млн. грн., а частка АТ – 27, якщо ат вирішить знизити ціну, як вимагає цього конкуренція. Якщо ж конкуренти підвищать свої ціни до рівня АТ, то загальний обсяг продажу знизиться до 50 млн. грн., а на частку АТ буде приходиться всі ті ж 27 млн. грн.

Менеджер по продажу передбачає, що при більш високій ціні ніж у конкурентів можлива втрата лідируючого стану конкуренції і подальше 15 % - не зниження продажу на наступний рік, що приведе до 33.3 % питомої ваги АТ на ринку і втрати лідерства.

Менеджер по виробництву дотримується протилежної точки зору. Він вважає, що АТ “Електрод” досягне більш високої прибутковості, якщо збережеться частка ринку 33,3%. В найближчу перспективу конкурентам прийдеться підвищити ціни, так як при їх менших обсягах виробництва витрати більші, ніж у нього, і це приведе до збитків. Його аргументи ґрунтуються на цифрах, що відображають виробничі витрати на 1 кг ваги для різних обсягів продажу (таблиця 2).

Таблиця 2

Розрахунок собівартості 1 кг продукції

Об’єм продаж, млн. грн.
Собівартість 1 кг, тис. грн., в т.ч. 5,512 5,198 4,930 4,848 4,800
Оплата праці 1.18 1,15 1,12 1,15 1,18
Затрати на матеріали 0,647 0,641 0,637 0,643 0,644
Цехові витрати 1,225 1,075 0,951 0,854 0,783
Загально виробничі витрати (33,3% від прямих трудових витрат)   0,393   0,383   0,373   0,383   0,393
Затрати на реалізацію (60 % від виробничих затрат)   2,067   1.949   1,849   1,818   1,800

Таким чином в результаті оцінки ситуацій сформовані 4 варіанти цінової стратегії АТ “Електрод” на наступний рік (таб. 3).

Таблиця 3

Варіанти цінової політики

Варіанти Ціна, тис. грн.
АО “Електрод” Конкуренти
Збереження ситуації
Оптимістичний варіант
Песимістичний варіант
Зниження ціни

Завдання

Визначити стратегію ціноутворення на продукцію АТ “Електрод” на наступний рік в заданих обсягах від 5 до 6 тис. грн.

 

Задача 8

Постановка задачі

На підприємстві виділені шість потенційних стратегічних зон господарювання чи видів бізнесу (СЗГ). Економічна характеристика кожної СЗГ наведена в таблиці 1.

Завдання

Співставити і оцінити наведені СЗГ, використовуючи матрицю БКГ.

Зробити вибір перспективних СЗГ і надати стратегічні рекомендації підприємству.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.005 с.)