ТОП 10:

Яка система комплектації кадрів державної служби полягає у наступному: підбір кадрів керівними органами на основі партійних або кланових інтересів?а) патронатна система;

б) система оцінки заслуг.

55. Що з переліченого є необхідними умовами для існування організації:

а) є принаймні дві людини, які вважають себе членом організації;

б) є хоч би одна мета (тобто результат, якого треба досягти), яка сприймається як загальна мета для всіх членів групи;

в) члени групи спеціально працюють разом, щоб досягти означеної для всіх мети.

г) всі перелічені

56. Організація створена за волею керівництва для досягнення організаційних цілей і виконання конкретних завдань – це:

а) формальна організація;

б) неформальна організація.

Який з принципів державного управління полягає в наступному: менеджери державного управління впливають на соціальний розвиток за допомогою вирішення певних послідовних завдань, спираючись у цьому на досягнення попереднього?

а)принцип відповідності суб'єкта об'єкту;

б) принцип зворотного зв'язку та самокорекції рішень;

в) принцип послідовної наступності;

г)принцип провідної ланки.

58. Започаткував теоретичну розробку питань адміністративно-державного управління

а) Вудро Вільсон;

б) Макс Вебер;

в) Роберт Брукінг.

Який етап у формуванні теорії адміністративно-державного управління як самостійного наукового напряму за хронологією має тривалість від 50-х років ХХ ст.:

а) перший етап;

б) другий етап;

в) третій етап.

60. Перший етап у формуванні теорії адміністративно-державного управління як самостійного наукового напряму пов’язується із:

а) науковими дослідженнями В. Вільсона, Ф. Гуднау, М. Вебера;

б) заснуванням «класичної школи» (А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвік.);

в) заснуванням «школи людських стосунків» (М. Фоллетт, А. Маслоу, Е. Мейо, У. Мерфі);

г) працями Д. Істона, Г. Алмонда, Т. Парсонса.

61. У науковій літературі теорію адміністративно-державного менеджменту розглядають як:

а)фундаментальну науку управління;

б) міждисциплінарну науку;

в) підрозділ в науковій теорії загального менеджменту.

62. Об'єктами державного управління є:

а)керівники найвищої, середньої та нижчої ланок, еліта й організації;

б) певні особи, групи, організації, інститути, сфери та галузі суспільного життя, на які спрямований організуючий вплив держави.

63.Допоміжні функції адміністративно-державного управління — це функції:

а) що здійснюються адміністративними службами і виконуються безпосередньо на замовлення суспільства;

б) пов'язані із застосуванням влади певними адміністративними органами і певними чиновниками;

в) обумовлені внутрішньою потребою самої управлінської системи.

г) всі відповіді вірні.

64. Закритий спосіб формування кадрового потенціалу органів державного управління ґрунтується на:

а) застосуванні спеціалізованих тестів для певних посад при наймі на роботу;

б) низькій мобільності кадрового складу державних службовців;

в) підбором кадрів на державну службу з елітних вищих навчальних закладів чи на базі створення спеціальної системи підготовки.

г) всі відповіді вірні.

Яка система комплектації кадрів державної служби полягає у наступному: на вакантні посади підбираються претенденти, які мають необхідні навички?

а) патронатна система;

б) система оцінки заслуг.

в) всі відповіді вірні.

664. За якого виду побудови організаційної структури поведінка членів організації повністю зорієнтована на безпосереднього керівника при відсутності горизонтальних зв’язків в організації:

а) функціональна організаційна структура;

б) лінійна організаційна структура.

в) всі відповіді вірні.

67. Стихійно сформована група людей, що вступили у регулярну взаємодію для досягнення певних цілей – це:

а) формальна організація;

б) неформальна організація.

в) всі відповіді вірні.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.003 с.)