ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок виробничих показників роботи добувний дільниці 

Посування очисного вибою за місяць складе:

 

Vміс = Vц * n ц доб.* Nдн = м

 

де Nдн- кількість днів роботи очисного вибою по видобутку вугілля за місяць.

 

Площа виймання вугілля за місяць складе:

 

Sміс = L * Vміс = м2

 

Продуктивність пласта рівна:

 

р = m * γ = т /м2

 

Видобуток вугілля за місяць з очисного вибою складе:

 

Вміс. = Вдоб. * Nдн = т

 

 

Відповідно до прийнятої організації робіт в очисному вибої приймаємо добову комплексну бригаду гров, які будуть виконувати процеси, що складають технологічний цикл. Розрахунок чисельності робітників дільниці приводимо в таблиці 1.

 

Таблиця 1

 

Професії робітників Загальна кількість виходів робітників в місяць   Чисельність робітників дільниці, осіб  
на роботі Чяв в тому числі по змінах   за списком Чсп
Машиніст гірничих виймальних машин              
Гров              
Електрослюсаря                
Машиністи підземних установок              
Гірники                
  Усього ? ? ? ? ?     ?  

 

Загальну кількість виходів робітників за місяць визначаємо множенням їх явочної чисельності на планову кількість днів роботи вибою за місяць.

 

Явочна чисельність бригади гров складе:

 

 

де Нк - комплексна норма виробітку, т (приймаємо за фактичними даними шахти);

Кп - коефіцієнт перевиконання норми виробітку; Кп = 1,10 -1,13.

 

Чисельність бригади гров за списком складе:

 

 

де Ксп - коефіцієнт облікового складу, що приймається за фактичними даними шахти.

 

 

Нормативна трудомісткість робіт з щодобового технічного обслуговування і ремонту вибійного устаткування очисного вибою, виконуваних машиністом гірничих виймальних машин і гров в ремонтно-підготовчу зміну nлюд.- год складе:

 

nлюд.- год. = (Нчас.± ∆ Нчас.л .± ∆ Нчас.гол.+ ∆ Нчас.конв.) К1 х К2 х К3 =

 

 

Нчас. – таблична норма часу, що приймається залежно від добового видобутку вугілля, типу механізованого комплексу, люд..- год;

± ∆ Нчас.л – зміна норми часу залежно від збільшення або зменшення довжини лави в порівнянні з табличним її значенням, люд.- год.;

 

 

± ∆ Нчас.л = ∆ Нчас.табл. / 10 м х (Lпр. – Lтабл.) =

 

∆ Нчас..табл. – таблична зміна норми часу, люд.- год.;

Lпр. – довжина лави за проектом, м;

Lтабл. – табличне значення довжини лави, м;

.± ∆ Нчас..гол. – зміна норми часу, яке ураховує наявність привідних голівок скребкового конвеєра в лаві, люд. - год.

 

 

Норми часу, які приведені в таблиці, розраховані при застосуванні скребкового конвеєра в лаві з трьома голівками, тоді ∆ Нчас..гол. = 0. При інших значеннях кількості голівок застосовувати:

- 2,14 люд.- год. (при двох голівках)

+1,07 люд.- год. (при чотирьох голівках)

 

∆ Нчас.скр.кон. – зміна норми часу, яка враховує протяжність скребкового конвеєра по штреку,

люд. - год.;

 

0,12 люд.- год. /10м х Lскр. кон.=

 

К1 – коефіцієнт, що враховує потужність пласта менш 0,7м, К1 = 1,1;

К2 – коефіцієнт, що враховує виконання ремонтних робіт в лавах з кутом нахилу більш 15о,

К2 = 1,16;

К3 – коефіцієнт, що враховує наявність бічних порід середньої стійкості і стійких, К3 = 0,85.

При нестійких бічних породах К3 = 0.

 

Трудомісткість робіт, виконуваних машиністом гірничих виймальних машин, складає 6 люд.-год. або 1 людина. в зміну, тоді чисельність гров в ремонтно-підготовчу зміну складе:

 

(n люд-год. – 6 люд. - год.) / 6 годин. =

 

Явочну чисельність електрослюсарів на добувній дільниці визначимо, заздалегідь розрахувавши нормативну трудомісткість планового технічного обслуговування та ремонту

обладнання добувній дільниці.

 

Розрахунок трудомісткості робіт приводимо в табл. 2

 

 

Таблиця 2

 

Найменування обладнання на дільниці Марка обладнання Кількість одиниць обладнання в роботі Нормативна трудомісткість ремонтних робіт, людино-год.
на одиницю обладнання на все обладнання
У лаві
Комбайн вугільний        
Кріплення механізоване   ( м)   ? (на м)   ?  
Конвеєр скребковий        
Усього по лаві - - - ∑Тл = ?  
В інших виробках
Конвеєр скребковий        
Конвеєр стрічковий     ( м)   ? ( м) ? на 100м  
Станція насосна        
Система зрошування        
Кріплення сполучень        
Лебідка маневрова        
Лебідка комбайнова        
Насос дільничного водовідливу        
Молоток відбійний        
Трубопровід головного водовідливу, протипожежний, зрошувальний, повітряний, дегазаційний - км    
Усього по інших виробках   ∑Твир.= ?  

 

 

З урахуванням наявності води в лаві приймаємо К = 1,1, тоді рахункова трудомісткість робіт по лаві складе:

∑Тл рах. = ∑Тл х 1,1 =

 

Загальна сумарна річна нормативна трудомісткість робіт ∑Тзаг складе:

 

∑Тзаг. = ∑Тл рах. + ∑Твир.=

 

Сумарна річна нормативна трудомісткість робіт ∑Т складе:

 

∑Т = ∑Т заг. х К1 = людино-год.

 

де К1 – коефіцієнт, який ураховує середньодобовий видобуток вугілля

 

Нормативну чисельність електрослюсарів на роботі (явочну) визначаємо за формулою:

Ч ел. = = = осіб.

 

 

де К1 – коефіцієнт, який ураховує частку участі дільничних електрослюсарів в технічному огляді та ремонту обладнання, К1 = 0,6;

 

К2 – коефіцієнт, який ураховує технічне обслуговування та ремонт електропускової захисної апаратури і гнучких кабелів, К2 = 1,2;

 

К3 – коефіцієнт, який ураховує непланові ремонти обладнання, що виконують ремонтні та чергові електрослюсаря дільниці, К3 = 1,3.

 

 

Явочну чисельність машиністів підземних установок приймаємо відповідно до кількості транспортних засобів, що планується на дільниці. Явочну чисельність гірників приймаємо на основі фактичних даних по шахті для аналогічних умов.

 

Продуктивність праці робітника визначаємо кількістю продукції, що виробляється одним робітником в одиницю часу. У вугільній промисловості продуктивність праці розраховується на вихід та середньомісячна.

 

 

Продуктивність праці робітника на вихід складе:

 

 

Продуктивність праці робітника середньомісячна складе:

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.007 с.)