ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір раціонального режиму роботи очисного вибоюЗміст

 

лист

 

Таблиця вихідних даних 4

Вибір раціонального режиму роботи очисного вибою

Розрахунок нормативного навантаження на очисний вибій

Проектування організації робіт в очисному вибої

Розрахунок виробничих показників роботи очисного вибою

Розрахунок собівартості видобутку 1т вугілля

Література

 

 

Зміст

 

лист

 

Таблиця вихідних даних 4

Вибір раціонального режиму роботи очисного вибою

Розрахунок нормативного навантаження на очисний вибій

Проектування організації робіт в очисному вибої

Розрахунок виробничих показників роботи очисного вибою

Розрахунок собівартості видобутку 1т вугілля

Література

 

Таблиця вихідних даних для розрахунку курсового проекту

 

Найменування показників Одиниці вимірювання Значення
1. Гірничо-геологічні показники      
1.1 Символ пласта -  
1.2 Потужність пласта м  
1.3 Щільність вугілля т/м3  
1.4 Кут падіння пласта градус  
1.5 Характеристика пласта по раптових викидах вугілля, породи та газу -   небезпечний або безпечний
1.6 Характеристика стійкості покрівлі -  
1.7 Характеристика стійкості бічних порід -  
1.8 Категорія шахти по газу -  
  2. Технологія виробництва      
2.1 Порядок відробки виймальної дільниці   зворотним або прямим ходом
2.2 Довжина лави - загальна м  
у тому числі:    
довжина ніші біля вентиляційного штреку м  
довжина ніші біля конвеєрного штреку м  
2.3 Склад комплекту кріплення в нішах:    
  стояки тип  
верхняки тип  
кількість стояків у комплекті кріплення шт.  
відстань між комплектами кріплення в нішах м  
2.4 Спосіб підтримки сполучень лави з вентиляційним і конвеєрними штреками     вент. конв.
  кількість рядів клітьових кострів   ряд        
кількість рядів накатаних кострів ряд    
відстань між кострами по посуванню лави м    
кількість рядів органного кріплення ряд    
діаметр стояків для кострів та органного кріплення м    
кількість рядів тумб з плит залізобетонних ряд    
кількість рядів блоків з пінобетону ряд    
  2.5 Відстань між комплектами кріплення у штреках   м      
2.6 Глибина ведення гірничих робіт   м    

 

 

Узнать: средства механизации для табл.2, мощности двигателей токоприёмников, их кол-во, тариф за 1 кВт-ч электроэнергии для табл.5, тариф. ставки для табл.6,

 

Вибір раціонального режиму роботи очисного вибою

 

 

При розробці пласта, небезпечного по раптових викидах вугілля, породи та газу, виділяється спеціальна зміна для виконання противикидних заходів.

У курсовому проекті приймаємо добовий режим роботи вибою рівний 3х6+6, тобто три зміни по шість годин по видобутку вугілля і одна зміна на огляд та ремонт машин і механізмів.

Перехід на добовий режим роботи вибою 2х6+6+6 приймається при входженні гірничих робіт в небезпечну зону.

Тижневий режим роботи робітників дільниці - п'ятиденний тиждень з вихідними днями згідно змінного графіку.

Планову середньомісячну кількість виходів працівників дільниці приймаємо рівною _____.

Планову кількість днів роботи вибою по видобутку вугілля приймаємо рівним ____ дням в місяць.

 

 

Розрахунок собівартості однієї тонни вугілля

 

Собівартість однієї тонни вугілля по дільниці розраховуємо по наступних економічних елементах:

5.1 матеріальні витрати (допоміжні матеріали, електроенергія);

5.2 витрати на оплату праці;

5.3 відрахування на соціальне страхування;

5.4 амортизація основних фондів.

 

 

5.1 Матерівльні витрати

 

Матерівльні витрати включають в собі витрати по допоміжних мавтеріалах та електроенергії.

 

 

Допоміжні матеріали

 

Допоміжні матеріали за способом перенесення своєї вартості на готову продукцію умовно

діляться на дві частини:

- матеріали, що переносять свою вартість на готову продукцію відразу і повністю;

- матеріали групи "Витрати майбутніх періодів", що переносять свою вартість на готову

продукцію частинами, в залежності від терміну погашення вартості.

 

 

Визначаємо місячні витрати по матеріалах першої групи.

 

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для викладення кострів складуть:

 

Вк = ((m:dст * 2) * nкк + (m:dст.)2 * nкн ) * n ц доб. * Nдн. * Qк* Цл.м, =

 

 

де dст - діаметр стояка для кострів, м;

nкк - кількість клітьових кострів, що викладаються за цикл, кост.;

 

Кількість клітьових кострів за цикл визначаємо за формулою:

 

де l к.к - відстань між рядами клітьових кострів, м;

n ряд к.к - кількість рядів клітьових кострів, що викладаються за цикл, ряд;

 

Кількість накатаних кострів за цикл визначаємо за формулою:

 

де l к.н - відстань між рядами накатаних кострів, м;

 

n ряд к.н - кількість рядів накатаних кострів, що викладаються за цикл, ряд;

 

Q к - об'єм однієї стояка для кострів, м3;

Цл.м - ціна 1 м3 лісових матеріалів, грн.

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для установлення органного кріплення складуть:

 

Ворг. = nорг * n ц доб.* Nдн. * Qорг. * Ц л = грн.

 

де nорг - кількість стояків органного кріплення, що встановлюється за цикл, шт.

 

 

Кількість стояків для органного кріплення, що встановлюються за цикл, розраховуємо за формулою:

 

 

де Qорг. - об'єм одного стояка для органного кріплення, м3;

lорг. - відстань між стояками органного кріплення, м;

n ряд.орг. - кількість рядів органного кріплення, ряд.

 

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для викладення чуракової перемички складуть:

 

Вст.чур. = n ст.чур. * nц сут * Nдн * Qст.чур.л = грн.

 

де n ст.чур.– кількість стояків для чуракової перемички, що викладаються за цикл, шт..;

Qст.чур.об'єм одного стояка для викладання чуракової перемички, м3

 

n ст.чур.=

dст..діаметр стояка для чуракової перемички, м

 

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для установлення ремонтин під верхняк кріплення на штреках складуть:

 

Вр = nр. * n ц доб * Nдн. * Qр * Цл= грн.

 

де nр - кількість ремонтин, що встановлюються на штреках за цикл, шт.

 

Кількість ремонтин на цикл розраховуємо за формулою:

 

 

де lрем - відстань між ремонтинами, м;

Qр - об'єм однієї ремонтини, м3.

 

 

Загальні місячні витрати по лісових матеріалах складуть:

 

Вл.м = (Вк + Ворг. + Вр + Вст. чур.) * 1,05 = грн.

 

де 1,05 - коефіцієнт, що враховує транспортні витрати по спуску в шахту і доставці по

виробкам лісових матеріалів.

 

Місячні витрати по різцях для комбайну складуть:

 

 

де Нріз - норма витрачення різців для комбайну, шт./1000 т;

Цріз .- ціна одного різця, грн.

 

 

Місячні витрати по присадці для приготування емульсії, що застосовується в механізованому кріпленні, складуть:

 

 

 

де Нпр. - норма витрачення присадки на 1000 т вугілля, що добувається, кг;

Ц пр. -. ціна 1 кг присадки, грн.

 

 

Місячні витрати на змочувач ДБ складуть:

 

ВДБ = НДБ * Вміс. * ЦДБ * 1,05 = грн.

 

 

де НДБ - норма витрачення ДБ, приймається рівною 0,0273 кг/т;

ЦДБ - ціна 1 кг ДБ, грн.

 

Місячні витрати на тумби БЗБТ складуть:

 

ВБЗБТ = nБЗБТ * nц доб. * Nдн. * ЦБЗБТ * 1,05 = грн.

 

де nБЗБТ - кількість тумб БЗБТ, що викладаються за цикл, визначаємо за формулою:

 

 

 

де lт - відстань між тумбами, м;

ат - висота тумби, м;

nряд бзбт. - кількість рядів тумб, що викладаються за цикл, ряд;

ЦБЗБТ - ціна однієї тумби БЗБТ, грн.

 

Місячні витрати з пінобетонних блоків складуть:

В пб = nпб * nц сут * Nдн * Qпб * Ц пб * 1,05 = грн.

 

де n пб – кількість блоків пінобетону, що викладаються за цикл, шт.;

Q пб – об'єм одного блоку пінобетону, м3;

(розміри блоків 0,50 х 0,30 х 0,20, блоки викладаємо уподовж по простяганню пласта, ряди блоків – по падінню пласта)

Ц пб – ціна 1 м3 пінобетону, грн.

 

Кількість блоків пінобетону, що викладаються за цикл, визначуваний за формулою:

 

де l пб – відстань між блоками пінобетону, м;

а пб – висота блоку пінобетону, м;

nряд пб – кількість рядів блоків пінобетону, ряд.

 

 

Література

 

 

1. Единые отраслевые нормативы численности повременно оплачиваемых рабочих для шахт Донецкого и Львовско-Волынского угольных бассейнов. Донецк., 1995.

 

2. Единые нормы времени на техническое обслуживание и ремонт забойного оборудования очистных и подготовительных забоев в ремонтно-подготовительную смену. Донецк, 1998.

 

3. Положение «Об Интегрированной системе вознаграждения ПАО «Краснодонуголь», вводимой с 1.01.2010 года для оплаты труда работников.

 

4. Машины и оборудование для угольных шахт. Справочник под ред. Хорина В.Н. М.,1979.

 

5. Методические указания по выполнению курсового проекта.

 

6. Методические указания по применению стандартов для оформления учебных документов.

 

7. Нормативы нагрузки на очистные забои действующих угольных шахт при различных горно-геологических условиях и средствах механизации выемки. М., 1991.

 

8. Ратушный А. А. Организация и планирование производства на угольных шахтах. Примеры и задачи. 2-е изд., перераб. и доп.- Киев -Донецк: Вища школа, 1981 - 240с.

 

9. Рыбников С.Е., Волошин А.П. Организация производства и планирование на угольных шахтах. Учеб. пособие для техникумов. - М.; Недра,. 1981.- 366с.

 

 

 

 

Зміст

 

лист

 

Таблиця вихідних даних 4

Вибір раціонального режиму роботи очисного вибою

Розрахунок нормативного навантаження на очисний вибій

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.017 с.)