Розрахунок собівартості однієї тонни вугілля
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок собівартості однієї тонни вугілля 

Собівартість однієї тонни вугілля по дільниці розраховуємо по наступних економічних елементах:

5.1 матеріальні витрати (допоміжні матеріали, електроенергія);

5.2 витрати на оплату праці;

5.3 відрахування на соціальне страхування;

5.4 амортизація основних фондів.

 

 

5.1 Матерівльні витрати

 

Матерівльні витрати включають в собі витрати по допоміжних мавтеріалах та електроенергії.

 

 

Допоміжні матеріали

 

Допоміжні матеріали за способом перенесення своєї вартості на готову продукцію умовно

діляться на дві частини:

- матеріали, що переносять свою вартість на готову продукцію відразу і повністю;

- матеріали групи "Витрати майбутніх періодів", що переносять свою вартість на готову

продукцію частинами, в залежності від терміну погашення вартості.

 

 

Визначаємо місячні витрати по матеріалах першої групи.

 

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для викладення кострів складуть:

 

Вк = ((m:dст * 2) * nкк + (m:dст.)2 * nкн ) * n ц доб. * Nдн. * Qк* Цл.м, =

 

 

де dст - діаметр стояка для кострів, м;

nкк - кількість клітьових кострів, що викладаються за цикл, кост.;

 

Кількість клітьових кострів за цикл визначаємо за формулою:

 

де l к.к - відстань між рядами клітьових кострів, м;

n ряд к.к - кількість рядів клітьових кострів, що викладаються за цикл, ряд;

 

Кількість накатаних кострів за цикл визначаємо за формулою:

 

де l к.н - відстань між рядами накатаних кострів, м;

 

n ряд к.н - кількість рядів накатаних кострів, що викладаються за цикл, ряд;

 

Q к - об'єм однієї стояка для кострів, м3;

Цл.м - ціна 1 м3 лісових матеріалів, грн.

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для установлення органного кріплення складуть:

 

Ворг. = nорг * n ц доб.* Nдн. * Qорг. * Ц л = грн.

 

де nорг - кількість стояків органного кріплення, що встановлюється за цикл, шт.

 

 

Кількість стояків для органного кріплення, що встановлюються за цикл, розраховуємо за формулою:

 

 

де Qорг. - об'єм одного стояка для органного кріплення, м3;

lорг. - відстань між стояками органного кріплення, м;

n ряд.орг. - кількість рядів органного кріплення, ряд.

 

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для викладення чуракової перемички складуть:

 

Вст.чур. = n ст.чур. * nц сут * Nдн * Qст.чур.л = грн.

 

де n ст.чур.– кількість стояків для чуракової перемички, що викладаються за цикл, шт..;

Qст.чур.об'єм одного стояка для викладання чуракової перемички, м3

 

n ст.чур.=

dст..діаметр стояка для чуракової перемички, м

 

 

Місячні витрати по лісових матеріалах для установлення ремонтин під верхняк кріплення на штреках складуть:

 

Вр = nр. * n ц доб * Nдн. * Qр * Цл= грн.

 

де nр - кількість ремонтин, що встановлюються на штреках за цикл, шт.

 

Кількість ремонтин на цикл розраховуємо за формулою:

 

 

де lрем - відстань між ремонтинами, м;

Qр - об'єм однієї ремонтини, м3.

 

 

Загальні місячні витрати по лісових матеріалах складуть:

 

Вл.м = (Вк + Ворг. + Вр + Вст. чур.) * 1,05 = грн.

 

де 1,05 - коефіцієнт, що враховує транспортні витрати по спуску в шахту і доставці по

виробкам лісових матеріалів.

 

Місячні витрати по різцях для комбайну складуть:

 

 

де Нріз - норма витрачення різців для комбайну, шт./1000 т;

Цріз .- ціна одного різця, грн.

 

 

Місячні витрати по присадці для приготування емульсії, що застосовується в механізованому кріпленні, складуть:

 

 

 

де Нпр. - норма витрачення присадки на 1000 т вугілля, що добувається, кг;

Ц пр. -. ціна 1 кг присадки, грн.

 

 

Місячні витрати на змочувач ДБ складуть:

 

ВДБ = НДБ * Вміс. * ЦДБ * 1,05 = грн.

 

 

де НДБ - норма витрачення ДБ, приймається рівною 0,0273 кг/т;

ЦДБ - ціна 1 кг ДБ, грн.

 

Місячні витрати на тумби БЗБТ складуть:

 

ВБЗБТ = nБЗБТ * nц доб. * Nдн. * ЦБЗБТ * 1,05 = грн.

 

де nБЗБТ - кількість тумб БЗБТ, що викладаються за цикл, визначаємо за формулою:

 

 

 

де lт - відстань між тумбами, м;

ат - висота тумби, м;

nряд бзбт. - кількість рядів тумб, що викладаються за цикл, ряд;

ЦБЗБТ - ціна однієї тумби БЗБТ, грн.

 

Місячні витрати з пінобетонних блоків складуть:

В пб = nпб * nц сут * Nдн * Qпб * Ц пб * 1,05 = грн.

 

де n пб – кількість блоків пінобетону, що викладаються за цикл, шт.;

Q пб – об'єм одного блоку пінобетону, м3;

(розміри блоків 0,50 х 0,30 х 0,20, блоки викладаємо уподовж по простяганню пласта, ряди блоків – по падінню пласта)

Ц пб – ціна 1 м3 пінобетону, грн.

 

Кількість блоків пінобетону, що викладаються за цикл, визначуваний за формулою:

 

де l пб – відстань між блоками пінобетону, м;

а пб – висота блоку пінобетону, м;

nряд пб – кількість рядів блоків пінобетону, ряд.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.01 с.)