ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проектування організації робіт в очисному вибої 

Організацію робіт, що проектується в очисному вибої, відображаємо в графічній частині курсового проекту, елементами якої є:

 

- схема лави;

- графік організації робіт в очисному забої;

- графік виходів робітників;

- таблиця техніко-економічних показників.

 

Для побудови графіка організації робіт в очисному вибої використовуємо наступні дані:

 

добовий режим роботи в очисному вибої - 3х6+6;

довжина лави загальна - м;

в тому числі:

довжина ніші біля вентиляційного штреку - м;

довжина ніші біля конвеєрного штреку - м;

кількість рядів кострів -

кількість рядів органного кріплення -

кількість рядів тумб з плит зб -

кількість рядів блоків з пінобетону -

схема виймання вугілля комбайном -

кількість циклів виймання вугілля комбайном за добу -

 

На графіку організації робіт в очисному вибої відбивається кількість циклів виймання вугілля комбайном.

Під циклом в очисному вибої розуміють сукупність всіх процесів і операцій, що виконуються в повній технологічній послідовності, для забезпечення виймання вугілля по усій довжині лави і посування її на встановлену паспортом величину.

 

 

У комплексно-механізованих вибоях посування вибою за цикл приймаємо рівним ширині захоплення виконавчого органу вугільного комбайна.

 

 

Час виконання одного циклу виймання вугілля комбайном при __________________схемі роботи комбайна складе:

 

Тц =

 

 

Кількість циклів виймання вугілля комбайном за зміну складе:

 

 

де Тзм – тривалість зміни, 360 хв.;

 

Тп-з зм – норматив часу на підготовчо-завершальні операції протягом зміни;

(Прийом зміни. Вимір вмісту метану, підготовка інструменту до роботи, огляд робочого місця і приведення його в безпечний стан. Огляд комбайна, перевірка рівня і долівка масла у редуктор, перевірка зрошувальної системи, огляд і заміна зубків. Випробування комбайна на холостому ходу, огляд секцій кріплення, гідросистеми і лінійних секцій конвеєра. Перевірка рівня та долівка масла у редуктор конвеєра. Доставка змащувальних матеріалів, зубків у лаву. Перевірка тягового ланцюга, стану запобіжного каната);

Ту.н – норматив часу на усунення дрібних несправностей машин і устаткування , хв./зміна;

Тн.тр. – норматив часу, що враховує нерівномірність в роботі конвеєрного транспорту;

 

То.п. – норматив часу на особисті потреби, 10 хв./зміна;

L – загальна довжина лави, м;

Тт.п ваг. – норматив часу технологічних перерв, пов'язаних з обміном партії вагонеток на

вантажному пункті, хв./м:

 

Тт.п розб. – норматив часу технологічних перерв, пов'язаних з розбиттям великих шматків вугілля і

породи, хв./м:

 

 

Видобуток вугілля з одного циклу виймання складе:

 

Вц = L * m * Vц * * Квид.= т

 

де Vц - посування очисного вибою за цикл, м;

Квид.- коефіцієнт видобування вугілля, що враховує втрати вугілля при його виїмці і

транспортуванню, Квид. = 0,95-0,98.

 

 

Видобуток вугілля за добу складе:

 

Вдоб. = Вц * nц зм.* n зм = т

 

Оскільки планувати добове навантаження на очисний вибій в об'ємі меншому, ніж нормативне навантаження не рекомендується, тому перевіряємо виконання умови:

 

Вдоб. ≥ Ан, тобто _______ т ≥ ______ т

 

Розраховане добове навантаження на очисний вибій може бути досягнуте механізованим комплексом _________ при наступній організації робіт.

 

 

(Описується організація робіт в очисному вибої) спросить у Л.А.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.006 с.)