ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поясніть основні положення інструкції з охорони праці,безпеки життєдіяльності під час організації сну дітей.1. Загальні положення

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності є обов'язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.

1.2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихо­ванців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, навчан­ня й розвиток.

1.3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою пе­ревіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із ви­хователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умо­вами праці.

1.5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші документи, ви­хователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Вихователь повинен мати навички надання першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні чинники, а також про нещасні випадки, які трапились у ДНЗ, повідомити завідувача ДНЗ.

1.9. Можливі небезпечні фактори:

— ураження електричним струмом під час використання елек­трифікованих наочних посібників, обладнання та устаткування;

— травмування під час виникнення надзвичайних ситуацій при­родного та техногенного характеру.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Добре провітрити спальну кімнату.

2.2. Ліжка мають стояти так, щоб діти могли вільно рухатись.

2.3. Години, відведені для сну, повинні відповідати режиму.

2.4. Відкрити, за можливістю, фрамугу для того, щоб надходи­ло свіже повітря.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

3.1. Допомагати підготуватися до сну слабким дітям.

3.2. Привчати дітей перед сном обов'язково сходити до туалет­ної кімнати.

3.3. Стежити за тим, щоб діти спали на боці. Забороняти спати на животі або дуже підгинати коліна.

3.4. Стежити за тим, щоб руки дитини лежали на ковдрі.

3.5. Якщо дитина заснула на спині, її голову необхідно злегка повернути вбік.

3.6. Під час сну вихователь повинен знаходитись біля дітей.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після сну здійснювати поступове піднімання.

4.2. Останнім слід будити тих, хто менший за віком або тільки після хвороби.

4.3. Стежити за тим, щоб діти одягались поступово.

4.4. Процес одягання не повинен тривати дуже довго: 20—25 хв. у молодшій групі, до 15 хв. — у старшій.

4.5. Привчати дітей після сну причісуватись.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен негай­но повідомити завідувача ДНЗ та забезпечити вжиття заходів відпо­відно до плану дій, розробленого та затвердженого адміністрацією.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3 . На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу «Водоканалу» і сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

— вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

— негайно повідомити пожежну охорону за телефоном «101»;

— сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

— негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ зверну і п ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідної м викликати швидку допомогу. Про подію негайно повідомити особисто завідувача дошкільним навчальним закладом.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.006 с.)