ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Загальні положення
1.1.Дана інструкція розроблена наоснові тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя, Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
1.2.Вихователь ДНЗ призначається завідувачем закладу.
1.3.На посаду вихователя може призначатися особа, яка має спеціальну педагогічну освіту.
1.4. Вихователь ДНЗ підпорядковується завідувачеві або особі, яка його заміняє.
1.5.У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією.
1.6.Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем.
2. Функції
Вихователь:
2.1. Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ.
2.2. Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.3. Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня.
2.4. Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу.
2.5. Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей.
2.6. Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи.
2.7. Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.
3. Службові обов'язки
Вихователь:
3.1. Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров'я, за виховання і навчання дітей своєї вікової групи згідно зі Статутом ДНЗ.
3.2. Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, своєчасно повідомляє медсестру та завідувача про відсутніх дітей.
3.3. Виконує вимоги лікаря та медсестри, пов'язані з охороною і зміцненням здоров'я дітей та інформує їх про зміни в стані здоров'я дітей час ігор, занять тощо.
3.4. Складає плани роботи згідно з чинними вимогами.
3.5. Старанно готується до занять.
3.6. Організовано передає дітей вихователю, що змінює його, з відповідними (за наявності) зауваженнями і пропозиціями.
3.7. Веде групову та індивідуальну роботу з батьками з питань виховання дітей у ДНЗ і сім'ї.
3.8. Бере участь у роботі педради, методичних об'єднаннях міста.
3.9. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.
3.10. Вільно володіє державною мовою.
3.11. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.
3.12. Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навиками надання першої медичної допомоги.
3.13. Своєчасно проходить медичний огляд.
3.14. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
3.15. Бере участь у проведенні ремонту в ДНЗ
Права
Вихователь користується:
4.1.Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.
4.2.Правом на отримання роботи відповідно до документа про освіту.
4.3.Має право на звільнення з роботи за власною ініціативою згідно з чинним трудовим законодавством.
4.4.Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно з чинним трудовим законодавством.
4.5.На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової втрати працездатності.
4.6. На матеріальну допомогу і винагороду згідно з чинним законодавством.
4.7. Звертатися досуду для захисту своїх трудових прав.
4.8.На щорічну оплачувану відпустку згідно з графіком.


4.9. Н а відпустку по догляду за дитиною віком до 3-6 років.
4.10. На відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки». 4.11. Проходити чергову й позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно із «Положенням про атестацію».
4.12. Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.
4.13.Обирати та бути обраним до представницьких органів влади.
4.14.Одержувати заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов'язків.
4.15. Працювати за сумісництвом.

5. Відповідальність
Вихователь відповідає:
5.1.За невиконання або порушення даної інструкції.
5.2. За порушення Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ.
5.3.За життя та здоров'я ввіреної йому групи дітей.
5.4. За збереження закріпленого за ним майна.
5.5. За порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.
5.6. Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної посадової інструкції.

6. Взаємовідносини
Вихователь:
6.1.Зобов'язаний вчасно повідомляти ДНЗ про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.
6.2. Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією ДНЗ.
6.3. Може замінити вроботі іншого вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.
7. Охорона праці
7.1. Вихователь дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».
7.2. Проходить навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок навчання і перевірю з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу,
7.3. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей навчально-виховного процесу.
7.4. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими документами з охорони праці.
7.5. Проводить профілактичну роботу з вихованцями та їх батьками запобігання дитячому травматизму в ДНЗ та в побуті.
7.6. Терміново повідомляє завідувача ДНЗ про кожний нещасні випадок, що трапився з вихованцями, організує надання першої допомоги, викликає медичного працівника.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.011 с.)