Вимоги безпеки праці перед початком роботи.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги безпеки праці перед початком роботи.2.1. Оглянути ігрову кімнату чи ігровий майданчик із метою усу­нення виявлених небезпечних для дітей чинників.

2.2. Зробити провітрювання групової кімнати.

2.3. Підготувати термометри та інструменти для перевірки рото­вої порожнини дітей.

2.4. Упорядкувати робоче місце, перевірити стан підлоги та освіт­лення.

2.5. Підготувати весь необхідний матеріал для проведення за­нять, режимних процесів.

2.6. Перед початком робочого дня в наявності має бути план освітньо - виховної роботи на день.

Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. Вихователь приймає дитину від батьків чисто вмиту, охайно одягнену.

3.2. Щодня зранку вихователь оглядає кожну дитину, яка прийшла
до ДНЗ, перевіряє чистоту її тіла, волосся, нігтів, білизни, сте­жить, чи немає шкіряних захворювань - сипу, чи не гнояться очі, чи не спостерігається в дитини нездужання. Обов'язково проводить бесіду з батьками про стан здоров'я дитини.

3.3. Якщо під час прийому дітей у ДНЗ виявлено хвору дитину, необхідно відправити її з батьками додому або в лікарню.

3.4. Один раз на тиждень старша медична сестра проводить огляд усіх дітей у кожній віковій групі.

3.5. Після відсутності з приводу хвороби або з домашньої причи­ни дитина приймається в ДНЗ лише за наявності довідки від лікаря про те, що дитина здорова й може відвідувати ДНЗ.

3.6. При прийомі в ДНЗ дуже важливо, щоб у батьків склалося позитивне ставлення до ДНЗ, щоб вони були впевнені в тому, що дитині й сьогодні буде добре тут.

3.7. Необхідно спостерігати за настроєм і поведінкою дитини. Від того, як вихователь зранку зрозуміє кожну дитину, зале­жить успіх роботи протягом усього дня.

3.8. У ранкові години діяльність дітей має бути різноманітною.

3.9. Обов'язкове виконання встановленого режиму дня.

Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Дитину, яка захворіла протягом дня в ДНЗ, треба негайно ізолювати від інших. Про те, що дитина захворіла, треба по­відомити батьків.

4.2. У період, коли виявлено заразне захворювання, треба прове­сти дезінфекцію і здійснити санітарні заходи відповідно до вказівки лікаря.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен не­гайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу

 

Поясніть основні положення інструкції з охорони праці,безпеки життєдіяльності під час організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

Загальні положення.

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихован­ців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, на­вчання й розвиток.

1.3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подаль­шою перевіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із вихо­вателем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охо­рони праці проводиться один раз на 6 місяців.

1.5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й умі­ти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, вихователь повинен повідомити завідувача ДНЗ.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.007 с.)