ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поясніть основні положення інструкції з охорони праці,безпеки життєдіяльності під час проведення загартовуючи процедур.1. Загальні положення

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності є обов'язковими для виконання працівниками відповідно до За кону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.

1.2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихованців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, навчання й розвиток.

1.3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчанн і питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою пе ревіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із вихователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.

1.5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки та уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші документи вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці

1.7. Вихователь повинен мати навички надання першої (долікарської) допомоги, уразі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну мч ір

1.8. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні чинники, а також про нещасні випадки, які трапились у ДНЗ, повідомити завідувача ДНЗ.

1.9. Можливі небезпечні фактори:

— ураження електричним струмом під час використання елек­трифікованих наочних посібників, обладнання та устаткування;

— травмування під час виникнення надзвичайних ситуацій при­родного та техногенного характеру.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Помічник вихователя заздалегідь готує воду та необхідний матеріал для проведення водних та загартовуючих процедур (руш­ники для витирання за кількістю дітей, ківшики, підставки для ніг).

2.2. За відсутності гарячої води помічник вихователя повинен принести її з харчоблоку в закритому спеціальному посуді за відсут­ності дітей.

2.3. Принесену гарячу воду необхідно розбавити до потрібної температури до приходу дітей. Вода має бути на 2—3 градуси вища за необхідну.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

3.1. Під час проведення водних процедур беруть участь двоє до­рослих (вихователь-вихователь; вихователь-помічник вихователя).

3.2. Під час проведення процедур враховувати особисті та ста­теві особливості.

3.3. Здійснювати страхування дітей під час знаходження у ванні.

3.4. Стежити за тим, щоб каналізаційні отвори були звільнені для проходження води.

3.5. Обов'язково мати термометр для контролю за температурою води, періодично робити контрольні виміри води.

3.6. Першими проводять загартовуючі процедури дітям, яким необхідна більш висока температура води.

3.7. Обов'язково проводити обтирання тіла після купання осо­бистим сухим рушником.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Помічник вихователя повинен використані рушники відне­сти до пральні в спеціальній тарі.

4.2. Зробити вологе прибирання, використовуючи мийні засоби.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен негай­но повідомити завідувача ДНЗ та забезпечити вжиття заходів відповідно до плану дій, розробленого та затвердженого адміністрацією.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу «Водоканалу» і сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

— вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

— негайно повідомити пожежну охорону за телефоном «101»;

— сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

— негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовува­ти всі наявні засоби пожежогасіння.

У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ зверну­тися по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхіднос­ті викликати швидку допомогу. Про подію негайно повідомити особисто завідувача дошкільним навчальним закладом або особу, яка його замінює.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.003 с.)