ТОП 10:

Формування та управління асортиментом в супермаркеті.Вступ.

1. Супермаркет як сучасний тип підприємств роздрібної торгівлі.

2. Коротка економічна характеристика діяльності супермаркету.

3. Основні етапи та принципи формування асортименту товарів.

4. Управління товарними запасами в супермаркетах.

5. Напрями удосконалення структури асортименту в супермаркеті.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

37. Організація рекламно-інформаційної діяльності в роздрібній торгівлі та її ефективність(за матеріалами роздрібних торговельних підприємств, організацій).

Вступ.

1. Визначення, види і форми реклами.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Організація рекламно-організаційної роботи на підприємстві.

4. Аналіз рекламно-інформаційних засобів, які використовуються підприємством.

5. Економічна ефективність рекламно-інформаційної діяльності в роздрібній торгівлі та шляхи її підвищення.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

38. Управління комерційною діяльністю(за матеріалами підприємств, організацій, об’єднань).

Вступ.

1. Сутність, мета і завдання управління комерційною діяльністю.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Принципи управління комерційною діяльністю.

4. Аналіз управлінських рішень з комерційної діяльності.

5. Проблеми вдосконалення управління комерційною діяльністю за ринкових умов.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

39. Ризик у комерційній діяльності суб‘єктів господарювання(за матеріалами підприємства, організації, об’єднання).

Вступ.

1. Сутність, значення і види ризику в комерційній діяльності підприємств.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Сучасні підходи до виміру ризику в комерційній діяльності.

4. Методи та технологія запобігання ризику.

5. Шляхи зниження ризику в комерційній діяльності.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

40. Конкуренція та взаємодія суб’єктів на ринку товарів та послуг(за матеріалами підприємства, організації, об’єднання).

Вступ.

1. Сутність та значення конкуренції на ринку товарів та послуг.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Види конкурентної боротьби серед суб’єктів ринку товарів та послуг.

4. Аналіз конкурентної взаємодії учасників комерційної діяльності та сили конкурентної боротьби.

5. Проблеми вдосконалення механізму конкурентної взаємодії на ринку товарів та послуг та обґрунтування вибору типу конкурентної поведінки.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

41. Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності(за матеріалами підприємства, організації, об’єднання).

Вступ.

1. Поняття, критерії та показники ефективності господарської діяльності підприємств.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Оцінка показників ефективності діяльності підприємства.

4. Підвищення ефективності діяльності як критерій зміцнення конкурентоспроможності підприємства.

5. Напрями підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

42. Франчайзинг як форми організації комерційного підприємництва(за матеріалами франчайзі).

Вступ.

1. Сутність франчайзингу та історія його розвитку. Переваги та недоліки франчайзингу.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Механізм застосування франчайзингу для здійснення комерційних операцій.

4. Правове регулювання франчайзингу в Україні.

5. Шляхи розширення застосування франчайзингу в Україні.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

43. Перевезення торгових вантажів автомобільним транспортом (за матеріалами, автотранспортного підприємства).

Вступ.

1. Роль автомобільного транспорту у перевезенні товарів.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Комерційна діяльність з організація планування перевезень товарів.

3.1. Порядок представлення заявок на транспорт.

3.2. Документообіг при перевезеннях товарів.

3.3. Графіки роботи автомобільного транспорту.

4. Якість обслуговування споживачів послуг транспорту

5. Шляхи підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

44. Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств торгівлі(за матеріалами підприємств та організацій різних форм власності, транспортно-експедиційних підприємств).

Вступ.

1. Роль, значення та сутність транспортно-експедиційного обслуговування.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Транспортні засоби та їх вибір для забезпечення транспортно-експедиційних операцій.

4. Тарифи на транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспорту та їх застосування в практиці перевезень.

5. Шляхи підвищення прибутковості роботи автотранспорту.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

45. Комерційна діяльність торговельного підприємництва в роздрібній торгівлі продовольчими товарами(на матеріалах малого торговельного підприємства)

Вступ

1. Місце торговельного підприємництва в ринковій економіці

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва, реєстрація торговельного підприємництва. Формування персоналу і кадрова робота на підприємстві роздрібної торгівлі.

4. Комерційна діяльність з організації торговельної діяльності на підприємстві:

4.1. Комерційна робота з постачальниками.

4.2. Управління товарними запасами.

4.3. Комерційна діяльність з продажу продовольчих товарів.

5. Фінансування підприємницької діяльності, економічно-фінансові показники малого підприємства.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

46. Організація торговельно-посередницького підприємництва в оптовій торгівлі(на матеріалах малого торговельного підприємства)

Вступ

1. Місце оптової торгівлі в процесі просування товарів до споживачів.

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Комерційна діяльність з закупівлі товарів.

3.1. Формування господарських зв’язків на підприємстві.

3.2. Проведення комерційних переговорів і укладання комерційних договорів.

3.3. Торгово-технологічне забезпечення виконання договорів.

4. Комерційна діяльність з продажу товарів.

5. Ефективність торговельно-посередницької діяльності.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

47. Торговельне підприємництво в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами(на матеріалах малого торговельного підприємства)

Вступ

1. Торгівля – важлива галузь економіки країни.

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Обґрунтування вибору місця розташування підприємства торгівлі.

4. Організація комерційної діяльності на малому підприємстві торгівлі.

5. Фінансові результати від торговельної діяльності.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

48. Організація торговельного підприємництва фізичної особи(на матеріалах підприємця-фізичної особи)

Вступ

1. Особливості ведення бізнесу без реєстрації юридичної особи.

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Комерційна діяльність торговельного підприємства фізичної особи

4. Особливості маркетингового підходу в підприємницькій діяльності. Організація менеджменту приватного підприємця.

5. Порівняльна характеристика ефективності проведення комерційних операцій у підприємця-фізичної особи та юридичної особи.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

49. Стан та перспективи розвитку комерційного посередництва в Україні(за матеріалами підприємств комерційного посередництва).

Вступ

1. Місце і значення комерційного посередництва в ринковій економіці. Сутність комерційно-посередницької діяльності

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг.

4. Комерційна діяльність з посередницьких операцій (об’єкти і суб’єкти посередницьких операцій).

5. Проблеми становлення та розвитку комерційно-посередницької діяльності в Україні.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

50. Комерційна діяльність роздрібного підприємства(за матеріалами магазину, Фізичної особи – підприємця ).

Вступ

1. Переваги організаційно-правової форми підприємець - фізична особа. Особливості використання маркетингу в комерційній діяльності.

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Вивчення попиту на товари та інформаційне забезпечення комерційної діяльності.

4. Комерційна діяльність з формування асортиментної політики. Вибір джерел закупівлі товарів, критерії вибору постачальників. Управління товарними запасами.

5. Методи просування товарів: використання в малому підприємництві, їх ефективність.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

51. Планування комерційної діяльності малого підприємства(за матеріалами магазину з торгівлі непродовольчими товарами).

Вступ

1. Маркетингові засади планування торговельної діяльності. Етапи планування торговельної діяльності в магазині

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Аналіз комерційної діяльності магазину. Комплексний аналіз і прогноз цільових ринків непродовольчих товарів

4. Визначення задач і цілей торговельної діяльності малого підприємства. Контроль виконання комерційної діяльності підприємства

5. Розробка комерційної стратегії роботи підприємства.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

52. Організація комерційної діяльності малого підприємства(за матеріалами малого підприємства).

Вступ

1. Роль комерційної діяльності малого підприємництва в розвитку торговельної сфери в країні.

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва. Організаційна структура управління торговельною діяльністю малого підприємства.

3. Організаційно-економічна характеристика комерційної діяльності малого підприємства.

4. Удосконалення товарного асортименту як складова комерційної діяльності.

5. Розрахунок ефективності комерційної діяльності в магазині.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

53. Розробка бізнес-плану організації комерційної діяльності малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту(за матеріалами малого підприємства).

Вступ

1. Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності. Методика і етапи складання бізнес-плану торгового підприємства.

2. Коротка економічна характеристика малого торговельного підприємництва.

3. Розробка проекту створення торговельного підприємства:

3.1. Резюме.

3.2. Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства.

3.3. План маркетингу.

3.4. Торговельний план.

3.5. Організаційний план.

3.6. Фінансовий план.

3.7. Страхування ризиків.

4. Розробка бізнес-плану організації комерційної діяльності малого підприємства торгівлі.

5. Шляхи вдосконалення бізнес-планування комерційної діяльності малого підприємства торгівлі.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

54. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України(за матеріалами Держкомстату України).

Вступ.

1. Теоретичні аспекти торгової політики України. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Поняття та методи торгової політики

2. Особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України. Аналіз міжнародних торгових взаємовідносин України

3. Зовнішньоторговельна стратегія України. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України

4. Перспективні економічні аспекти торгової політики

5. Напрямки удосконалення експортно-імпортного потенціалу України

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

55. Розвиток двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України(за матеріалами Держкомстату України та підприємства торгівлі)

Вступ

1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності. Нормативно-правова база зовнішньоекономічної діяльності. Методологічні основи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в Україні

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

3. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків підприємства.

4. Розвиток торговельних відносин з країнами СНД. Експорт товарів підприємством до країн далекого зарубіжжя

5. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин України

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

56. Транспортні послуги в міжнародній торгівлі (за матеріалами транспортного підприємства, організації).

Вступ

1. Роль транспорту в сфері міжнародних комерційних відносин. Характеристика видів транспорту, що забезпечують міжнародний товарообіг.

2. Коротка економічна характеристика транспортного підприємства

3. Аналіз діяльності міжнародних перевізників в Україні (регіоні).

4. Документальне оформлення міжнародних перевезень.

5. Проблеми та перспективи розвитку міжнародних перевезень в Україні

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

57. Комерційна діяльність з організації дрібнооптового продажу товарів(за матеріалами дрібнооптових підприємств, cash&carry).

Вступ.

1. Становлення, розвиток та особливості комерційної діяльності з організації дрібнооптового продажу товарів.

2. Коротка економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Постачальники товарів, їх характеристика та установлення договірних зв’язків з ними.

4. Комерційна діяльність з організації дрібнооптового продажу товаріву магазинах-складах.

5. Напрями удосконалення комерційної діяльності з організації дрібнооптової торгівлі.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

58. Організація фірмової торгівлі (за матеріалами фірмових магазинів, мереж товаровиробників).

Вступ.

1. Стан та перспективи розвитку фірмової роздрібної торгівлі в Україні.

2. Коротка економічна характеристика діяльності фірмового магазина (фірмової мережі).

3. Формування фірмового стилю магазину (мережі) та вивчення споживчого попиту у фірмових магазинах.

4. Особливості комерційної діяльності у фірмових магазинах.

5. Напрями удосконалення організації комерційної діяльності фірмової торгівлі.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

ДодаткиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.018 с.)