ТОП 10:

Шляхи вдосконалення торгового обслуговування сільського населення.Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

6. Приватна торгівля на українському оптовому ринку товарів(за матеріалами приватного оптового підприємства)

Вступ

1. Стан приватної торгівлі в Україні. Роль та значення посередницьких оптових структур в організації комерційної діяльності.

2. Коротка економічна характеристика та стан матеріально-технічної бази оптового підприємства.

3. Стан комерційної діяльності оптового підприємств з закупівлі товарів.

4. Комерційна діяльність з оптового продажу товарів.

5. Шляхи розвитку та вдосконалення оптового ринку приватних торговців.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

7. Нові комерційні структури в торгівлі і перспективи їх розвитку(за матеріалами регіону)

Вступ

1. Стан торгівлі в Україні. Роль та значення нових комерційних формувань (структур) в організації комерційної діяльності.

2. Коротка економічна характеристика та стан матеріально-технічної бази торгівлі в регіоні.

3. Покращення комерційної діяльності підприємств з закупівлі та продажу товарів.

4. Комерційної діяльності підприємств з продажу товарів.

5. Шляхи розвитку та вдосконалення нових комерційних структур в торгівлі і перспективи їх розвитку.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

8. Суб’єкти комерційної діяльності на оптовому ринку товарів і послуг(за матеріалами регіону)

Вступ

1. Оптове підприємство як суб’єкт комерційної діяльності.

2. Коротка економічна характеристика та стан матеріально-технічної бази оптової торгівлі в регіоні.

3. Трансформація структури оптової торгівлі регіону.

4. Комерційна діяльність оптового підприємства.

5. Проблеми вдосконалення комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

9 Сучасні оптові (гуртові) торгові організації і підприємства, їх комерційної функції(за матеріалами господарського об’єднання, спільного підприємства)

Вступ

1. Сутність, роль, функції і завдання комерційної діяльності об’єднань(спільних підприємств) за умов ринкової економіки.

2. Коротка економічна характеристика діяльності господарського об’єднання(спільного підприємства) та стан матеріально-технічної бази.

3. Особливості створення та формування організаційної структури та менеджменту господарського об’єднання(спільного підприємства).

4. Проблеми комерційної взаємодії господарського об’єднання, спільного підприємства) з іншими суб’єктами господарювання.

5. Зарубіжний досвід діяльності господарських об’єднань(спільного підприємства)

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

10. Організація комерційної діяльності оптового підприємства(за матеріалами оптових підприємств різних форм власності)

Вступ

1. Сутність, роль, функції і завдання оптового підприємства в організації комерційної діяльності.

2. Коротка економічна характеристика діяльності оптового підприємства.

3. Організація оптових закупівель товарів.

4. Організація оптового продажу товарів.

5. Проблеми вдосконалення комерційної діяльності на підприємстві оптової торгівлі.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

11. Організація комерційної діяльності виробничого підприємства(за матеріалами виробничих підприємств різних форм власності)

Вступ

1. Сутність, структура, функції і завдання комерційної діяльності виробничого підприємства.

2. Коротка економічна характеристика діяльності виробничого підприємства.

3. Організація комерційної діяльності виробничого підприємства з оптових закупівель сировини та матеріалів.

4. Канали збуту та розподілу виробничого підприємства.

5. Проблеми вдосконалення комерційної діяльності на виробничих підприємствах.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

12. Стан та перспективи розвитку оптового ринку регіону(за матеріалами регіону, області, України).

Вступ.

1. Поняття оптового ринку, його роль та значенні в сфері товарного обігу.

2. Загальна організаційно-економічна характеристика оптового ринку регіону.

3. Основні елементи комерційної діяльності оптового ринку товарів (постачальники, споживачі, конкуренти).

4. Основні тенденції комерційної діяльності, що характерні оптовому ринку регіону.

5. Перспективи подальшого розвитку оптового ринку та комерційної діяльності.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

13. Проблеми організації комерційної діяльності оптової торгівлі споживчої кооперації(за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок, оптових підприємств).

Вступ

1. Сучасний стан та проблеми організації комерційної діяльності оптової торгівлі споживчої кооперації:

2. Економічна характеристика оптової торгівлі та оптового підприємства.

3. Трансформація змісту та функцій комерційної діяльностіоптових кооперативних підприємств за сучасних умов.

4. Комерційна діяльність зорганізації закупівель та продажу товарів в оптовій торгівлі споживчої кооперації.

5. Шляхи перебудови та підвищення ефективності комерційної діяльностіоптової торгівлі.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

14. Оптова база та її комерційні функції (за матеріалами оптової бази).

Вступ.

1. Роль оптової бази в організації оптової торгівлі за сучасних умов.

2. Економічна характеристика діяльності оптової бази.

3. Комерційна робота з закупівлі.

4. Комерційна робота з продажу на оптовій базі.

5. Шляхи вдосконалення комерційної роботи на складах.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

15. Логістична система комерційної діяльності промислового підприємства(за матеріалами виробничих підприємств різних форм власності)

Вступ

1. Принципи, категорії та компоненти логістичної системи промислового підприємства.

2. Коротка економічна характеристика діяльності виробничого підприємства.

3. Логістика постачання.

4. Збутова логістика виробничого підприємства.

5. Проблеми вдосконалення комерційної діяльності на виробничих підприємствах виходячи з логістичних розрахунків.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

16. Досвід впровадження досягнень науково-технічного прогресу у комерційну діяльність ринку товарів та послуг(за матеріалами виробничих, оптових, роздрібних підприємств різних форм власності)

Вступ

1. Науково-технічний прогрес у комерційній діяльності ринку товарів та послуг.

2. Коротка економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Науково - технічний прогрес з організації постачання.

4. Збутова логістика підприємства.

5. Проблеми вдосконалення комерційної діяльності на підприємствах виходячи з закордонного досвіду.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

17. Організаційно-правове забезпечення взаємодії суб’єктів комерційної діяльності(за матеріалами виробничих, оптових, роздрібних підприємств різних форм власності)

Вступ

1. Організаційно-правове забезпечення взаємодії суб’єктів комерційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України.

2. Коротка економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Правове забезпечення комерційних операцій з організації постачання.

4. Організація збуту, товаропросування, та її правовий базис.

5. Проблеми організаційно-правовового забезпечення взаємодії суб’єктів комерційної діяльності.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

18. Комерційна діяльність з оптової закупівлі та продажу конкретної групи товарів(за матеріалами оптових, роздрібних підприємств різних форм власності)

Вступ

1. Роль і функції оптового(роздрібного) підприємства

2. Коротка економічна характеристика оптового(роздрібного) підприємства.

3. Аналіз постачальників товару на оптове (роздрібне) підприємство

4. Комерційна діяльність з оптової (роздрібної) закупівлі та продажу.

5. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності оптового (роздрібного) підприємства.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

19. Організація постачання роздрібної торговельної мережі товарами(за матеріалами підприємств різних форм власності).

Вступ.

1. Суть, зміст та основні вимоги до організації товаропостачання.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Джерела товаропостачання та їх вибір.

4. Порядок завезення товарів в роздрібну торговельну мережу.

4.1. Визначення потреби в товарах, точки замовлення.

4.2. Порядок оформлення замовлення.

4.3. Організація доставки товарів в роздрібну торговельну мережу.

4.4. Графіки і маршрути завезення товарів, порядок їх складання і затвердження.

5. Напрями удосконалення організації товаропостачання.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

20. Обґрунтування потреби в товарах торгового підприємства(за матеріалами однієї товарної групи).

Вступ

1. Матеріальні потоки та логістичні операції.

2. Коротка економічна характеристика торгового підприємства.

3. Визначення економічного розміру замовлення.

4. Система постачань «точно у термін» в закупівельній діяльності підприємства.

5. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності з закупівель підприємства.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

21. Організація централізованого завезення товарів в роздрібну торговельну мережу (за матеріалами оптових підприємств різних форм власності, дрібнооптових підприємств, cash&carry).

Вступ.

1. Суть і зміст централізованого методу товаропостачання.

2. Економічна характеристика господарської діяльності підприємства.

3. Характеристика комерційної діяльності у роздрібному торговельному підприємстві.

4. Маршрути і графіки централізованої доставки товарів в магазини.

5. Організація централізованого завезення товарів в роздрібну торговельну мережу. Основні напрями вдосконалення технологічних процесів при централізованій доставці товарів.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

22. Джерела закупок і постачання, їх вивчення, оцінка і вибір(за матеріалами однієї товарної групи).

Вступ

1. Сутність та завдання закупівельної логістики.

2. Коротка економічна характеристика торгового підприємства.

3. Вибір постачальників торговельним підприємством.

4. Комерційна діяльність з організації закупівельної роботи підприємства та оцінка ефективності комерційних угод.

5. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності з закупівельної діяльності.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

23. Комерційна робота по закупівлі товарів на оптових ярмарках і поза ними(за матеріалами однієї товарної групи).

Вступ

1. Сутність формування комерційних зв’язків з постачальниками товарів на оптових ярмарках.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торгового підприємства.

3. Використання матеріалів вивчення попиту покупців в оперативній комерційній роботі.

4. Ефективність комерційної діяльності з оптових закупівель на оптових ярмарках.

5. Напрями вдосконалення комерційної діяльності з оптових закупівель на оптових ярмарках.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

24. Ефективність комерційної діяльності торгівлі(за матеріалами однієї товарної групи).

Вступ

1. Поняття, критерії та показники ефективності комерційної діяльності в торгівлі.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торгового підприємства.

3. Оцінка показників ефективності комерційної діяльності підприємства.

4. Підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства.

5. Напрями підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

25. Комерційна діяльність з організації виробництва та збуту …..виробів(за матеріалами виробничих, оптових, роздрібних підприємств різних форм власності).

Вступ

1. Комерційна діяльність виробничого(збутового) підприємства.

2. Коротка економічна характеристика діяльності та стан матеріально-технічної бази підприємства.

3. Стан виробництва та аналіз постачальників …. виробів.

4. Використання інформації про споживачів та конкурентів в комерційній діяльності підприємства.

5. Напрями підвищення ефективності комерційної діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.202.44 (0.011 с.)