ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система державного матеріального забезпечення ветеранів праці, громадян літнього вікуДержава забезпечує гарантії соціального захисту громадянам літнього віку, до яких відносяться чоловіки у віці 60 років і жінки 55 років, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося 1,5 року (особи літнього віку). Громадяни літнього віку мають право на працю. Переведення таких громадян з одного місця роботи на інше без їхньої згоди не допускається, аналогічно і залучення до роботи в нічний час.

Громадяни літнього віку мають право на матеріальне забезпечення, тобто виплату трудових або соціальних пенсій, різні грошові допомоги і надання допомоги в натуральному вираженні.

Право на пенсію за віком має кожен громадянин України літнього віку, що досягнув пенсійного віку і має необхідний виробничий стаж.

Громадянам літнього віку, що не мають права на трудову пенсію, установлюється соціальна пенсія відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення.

Самотнім громадянам літнього віку, яким згідно до висновку медичних установ потрібний постійний сторонній догляд, призначається щомісячна грошова допомога у розмірах і порядку, установлених законодавством.

Громадяни літнього віку нарівні з іншими мають право на житло, медичну допомогу, санаторно-курортне лікування, соціальну допомогу вдома й у спеціальних установах, умови проживання в яких повинні бути максимально наближені до домашніх.

Державна допомога з вагітності, пологів і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога родинам з дітьми – це гарантований рівень матеріальної підтримки родин з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу родини, її доходів, віку і стану здоров’я.

Розглянемо допомоги з видам виплат.

Допомога з вагітності і пологів призначається і виплачується підприємством, установою або організацією за основним місцем роботи (служби, навчання) жінки, а іншим жінкам, що мають право на цю допомогу, але не працюючим, призначення і виплата її виконується органами соціального захисту населення за місцем проживання.

Одноразова допомога при народженні дитини надається матері (батькові).

Одночасно з цим надається додаткова одноразова грошова допомога матерям, що стали на облік у медичній установі в ранній термін вагітності (до 12 тижнів), якщо вони регулярно відвідували і виконували рекомендації лікарів.

У випадку народження двох і більше дітей одноразова допомога призначається для родини на кожну дитину.

Одноразова і додаткова допомога при народженні дитини виплачується родині, якщо звернення за їх призначенням відбулося не пізніше б місяців із дня народження дитини. У випадку смерті матері при пологах одноразова допомога при народженні дитини надається батькові або іншій особі, що доглядає за дитиною за умови звернення за допомогою не пізніше б місяців із дня народження дитини.

Особам, що усиновили або взяли під опіку дитину, одноразова допомога виплачується на загальних підставах.

Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається працюючим жінкам і тим, хто вчиться з відривом від виробництва; жінкам, звільненим з роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, тобто мають право на цей посібник.

Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається і виплачується щомісяця працюючим жінкам незалежно від стажу роботи; жінкам, що навчаються з відривом від виробництва; жінкам, звільненим з роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, і жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості, як безробітні в розмірі 100% мінімальної заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути призначено батькові дитини, бабусі, дідусеві, іншому працюючому родичеві, усиновителям і опікунам, що фактично доглядають за дитиною, у розмірі, що призначається матері дитини. Підставою для призначення працюючій жінці (батькові дитини, бабусі, дідусеві, іншому працюючому родичеві, що фактично доглядає за дитиною) допомоги з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є надана їй у межах установленого терміну й оформлена наказом власника підприємства або уповноваженого ним органа частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною.

Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюючим жінкам і жінкам, що навчаються відривом від виробництва (батькові дитини, бабусі, дідусеві, іншому працюючому родичеві фактично доглядає за дитиною), призначається і виплачується підприємством, організацією, установою за місцем основної роботи (служби, навчання).

Допомога з догляду за дитиною працюючим жінкам і жінкам, що навчаються з відривом від виробництва, виплачується щомісяця з дня надання частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною по день його закінчення, але не довше, ніж по день досягнення дитиною трирічного віку включно.

Усиновителі як працюючі, так і не працюючі мають право на допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на загальних підставах, але не раніш, ніж із дня ухвалення рішення про усиновлення.

Грошові виплати матерям, зайнятим вихованням трьох і більше дітей у віці до 16 років, дітям-інвалідам і самотнім матерям

Грошові виплати матерям, зайнятим вихованням трьох і більше дітей у віці до 16 років, і усиновителям, опікунам, попечителям і знову створеним родинам, батьки яких мали дітей від попереднього шлюбу, надаються за умови, що ці діти усиновлені одним з них.

Розмір грошової виплати матерям (батькам), по догляду за трьома і більше дітьми у віці до 16 років, установлений статтею 35 Закону в залежності від кількості дітей – по догляду за трьома дітьми у віці до 16 років, по догляду за чотирма і більше дітьми у віці до 16 років.

Грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми у віці до 16 років, призначаються в залежності від середньомісячного сукупного доходу кожного члена родини за попередній квартал.

Грошові виплати матерям (батькам), по догляду за трьома і більше дітьми у віці до 16 років, призначаються і виплачуються підприємством, установою, організацією по основному місцю роботи (служби, навчання) матері, а якщо мати дитини не працює (не служить, не учиться), – за місцем роботи (служби, навчання) батька.

У випадку, коли батьки не працюють (не служать і не учаться), грошові виплати матерям (батькам) по догляду за трьома і більше дітьми до 16 років, призначаються і виплачуються органами соціального захисту населення за місцем проживання.

Грошові виплати матерям по догляду за трьома або більше дітьми у віці до 16 років, проводяться щомісяця з дня досягнення третьою (відповідно, четвертою) дитиною трирічного віку по місяць досягнення 16-літнього віку. При цьому, якщо в родині більше трьох (чотирьох) дітей, права на ці виплати зберігаються до того часу, коли в родині не буде менше трьох дітей у віці від 3–16 років.

Аналогічне право мають усиновителі, опікуни, попечителі на щомісячні грошові виплати на загальних умовах із дня ухвалення рішення про усиновлення або встановлення опіки або піклування.

Допомога з догляду за дитиною-інвалідом призначається одному з непрацюючих батьків або непрацюючій працездатній особі, їх що заміняє, усиновителеві, опікунові і попечителеві, що постійно доглядає за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-літнього віку.

Допомога на дітей самотнім матерям призначається при відсутності в них шлюбу і якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблений у встановленому порядку за вказівкою матері.

Право на допомогу на дітей самотнім матерям мають вдови і вдівці з дітьми, що не одержують на них пенсію у випадку втрати годувальника або соціальну пенсію.

У випадку народження двох і більше дітей допомога на дітей самотнім матерям призначається на кожну дитину. Допомога на дітей самотнім матерям призначається незалежно від одержання на дітей пенсії, інших видів допомоги, передбачених законодавством.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.255.5 (0.007 с.)