ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність, класифікація та особливості здійснення міжбюджетних трансфертівМіжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

У районному бюджеті можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти:

1) дотація вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування;

2) кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів місцевого самоврядування;

3) додаткова дотація на вирівнювання диспропорцій, пов'язаних із нерівномірністю мережі бюджетних установ;

4) інші дотації;

5) субвенції на виконання інвестиційних проектів;

6) інші субвенції.

2. У бюджеті місцевого самоврядування можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти:

1) дотація вирівнювання із районного бюджету;

2) кошти, що передаються до районного бюджету;

3) субвенції:

а) субвенції на утримання об'єктів спільного користування;

б) субвенції на ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;

в) інвестиційні субвенції на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування;

г) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

ґ) інші субвенції.

Порядок розрахунку та затвердження показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету)

1. Розрахунки міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюються районною державною адміністрацією у двотижневий термін після доведення КМУ положень та показників міжбюджетних з урахуванням таких вимог:

1) при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, зведеного бюджету району на плановий бюджетний період не може бути більше показника, врахованого при визначенні обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району;

2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості не можуть бути менше розміру, встановленого у постанові КМУ про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) до обсягу коштів, що передаються з бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету, може застосовуватися коефіцієнт вирівнювання в межах, визначених Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань ;

4) коефіцієнти пофакторного впливу затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації в межах, визначених Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань.

2. Розрахунки міжбюджетних трансфертів подаються до обласної державної адміністрації, Ради міністрів АРК для перевірки їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань і одночасно доводяться до відома відповідних органів місцевого самоврядування.

3. Не пізніше ніж у десятиденний термін, але не раніш як у п'ятиденний термін після отримання від районної державної адміністрації розрахунків міжбюджетних трансфертів обласна державна адміністрація, Рада міністрів АРК за результатами перевірки готує висновок щодо відповідності цих розрахунків Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань.

4. Висновок обласної державної адміністрації, Ради міністрів АРК щодо відповідності розрахунків міжбюджетних трансфертів Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань подається районною державною адміністрацією разом з матеріалами до проекту відповідного районного бюджету, перед розглядом на сесії районної ради.

5. Обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування затверджуються рішенням районної ради про районний бюджет на плановий бюджетний період та доводяться районними державними адміністраціями до сільських, селищних, міських рад у дводенний термін після затвердження відповідного районного бюджету.

6. Під час затвердження місцевих бюджетів відповідні ради враховують показники міжбюджетних трансфертів, затверджені рішенням відповідної районної ради про районний бюджет, та інші вимоги законодавства щодо визначення особливостей формування місцевих бюджетів.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.007 с.)