ТОП 10:

ТЕМА 5: «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ»Задача 1. Розрахувати середньорічну вартість основних засобів та показники забезпечення підприємства основними засобами за такими даними:

- вартість основних засобів на початок року – 190 тис. грн. У червні введено основних засобів на суму 31 тис. грн., а у жовтні вибуло основних засобів на суму 16 тис. грн.;

- сума нарахованого зносу – 42,6 тис. грн.;

- вартість майна підприємства – 620 тис. грн.;

- вартість виробленої продукції – 384 тис. грн.;

- середньоспискова чисельність працюючих – 20 тис. осіб.

Проаналізувати отримані показники.

 

Задача 2.Визначте коефіцієнт оновлення основних засобів підприємства, якщо вартість основних засобів на початок року складає 300 тис. грн., коефіцієнт вибуття дорівнює 0,18, а приріст основних засобів в звітному році складає 28 тис. грн. Зробити висновки.

 

Задача 3. Первісна вартість основних засобів підприємства становила 60 тис. грн., а за відрахуванням зношеності – 40 тис. грн. Протягом року було введено в березні в дію нових основних засобів на 11 тис. грн. Вибуття основних засобів внаслідок зносу за повною вартістю було в липні на суму 6 тис. грн. Залишкова вартість вибулих основних засобів складає – 0,6 тис. грн. Сума нарахованої амортизації за рік – 6,5 тис. грн. Визначити наявність основних засобів на кінець року за первісною і залишковою вартістю; показники, що характеризують стан основних засобів на початок і кінець року. Зробити висновки.

 

Задача 4. В січні поточного року підприємство придбало комп’ютери, на суму 55 тис. грн. з очікуваним терміном експлуатації 5 років. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу комп’ютерів після закінчення п’ятирічного терміну їхньої експлуатації 6,1 тис. грн. Необхідно визначити річну суму нарахованої амортизації прямолінійним методом, методом зменшення залишкової вартості, методом прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивним методом за весь період експлуатації комп’ютерів і заповнити таблицю:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації, % Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість
           
           

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Вартість ОЗ на кінець року = 190 + 31 – 16 = 205 тис. грн.;

Середньорічна вартість ОЗ тис. грн.;

Коефіцієнт зносу 0,208 або 20,8%;

Коефіцієнт придатності = 1 – 0,208 = 0,792 або 79,2%;

Коефіцієнт оновлення або 15,1%;

Коефіцієнт вибуття або 8,4%;

Фондомісткість ;

Фондовіддача ;

Фондоозброєність грн./чол.

Задача 2.

тис. грн.

ОЗкін = 300 + 28 – 54 = 274 тис. грн.

або 10,2%.

 

Задача 3.

Зноспоч. = 60 – 40 = 20 тис. грн.;

або 33,3%;

ОЗперв.кін = 60 + 11 – 6 = 65 тис. грн.;

Зноскін = 20 – (6 – 0,6) + 6,5 = 21,1 тис. грн.;

ОЗзалиш.кін = 65 – 21,1 = 43,9 тис. грн.;

або 35,2%;

або 10%;

або 16,9%.

Задача 4.

Прямолінійний метод:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 0,1778 9780,00 9780,00 45220,00
45220,00 0,1778 9780,00 19560,00 35440,00
35440,00 0,1778 9780,00 29340,00 25660,00
25660,00 0,1778 9780,00 39120,00 15880,00
15880,00 0,1778 9780,00 48900,00 6100,00

Метод зменшення залишкової вартості:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 0,3558 19569,00 19569,00 35431,00
35431,00 0,3558 12606,35 32175,35 22824,65
22824,65 0,3558 8121,01 40296,36 14703,64
14703,64 0,3558 5231,55 45527,92 9472,08
9472,08 - 3372,08* 48900,00 6100,00

*3372,08 = 9472,08 – 6100,00

Метод прискореного зменшення залишкової вартості:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 0,4 22000,00 22000,00 33000,00
33000,00 0,4 13200,00 35200,00 19800,00
19800,00 0,4 7920,00 43120,00 11880,00
11880,00 0,4 4752,00 47872,00 7128,00
7128,00 - 1028,00* 48900,00 6100,00

*1028,00 = 7128,00 – 6100,00

Кумулятивний метод:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 5/15 16300,00 16300,00 38700,00
38700,00 4/15 13040,00 29340,00 25660,00
25660,00 3/15 9780,00 39120,00 15880,00
15880,00 2/15 6520,00 45640,00 9360,00
9360,00 1/15 3260,00 48900,00 6100,00

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.004 с.)