ТОП 10:

ТЕМА 3: «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ЗМІСТ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ»Задача 1. Визначити валовий прибуток, фінансовий результат до оподаткування, чистий прибуток і показники рентабельності. Розподілити чистий прибуток підприємства по фондам грошових коштів використовуючи наступні дані:

- виручка від реалізації продукції (з ПДВ) – 1860 тис. грн.;

- собівартість реалізованої продукції – 1100 тис. грн.;

- витрати на збут – 16 тис. грн.;

- інші операційні доходи – 85 тис. грн.;

- інші витрати – 6,9 тис. грн.;

- дохід від участі в капіталі – 7,8 тис. грн.;

- відрахування від чистого прибутку на виплату засновникам – 25 %;

- в резервний фонд –15 %;

- інші виплати – 60 %, з них інвестиційний фонд – 32%, фонд матеріального заохочення персоналу – 16%, фонд соціального розвитку колективу – 12%.

Задача 2.На основі даних про діяльність 2-х підприємств розрахувати показники прибутку і рентабельності, зробити належні висновки.

Показники, тис. грн. Підприємство А Підприємство Б
Чистий дохід підприємства
Собівартість реалізованої продукції
Інші доходи
Інші витрати
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Власний капітал
Обсяг необоротних активів
Обсяг оборотних активів

Задача 3. За звітний період підприємство отримало такі показники господарської діяльності, тис. грн.:

- матеріальні витрати – 2249;

- витрати на оплату праці – 572;

- амортизація основного капіталу – 812;

- інші поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції – 1624;

- виручка від реалізації продукції (з ПДВ) – 7200;

- необоротні активи – 3835;

- оборотні активи – 4810;

- власний капітал – 5187;

- сума відсотків за користування кредитом – 298.

У наступному році на підприємстві плануються наступні зміни: матеріальні витрати зростуть на 8%, виручка на 10%, інші поточні витрати зменшаться на 5%. На основі наведених даних визначити величину і ступінь зміни чистого прибутку і рентабельності підприємства.

Задача 4.Виручка від реалізації продукції з ПДВ підприємства складає 38676,6 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції 29338,3 тис. грн. Інші операційні доходи 4707,5 тис. грн.. Адміністративні витрати 1329,5 тис. грн.. Витрати на збут 145,3 тис. грн.. Інші операційні витрати 5040,2 тис. грн.. Інші фінансові доходи 4,2 тис. грн. Фінансові витрати 217,5 тис. грн.. Розрахувати показники прибутку і рентабельності підприємства, зробити належні висновки.

Задача 5. Підприємство у наступному році планує отримати такі показники:

1) обсяг випуску товару А – 2 тис. шт.; ціна виробника – 500 грн.; собівартість – 380 грн.;

2) обсяг випуску товару Б – 1 тис. шт.; ціна виробника – 1400 грн.; собівартість – 920 грн.;

3) обсяг випуску товару В – 500 шт.; ціна виробника – 4400 грн.; собівартість – 3200 грн.

Використовуючи метод прямого розрахунку, визначити у плановому році:

- суму валового прибутку підприємства;

- рентабельність окремих видів продукції підприємства;

- рентабельність продукції підприємства;

- рентабельність продажу продукції.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Чистий дохід від реалізації продукції ЧД
Собівартість реалізованої продукції С
Валовий прибуток (збиток) ВП = ЧД - С
Інші операційні доходи ІОД
Адміністративні витрати АВ
Витрати на збут ВЗ
Інші операційні витрати ІОВ
Фінансовий результат від операційної діяльності ОП = ВП + ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ
Дохід від участі в капіталі ДВК
Інші фінансові доходи ІФД
Інші доходи ІД
Фінансові витрати ФВ
Втрати від участі в капіталі ВВК
Інші витрати ІВ
Фінансовий результат до оподаткування Пдо опод = ОП + ДВК + ІФД + ІД – ФВ – ВВК – ІВ
Витрати з податку на прибуток ВПП = Пдо опод * 0,18
Чистий прибуток ЧП = Пдо опод – ВПП

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100%

Чиста рентабельність основних засобів: ЧП / ОЗ * 100%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100%

 

Валова рентабельність продажу: ВП / ЧД * 100%

Валова рентабельність продукції: ВП / С * 100%

 

Операційна рентабельність продажу: ОП / ЧД * 100%

Операційна рентабельність продукції: ОП / С * 100%

 

Умовні позначення:

ЧП – чистий прибуток;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;

ВП – валовий прибуток;

ОП – фінансовий результат від операційної діяльності;

С – собівартість реалізованої продукції;

А – вартість активів підприємства;

ВК – вартість власного капіталу;

ОЗ – вартість основних засобів;

ОА – вартість оборотних активів.

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Стаття тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 1860 – 1860 * 0,2 = 1550
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток) 1550 – 1100 = 450
Інші операційні доходи
Витрати на збут
Фінансовий результат від операційної діяльності 450 + 85 – 16 = 519
Дохід від участі в капіталі 7,8
Інші витрати 6,9
Фінансовий результат до оподаткування 519 + 7,8 – 6,9 = 519,9
Витрати з податку на прибуток 519,9 * 0,18 = 93,6
Чистий прибуток 519,9 – 93,6 = 426,3

Розподіл чистого прибутку:

в резервний фонд: 426,3 * 0,15 = 63,9 тис. грн.;

в інвестиційний фонд: 426,3 * 0,32 = 136,4 тис. грн.

фонд матеріального заохочення: 426,3 * 0,16 = 68,2 тис. грн.;

фонд соціального розвитку: 426,3 * 0,12 = 51,2 тис. грн.

на виплату засновникам: 426,3 * 0,25 = 106,6 тис. грн.

Показники рентабельності:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 426,3 / 1550 * 100% = 27,5%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 426,3 / 1100 * 100% = 38,8%

Валова рентабельність продажу: ВП / ЧД * 100% = 450 / 1550 * 100% = 29,0%

Валова рентабельність продукції: ВП / С * 100% = 450 / 1100 * 100% = 40,9%

Операційна рентабельність продажу: ОП / ЧД * 100% = 519 / 1550 * 100% = 33,5%

Операційна рентабельність продукції: ОП / С * 100% = 519 / 1100 * 100% = 47,2%

 

Задача 2.На основі даних про діяльність 2-х підприємств розрахувати показники прибутку і рентабельності, зробити належні висновки.

Статті Підприємство А Підприємство Б
Чистий дохід від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток) 2900 – 1800 = 1100 3100 – 2300 = 800
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 + 150 – 200 – 400 – 120 = 530 800 + 200 – 50 – 120 – 150 = 680
Інші доходи
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування 530 + 180 – 100 = 610 680 + 70 – 80 = 670
Витрати з податку на прибуток 610 * 0,18 = 109,8 670 * 0,18 = 120,6
Чистий прибуток 610 – 109,8 = 500,2 670 – 120,6 = 549,4

Підприємство А:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 500,2 / 2900 * 100% = 17,3%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 500,2 / 1800 * 100% = 27,8%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 500,2 / 2500 * 100% = 20,0%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 500,2/2200*100% = 22,7%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100% = 500,2 / 2800 * 100% = 17,9%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 500,2 / 5000 * 100% = 10,0%

Підприємство Б:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 549,4 / 3100 * 100% = 17,7%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 549,4 / 2300 * 100% = 23,9%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 549,4 / 2050 * 100% = 26,8%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 549,4/2000*100% = 27,5%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100% = 549,4 / 2700 * 100% = 20,4%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 549,4 / 4700 * 100% = 11,7%

Задача 3.

Статті Поточний рік Наступний рік
Чистий дохід від реалізації продукції 6000,0 6000,0 * 1,1 = 6600,0
Собівартість реалізованої продукції 2249,0 + 812,0 + 572,0 + 1624,0 = 5257,0 2428,9 + 812,0 + 572,0 + 1542,8 = 5355,7
матеріальні витрати 2249,0 2249,0 * 0,08 = 2428,9
витрати на оплату праці 812,0 812,0
амортизація основного капіталу 572,0 572,0
інші поточні витрати на виробництво 1624,0 1624,0 * 0,95 = 1542,8
Валовий прибуток (збиток) 6000,0 – 5257,0 = 743,0 6600,0 – 5355,7 = 1244,3
Фінансовий результат від операційної діяльності 743,0 1244,3
Фінансові витрати 298,0 298,0
Фінансовий результат до оподаткування 743,0 – 298,0 = 445,0 1244,3 – 298,0 = 946,3
Витрати з податку на прибуток 445,0 * 0,18 = 80,1 946,3 * 0,18 = 170,3
Чистий прибуток 445,0 – 80,1 = 364,9 946,3 – 170,3 = 776,0

В поточному році:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 364,9 / 6000,0 * 100% = 6,1%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 364,9 / 5257,0 * 100% = 6,9%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 364,9 / 5187,0 * 100% = 7,0%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 364,9 / 3835,0 * 100% = 9,5%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100% = 364,9 / 4810,0 * 100% = 7,6%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 364,9 / 8645,0 * 100% = 4,2%

В наступному році:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 776,0 / 6600,0 * 100% = 11,8%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 776,0 / 5355,7 * 100% = 14,5%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 776,0 / 5187,0 * 100% = 15,0%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 776,0/3835,0*100% = 20,2%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП/ОА * 100% = 776,0 / 4810,0 * 100% = 16,1%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 776,0 / 8645,0 * 100% = 9,0%

Задача 4..

Стаття тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 32230,5
Собівартість реалізованої продукції 29338,3
Валовий прибуток (збиток) 32230,5 – 29338,3 = 2892,2
Інші операційні доходи 4707,5
Адміністративні витрати 1329,5
Витрати на збут 145,3
Інші операційні витрати 5040,2
Фінансовий результат від операційної діяльності 2892,2 + 4707,5 – 1329,5 – 145,3 – 5040,2 = 1084,7
Інші фінансові доходи 4,2
Фінансові витрати 217,5
Фінансовий результат до оподаткування 1084,7 + 4,2 – 217,5 = 871,4
Витрати з податку на прибуток 871,4 * 0,18 = 156,9
Чистий прибуток 871,4 – 156,9 = 714,5

Показники рентабельності:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 714,5 / 32230,5 * 100% = 2,2%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 714,5 / 29338,3 * 100% = 2,4%

Задача 5.

Чистий дохід від реалізації продукції:

товар А: 2,0 * 500 = 1000 тис. грн.

товар Б: 1,0 * 1400 = 1400 тис. грн.

товар В: 0,5 * 4400 = 2200 тис. грн.

Всього: 1000 + 1400 + 4400 = 4600 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції:

товар А: 2,0 * 380 = 760 тис. грн.

товар Б: 1,0 * 920 = 920 тис. грн.

товар В: 0,5 * 3200 = 1600 тис. грн.

Всього: 760 + 920 + 1600 = 3280 тис. грн.

Валовий прибуток (І спосіб):

товар А: 1000 – 760 = 240 тис. грн.

товар Б: 1400 – 920 = 480 тис. грн.

товар В: 2200 – 1600 = 600 тис. грн.

Всього: 4600 – 3280 = 1320 тис. грн.

Валовий прибуток (ІІ спосіб):

товар А: 2,0 * (500 – 380) = 240 тис. грн.

товар Б: 1,0 * (1400 – 920) = 480 тис. грн.

товар В: 0,5 * (4400 – 3200) = 600 тис. грн.

Всього: 240 + 480 + 600 = 1320 тис. грн.

Показники рентабельності:

Валова рентабельність продажу: ВП / ЧД * 100% = 1320 / 4600 * 100% = 28,7%

Валова рентабельність продукції: ВП / С * 100% = 1320 / 3280 * 100% = 40,2%

Валова рентабельність товару А: ВП / Са * 100% = 240 / 760 * 100% = 31,6%

Валова рентабельність товару Б: ВП / Сб * 100% = 480 / 920 * 100% = 52,2%

Валова рентабельність товару В: ВП / Св * 100% = 600 / 1600 * 100% = 37,5%

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.011 с.)