ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання доповідіПоказник, що оцінюється Критерії оцінювання
Своєчасність 0-1 Доповідь виконано у встановлений викладачем термін. У разі складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не виставляються.
Зміст роботи 2-5 - самостійність виконання; - повнота розкриття теми; - наявність особистої позиції; - грамотність і коректність написання висновків; - відповідність формальним критеріям (структура, послідовність та логічність, обґрунтованість висновків, грамотність, якість оформлення тощо).

 

Рішення психологічних задач та самотестування студентів за темами 1–9 (Див. зміст практичних занять та Дод.2-3), оцінюються за вирішення кожної психологічної задачі та самотестування студентів до 5 балів, які розподіляються на 4 бали за зміст письмової відповіді на психологічну задачу та 1 бал за своєчасність виконання роботи.

Критерії оцінювання психологічних задач та самотестування студентів

Показник, що оцінюється Критерії оцінювання
Своєчасність 0-1 Рішення психологічних задач та самотестування студентів складена у встановлений викладачем термін. У разі складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не виставляються.
Зміст роботи 2-5 - самостійність, оригінальність; - використання основної літератури та додаткового матеріалу або іншомовних джерел; - відповідність формальним критеріям (структура, володіння сучасним науковим матеріалом. послідовність та логічність, обґрунтованість аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо); - вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних психологічних задач.

Також оцінювання роботи з кожної теми включає оцінку роботи студента на кожній лекції та практичному занятті — 1 бал, в сумі студент отримує ще 10 балів. Всього за умови активної роботи студента на протязі семестру він може отримати максимальну кількість балів – 60.

Для студентів заочного відділення

У якості поточного контролю передбачено оцінювання контрольної роботи. За виконану контрольну роботу студент отримує до 60 балів, які розподілено на 10 балів за своєчасність та 25 балів за зміст кожного з двох завдань котрольної роботи в залежності від варіанта контрольної роботи.

Критерії оцінювання контрольної роботи

для студентів заочного відділення в залежності від варіанта контрольної роботи

 

Показник, що оцінюється Критерії оцінювання
Своєчасність 0-10 контрольна робота складена у встановлений викладачем термін (за місяць до початку сесії). У разі складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не виставляються.
Зміст роботи 0-25 за зміст кожного з двох завдань - самостійність, оригінальність; - використання основної літератури та додаткового матеріалу або іншомовних джерел; - відповідність формальним критеріям (структура, володіння сучасним науковим матеріалом, послідовність та логічність, обґрунтованість висновків, грамотність, якість оформлення тощо); - вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних психологічних задач.

 

У якості контрольного (підсумкового) семестрового заходу передбачено складання заліку. Залікова робота є письмовою роботою, яка складається із двох запитань, кожне запитання оцінюється у 20 балів, сумарна кількість балів становить – 40.

Перше завдання містить питання теоретичного характеру. Відповідь на це питання повинна складати самостійне осмислення теоретичного матеріалу з відповідної теми. Друге завдання стосується розкриття закономірностей розвитку певної складової юридичної психології.

Залікову роботу розподілено на 15 варіантів. Номер варіанту залікової роботи може бути закріплений за студентом шляхом випадкового вибору або за вибором викладача.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.006 с.)