ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 1. Вступ до юридичної психології та правова психологія.Заняття 1. Тема 2.Класифікація методів юридичної психології.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Поняття про предмет та етапи розвитку юридичної психології.

2. Методологічні основи юридичної психології: предмет, об’єкт, основні категорії, принципи, завдання.

3. Структура сучасної юридичної психології.

4. Класифікація методів дослідження юридичної психології за метою та засобами дослідження.

5. Характеристика психологічних методів дослідження Б. Г. Ананьєва.

6. Специфіка застосування методів психології у юридичній практиці.

7. Особливості використання нетрадиційних методів розкриття злочинів (розшукового гіпнозу, поліграфа, ясновидіння, біолокації, графології; способах психологічного забезпечення спеціальних операцій в ситуаціях захоплення заручників і ін.).

Практичне завдання:

1. Виконати тест на предмет виявлення професійної схильності особистості /диференційно–діагностичний опитувальник Е. А. Климова/ (Див. дод. 3)

 

Заняття 2. Тема 3. Правова психологія. Правова соціалізація особис-тості.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Сутність психології соціалізації особистості.

2. Правова соціалізація особистості.

3. Психологія правосвідомості особистості.

4. Признаки правової поведінки.

5. Компоненти правової поведінки (норми права, норми моралі, норми групи).

6. Дефекти правової соціалізації.

Практичне завдання:

Задача 1.Визначити рівень і тип правосвідомості особистості злочинця і письмово надати обгрунтування(Див. додаток 2).

2. Виконати тест «Який ви детектив» (Див. додаток 3).

 

Заняття 3. Тема 4. Соціальні відхилення правової соціалізації особис-тості.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Сутність і характерні риси соціальних відхилень (девіацій) правової соціалізації (соціальні відхилення, девіантна поведінка).

2. Характерні риси та показники соціальних відхилень.

3. Основні розходження девіантної поведінки.

Практичне завдання:

Задача 2. Визначити тип неблагополучної сім'ї і письмово надати обгрунтування (Див. додаток 2).

 

Заняття 4. Тема 4.Соціальні відхилення правової соціалізації в сім’ї, в школі, неформальної групи підлітків.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Соціальні відхилення правової соціалізації в сім’ї.

2. Соціальні відхилення правової соціалізації в школі.

3. Соціальні відхилення правової соціалізації неформальної групи підлітків.

Практичне завдання:

Задача 3.

1. Уважно проаналізуйте представлені висновки за результатами психологічних досліджень.

2. З урахуванням цих висновків спробуйте сформулювати заходи психолого-педагогічного характеру по вдосконаленню виховання підлітків в сім'ї і школі (Див. додаток 2).

 

Заняття 5. Тема 5.Кримінальна психологія. Психологічні особливості особистості злочинця.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Поняття, структура і особливості поведінки особистості злочинця.

2. Сучасна класифікація типів злочинців.

3.Психологічна діагностика особистості злочинця. Поняття про психологічний портрет злочинця і методика його складання.

4. Види психологічних портретів злочинця (пошуковий, доказовий, профілактичний, пенітенціарний і постпенітенціарний).

5. Результати наших експериментальних досліджень відносно ранжування злочинців за скоєні ними злочини на сучасному етапі.

Практичне завдання:

Задача 4. Визначити тип злочинця і письмово надати обгрунтування (Див. додаток 2).

Задача 5.Визначити тип злочинця по глибині і стійкості антисоціальної спрямованості поведінки і письмово надати обгрунтування (Див. додаток 2).

Задача 6.

1.Сформулюйте свою думку про необхідність залучення екстрасенсів до розкриття злочинів і письмово обгрунтуйте його.

2. Якщо ваша думка позитивна, то постарайтеся перерахувати конкретні види злочинів, при розкритті яких, на вашу думку, в першу чергу доцільно використати екстрасенсів або вже використали правоохоронні органи і результат був позитивним (Див. додаток 2).

 

Заняття 6. Тема 6.Психологічна оцінка злочинних груп.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Поняття і типи злочинних груп.

2. Психологічні особливості злочинних груп.

3. Конфлікти у злочинних групах.

4. Кримінальна субкультура, «злодійські» правила поведінки, накази і закони. «Злодійський» жаргон і кримінальний жест. Клички.

5. Проблеми неповнолітніх злочинців у юридичній психології.

6. Психологічні основи процесуальної і не процесуальної діяльності

Практичне завдання:

Задача 7.Визначити тип злочинної групи і письмово надати обгрунтування (Див. додаток 2).

 

Заняття 7. Тема 7.Судова психологія. Психологія судового процесу щодо розгляду цивільних і кримінальних справ.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Психологічні особливості цивільних судових процесів.

2. Психологічні особливості кримінальних судових процесів.

3. Психологія юридичної праці судді, прокурора, адвоката.

4. Професіограми і психограми, порядок їх складання.

5. Протипоказання до заняття кандидатом посади працівника правоохоронних органів.

Практичне завдання:

Задача 8.

Питання і завдання :

1. Що означає гіпертимний профіль особистості і який тип поведінки можна чекати від людини з цим типом акцентуації характеру під час служби в такому підрозділі міліції, як кримінальний розшук?

2. Які ще протипоказання, пов'язані з акцентуацією характеру і іншими особистими протипоказаннями, повинні виявлятися при профвідборі в міліцію? Обгрунтуйте свою думку, виходячи із специфіки профдіяльності співробітників різних служб міліції (Див. додаток 2).

 

Заняття 8. Тема 8.Судово – психологічна експертиза.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Сутність і психологічні основи призначення СПЕ.

2. Методологічні основи судово-психологічної експертизи і межі її компетентності.

3. Цілі і завдання судово-психологічної експертизи. Основні питання, що вирішуються експертом-психологом.

4. Експертиза емоційних станів. Експертиза змінених форм свідомості. Експертиза по видах злочинів.

5. Загальні принципи методики судово-психологічної експертизи.

6. Підготовка, призначення, використання судово-психологічної експертизи Характеристика видів СПЕ.

Практичне завдання:

Задача 9.

В процесі проведення СПЭ було виявлено, що у неповнолітньої К. проявляється лабільний тип акцентуації характеру (Див. додаток 2).

Питання і завдання :

1. Що означає лабільний тип акцентуації характеру особистості і який тип поведінки можна очікувати від людини з цим типом акцентуації характеру в подібній ситуації?

2. Враховуючи вікові, індивідуально-психологічні особливості потерпілої особи і зміст досліджуваної ситуації, чи могла потерпіла К. розуміти характер і значення здійснюваних з нею дій?

/Див. Бочарова С. П., Землянска О.В. Гл.13 Юр.пс. /.

Заняття 9. Тема 9.Пенітенціарна психологія. Предметне поле пенітенціарної психології.

Підготовка доповіді за наступними контрольними питаннями:

1. Місце пенітенціарної психології в системі психологічних і юридичних знань. Предмет і завдання пенітенціарної психології.

2. Основні категорії і принципи пенітенціарної психології.

3. Методи дослідження особистості і середовища засуджених. Програма вивчення особистості засудженого. Соціально-психологічна характеристика середовища засуджених.

4. Психологія особистості вихователя засуджених, а також колективу співробітників пенітенціарних установ.

5. Сучасні експериментальні дослідження пенітенціарної психології в Україні.

Задача 10.

Більшість співробітників установ Державної пенітенціарної служби України із стажем відмічають, що неможливо виправити засуджених, таких, що відбувають тривалі терміни покарання за скоювання тяжких і особливо тяжких злочинів (наприклад, за вбивство), оскільки вони не визнають своєї провини і справедливості призначеного судом покарання.

Питання і завдання :

1. Чи можна враховувати позицію співробітників Державної пенітенціарної служби України із стажем достатньою основою для посилення кримінальної репресії, у тому числі аж до повернення застосування виняткової міри покарання - страта?

2. За яких умов, як на вашу думку, кримінально-правова оцінка насильницького злочинного діяння дозволяє в достатній мірі охоплювати його психологічний зміст і реалізовувати його в призначеному виді і розмірі відповідальності? (Див. додаток 2).

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.009 с.)