ТОП 10:

Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура, типи.Колектив – це організована форма об‘єднання людей на основі цілеспрямованої діяльності.

Колективів є дуже багато: колектив робітників, колектив службовців, армійський колектив, дитячий колектив та інші.

Ознаки колективу – це ті характерні риси, які властиві колективу. До них належать: а) наявність суспільно значимої мети; б) щоденна спільна діяльність, спрямована на її досягнення; в) наявність органів самоврядування; г) встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу.

Дитячий колектив відрізняється від інших типів колективів віковим діапазоном, специфічною діяльністю (навчання), послідовною мінливістю складу, відсутністю життєвого досвіду, що вимагає педагогічного керівництва.

У школі є такі типи колективів: а) навчальні колективи: класний (первинний або контактний), загальношкільний, предметних гуртків; б) самодіяльні організації: колективи художньої самодіяльності (хор, ансамблі, гуртки); в) товариства: спортивне, книголюбів та інші; г) різновікові загони, об’єднання за інтересами; ґ) тимчасові об’єднання для виконання певних видів роботи.

Наявність різних типів колективів свідчить про складність його структури.

Функції колективу: а) організаторська – сам керує своєю суспільно корисною діяльністю; б) виховна – стає носієм моральних переконань; в) стимулювання – сприяє формуванню морально цінних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх взаємовідносини.

Закони життя дитячого колективу: у А.С. Макаренкастиль і тон взаємовідносин в колективі виражався: а) мажор – постійна бадьорість, готовність вихованців до дії; б) почуття власної гідності, що витікає з уявлення про цінність свого колективу, гордість за нього; г) активність, що проявляється в готовності до впорядкованої ділової і Ігрової дії; є) звичка до стриманості в рухах, слові, в проявах емоцій.

2. Динаміка і етапи розвитку колективу.

Основним законом життя колективу є рух – форма його життя, зупинка – форма його смерті.

Стадії формування колективу:

1. «Пісчаний розсип». Важливою єпостановка до вихованців педагогічних вимог, рішучих за формою, зрозумілих за змістом, з певними елементами навіювання. Слід інтенсивно впливати на учнів, навчати і виховувати ядро активу. До ядра активу підбирають учнів, які добре вчаться, виконують вимоги шкільного режиму і правил для учнів, вимогливі до себе і до інших, мають організаторські здібності.

2. «М’яка глина». Вимоги педагога підтримуються частиною вихованців, актив ставить вимоги до товаришів і самих себе. Починається з появою органів самоврядування. В колективі проходить подальше взаємне вивчення учнями один одного, виявлення життєвих позицій, пошуки товаришів і друзів.

Педагоги продовжують ставити учням категоричні вимоги, але опираються при цьому на ядро активу.

3. «Червоні вітрила». Вимоги ставить колектив. Це досягається при згуртуванні вихованців в єдиній діяльності. Педагог працює з активом, створює йому авторитет серед учнів, здійснює контроль за його діяльністю. Разом з цим проводиться робота з залучення якомога більше учнів до активу. Чим більше вихованців складають актив колективу, тим краще, тим здоровіший колектив, сильніша його громадська думка, її виховні можливості.

4. «Палаючий смолоскип». Кожен учень сприймає колективні, загальноприйняті вимоги як вимоги до себе. Складніші вимоги розширюють права та обов’язки активу, ускладнюють види діяльності колективу. Колектив «веде» за собою інші учнівські колективи, бере активну участь у загально шкільному житті.

Шляхи згуртування учнівського колективу: а) наявність системи перспективних ліній; б) дотримання макаренківського принципу паралельної дії в) зміцнення позитивних традицій; г) формування громадської думки ґ) використання учнівського самоврядування у згуртуванні; д) організація змагання; є) спільні справи; є) взаємна інформація про стан справ у різних контактних колективах.

Система перспективних ліній – це ряд послідовно поставлених пере, колективом цілей, досягнення яких викликає перехід від простого задоволення до глибокого почуття – обов’язку.

Громадська думка колективу – наявність спільних уявлень, суджень, спільного розуміння значущих для нього предметів і явищ.

 

Питання для самопідготовки студентів:

· Що таке колектив?

· Які ознаки, функції, види колективу Ви знаєте?

· Назвіть стадії розвитку колективу.

· Назвіть шляхи згуртування колективу.


ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Модуль ІV.Формування колективу. Взаємодія школи та сім'ї у вихованні школярів.

Тема:Класний керівник: функції, напрями, форми роботи.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)