ТОП 10:

Форми позакласної виховної роботи, вимоги щодо їх використання у початковій школі.Класна година – передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування класного керівника з учнями з метою формування у них соціальної зрілості.

Вимоги:

· класні години повинні бути систематичними;

· на розгляд учнів бажано виносити цікаві, актуальні для них питання;

· не варто влаштовувати педагогічного аналізу діяльності учнів впродовж значного проміжку часу;

· проведення має відбуватися за чітким планом, у мажорному тоні спілкування;

· слід заохочувати учнів до вільного висловлювання думок, не дорікаючи їм за помилковість суджень, враховувати їх соціально-психологічні особливості, створювати умови для подальшого розвитку школярів у процесі вільного спілкування;

· не допускати ігнорування запитань учнів, вислуховувати їх відповіді, виявляти терпимість, залучати всіх учнів до розмови, не залишаючи поза увагою несміливих;

· цікавитись інтересами учнів для визначення подальших тем класних годин, проводити їх не тільки в школі, а й у музеях, на природі, за місцем роботи батьків та ін.

Етична бесіда – спрямована у діалогічній формі на формування в учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями.

Вимоги:

· проводить класний керівник або вихователь групи продовженого дня;

· тривалість залежить від віку учнів: 1-4 класи – 25-30 хв., 5-7 класи – 30-40 хв., 8-11 класи – до 45 хв.;

· підготовка має тривати 5-6 днів;

· тема залежить від віку учнів, рівня підготовки, взаємин у колективі, соціально-економічних умов у суспільстві;

· залучати усіх учнів до висловлювання власних думок;

· використовувати цікавий матеріал, задіювати різні педагогічні прийоми;

· аналізувати вплив бесіди на поведінку вихованців, класного колективу загалом;

· продовжувати роботу над проблемами, що обговорювались під час бесіди.

Етапи: підготовчий, проведення бесіди, наступна діяльність школярів, оцінювання вчителем рівня сформованості в учнів моральних норм і навичок.

Зустрічі з відомими людьми. Мета їх може бути різноманітною: профорієнтаційна (запрошують представників різних професій, викладачів вищих навчальних закладів), розвиток моральних, громадянських якостей (зустрічі з ветеранами, спортсменами, митцями, співаками тощо).

Обговорення книг, читацькі конференції. Влаштовують їх для пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів, активізації їх самостійності в оцінних судженнях, думках. Під час підготовки до них учні працюють над виступами з певних проблем (на матеріалі одного або кількох творів, творчості письменника, літературної або наукової проблеми). На конференції учні виступають з доповідями, повідомленнями, в яких висловлюють своє ставлення до твору або проблеми, ставлять інсценівки, переглядають уривки кінофільму. Підбиваючи підсумки, вчитель зосереджує увагу найважливіших аспектах проблеми.

Виставки – присвячують досягненням учнів у гуртках дитячої творчості та на уроках праці, у сфері образотворчого мистецтва, результатом краєзнавчих, туристичних походів. Екскурсоводи-школярі демонструють експонати, відповідають на запитання, організовують обмін досвідом.

Масові свята. Організовують як дні, тижні, місячники підвищеної уваги до поезії, музики, театру, кіно, дитячої книги тощо. У них беруть участь всі учні школи, паралелі.

Змагання. Спрямовані на стимулювання інтересів, здібностей учнів, сприяють підвищенню їх активності. Фізкультурно-спортивні змагання (класні, шкільні, міжшкільні) пропагують спорт, здоровий спосіб життя.

Конкурси, олімпіади. Проводять для виявлення талантів, розвитку творчих здібностей у дітей. Організовують за певним графіком, заздалегідь повідомляють про це учнів. Переможців оголошують публічно, відзначаючи їх успіхи на урочистій лінійці.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.004 с.)