ТОП 10:

Робота з графічним редактором PAINTГрафічний редактор PAINT входить до складу стандартних програм Windows і призначений для створення і опрацювання малюнків растрової графіки. Для запуску редактора слід виконати команди ПУСК / ПРОГРАММЫ / СТАНДАРТНЫЕ / ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР PAINT. Після запуску на екрані з’являється вікно редактора, яке містить ряд типових для середовища Windows елементів.

Рядок заголовку (верхній рядок вікна) містить назву програми і ім’я графічного файла, який редагують. Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику управляючого меню. Праворуч розміщені відповідно кнопки згортання, відновлення та закриття вікна.

Рядок меню розміщується під рядком заголовку і включає такі пункти:

ФАЙЛ– робота з графічними файлами (створення, відкриття, зберігання, друк);

ПРАВКА – редагування малюнку;

ВИД – управління зображенням деяких елементів вікна;

РИСУНОК– опрацювання малюнку (встановлення розмірів, поворотів);

ПАРАМЕТРЫ – завантаження, зміна та зберігання палітри кольорів;

СПРАВКА– виклик довідкової інформації.

Кожний пункт меню має вертикальне підменю. Для відкриття меню слід натиснути клавішу ALT або F10. Після цього один з пунктів меню виділиться інверсним кольором. Для виділення потрібного пункту меню слід скористатися клавішами горизонтального переміщення курсору. Для відкриття виділеного пункту меню слід натиснути клавішу ENTER. Відкрити меню зручніше за допомогою мишки, встановивши курсор на потрібному пункті меню та натиснувши ліву кнопку.

В назві пунктів меню і підменю є підкреслена літера. Це забезпечує можливість одразу вибрати пункт меню або підменю натиснувши комбінацію клавіш (ALT +підкреслена літера меню або підменю).

Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять у собі позначення комбінації клавіш, за допомогою яких можна обрати відповідний пункт підменю при доборі пункту підменю в нижньому рядку екрана роз’яснюється його призначення.

Слід зазначити, що назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні.

В PAINT існує ще один спосіб виклику команд. Натиснення на праву кнопку мишки, коли курсор вказує на виділений текст, слово призводить до виведення на екран контекстного меню. Це меню містить команди, які можна застосувати до виділеного об’єкта. Користувач має можливість відмінити останню введену команду, виконавши команду ПРАВКА / ОТМЕНИТЬ.

ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ для малювання розміщена ліворуч і включає ряд кнопок, за допомогою яких можна обрати необхідний інструмент, побудувати типові елементи малюнка, виділити певний фрагмент тощо. При фіксуванні курсору мишки на кнопці під нею з’являється її назва, а в рядку стану – коротка довідка про призначення кнопки.

Палітра кольорів розміщена внизу і включає 28 зафарбованих різними кольорами квадратів. З цих кольорів користувач може обирати основний колір, яким виконують побудови і колір фону. Ліворуч від палітри розміщено індикатор кольорів, який складається з двох квадратів. Квадрат на передньому плані зафарбовано основним кольором, а на задньому – кольором фону.

Рядок стану розміщений у нижній частині вікна PAINT. Він складається з трьох полів. У лівому полі виведено довідкову інформацію про призначення пунктів меню, кнопок інструментів, хід виконання деяких операцій. У центральному полі виведено координати курсору мишки в пікселях, якщо він знаходиться у вікні малювання.

Область малювання призначена для побудови малюнку. Вона обмежена головним меню, панеллю інструментів, палітрою. Розміри області малювання встановлюють командою РИСУНОК / АТРИБУТЫ, при виконанні команди в полі РАЗМЕР вказані поточні розміри області малювання. Ці розміри користувач може змінити.

Вікно діалогу. Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію, для чого використовують діалогові вікна. При введенні допоміжної інформації в вікно діалогу здійснюють встановлення прапорців і перемикачів, вибір елементів зі списку, введення та редагування тексту в полях введення.

Довідкова система. В будь-який момент роботи з PAINT користувач може отримати довідку кількома способами. Короткий опис кнопок панелі інструментів відображено в рядку стану при зупинці на них курсору мишки. Кожне вікно діалогу також містить кнопку зі знаком питання ?, при натисканні якої можна отримати довідку про елементи вікна. Ширші можливості відкриваються при використанні пункту СПРАВКА основного меню.

Операції з малюнком

Створення малюнку. Для створення нового малюнку слід виконати команду ФАЙЛ / СОЗДАТЬ. Якщо перед цим у вікні малювання редагувався малюнок, то PAINT запропонує зберегти його. Після цього вікно редагування очиститься, і користувач має можливість створити новий малюнок.

Зберігання малюнка. В меню ФАЙЛ є кілька команд для зберігання малюнка в графічному файлі. Команду СОХРАНИТЬ КАК використовують при першому зберіганні малюнку або в разі необхідності зміни імені або палітри кольорів існуючого малюнку. При цьому відкривається вікно діалогу СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА, в якому можна вказати ім’я і тип файла, а також ім’я папки, в якій буде збережено файл. Якщо тип не вказано, то за замовчуванням надається розширення .BMP. У цьому самому вікні можна в полі ТИП ФАЙЛА задати палітру кольорів. PAINT уможливлює вибір палітри в два кольори, 16 кольорів, 256 кольорів і повну 24 розрядну палітру.

Команду СОХРАНИТЬ використовують для внесення змін в існуючий графічний файл.

Відкриття графічного файла. Для відкриття файла використовують команду ФАЙЛ / ОТКРЫТЬ. При цьому відкривається вікно діалогу, яке містить список файлів, що зберігають в поточній папці. Для відкриття файла слід виділити його в списку файлів (або ввести ім’я в поле ИМЯ ФАЙЛА) і натиснути кнопку ОТКРЫТЬ.

Перегляд і друкування малюнків. Як правило перед друкуванням доцільно подивитись, який вигляд він матиме на аркуші паперу. Для цього слід у першу чергу встановити параметри сторінок командою ФАЙЛ / МАКЕТ СТРАНИЦЫ. При виконанні цієї команди з’являється діалогове вікно, в якому можна встановити необхідні параметри. Поля сторінок за замовчуванням вказують в дюймах. Поле ОРИЕНТАЦИЯ цього вікна встановлює книжну (вертикальну) або альбомну (горизонтальну) орієнтацію сторінки. Зовнішній вигляд сторінки за вибраних параметрів зображується у верхній частині вікна діалогу. Для попереднього перегляду малюнку в тому вигляді, як він буде надрукований, слід використати команду ФАЙЛ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР. При цьому відкривається вікно попереднього перегляду, в панелі інструментів якого є кнопки:

ПЕЧАТЬ – перехід у режим друкування;

СЛЕДУЮЩАЯ іПРЕДЫДУЩАЯ – для гортання малюнка, який розміщується на кількох сторінках;

ДВЕ СТРАНИЦЫ – виведення на екран одразу двох сторінок;

КРУПНЕЕ і МЕЛЬЧЕ – зміна масштабу зображення сторінки;

ЗАКРЫТЬ – закриття вікна.

Під панеллю інструментів розміщено зображення сторінки у тому вигляді, як воно буде надруковано на аркуші паперу.

Для друкування малюнку використовують команду ФАЙЛ / ПЕЧАТЬ. При виконанні цієї команди відкривається вікно діалогу, в якому можна вказати тип принтера, діапазон друкованих сторінок, кількість копій.

Для побудови малюнку слід у першу чергу обрати основний колір і колір фону. Для добору основного кольору (кольору фону) слід встановити курсор мишки на потрібний колір палітри та натиснути ліву (праву) кнопку мишки.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.007 с.)