ТОП 10:

Призначення основних інструментів PAINTДля власне побудови малюнка користувач може обрати необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інструментів малювання.

ОЛІВЕЦЬ призначено для малювання ліній. Обирають натискуванням кнопки КАРАНДАШ. Після добору інструменту курсор мишки набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натисненій кнопці мишки протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка мишки, то лінія малюється основним кольором, а якщо права, то кольором фону.

ПЕНЗЕЛЬ призначено для малювання довільних фігур. Обирають натисканням кнопки КИСТЬ. При цьому під панеллю інструментів з’являється вікно, у якому можна обрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці мишки перемістити до кінцевої точки.

РОЗПИЛЮВАЧ призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою РАСПЫЛИТЕЛЬ.

ГУМКА призначена для стирання частини малюнка до кольору фону. Активізують кнопкою ЛАСТИК. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно, у якому можна обрати розміри гумки.

Після добору вищеназваних інструментів курсор набирає форми цього інструмента. Для виконання побудови слід встановити курсор у початкову точку і при натиснутій кнопці мишки перемістити в кінцеву точку. В ході переміщення курсору залежно від обраного інструменту на екрані відображається відповідна траєкторія. Якщо при переміщенні курсору була натиснута ліва кнопка мишки, то траєкторія малюється основним кольором, а якщо права, то кольором фону.

При натисненій клавіші SHIFT курсор переміщатиметься тільки за горизонталлю або вертикаллю.

ЗАЛИВКА призначена для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою ЗАЛИВКА. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (кольором фону) кнопку мишки.

ЛІНІЯ призначено для побудови прямих ліній. Активізується кнопкою ЛИНИЯ. Після активізації під панеллю інструментів з’являється вікно, в якому можна обрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор в початкову точку лінії і при натиснутій кнопці мишки перемістити курсор в кінцеву точку лінії. Якщо при переміщенні курсору утримується клавіша SHIFT, то кут нахилу лінії буде кратний 45о.

КРИВУ ЛІНІЮ призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою КРИВАЯ ЛИНИЯ. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор мишки в вершину дуги, натиснути кнопку мишки та перемістити курсор, змінивши кривизну. Крива, що будується є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсору до кінців прямої.

ПРЯМОКУТНИК призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою ПРЯМОУГОЛЬНИК. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки мишки фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсору. Якщо при переміщенні утримувати клавішу SHIFT, то будуватиметься квадрат.

ОКРУГЛЕНИЙ ПРЯМОКУТНИК призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою ОКРУГЛЁННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК.

ЕЛІПС призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою ЭЛЛИПС. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій кнопці мишки переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсору. Відпускання кнопки мишки фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні утримувати клавішу SHIFT, то будуватиметься коло.

МНОГОКУТНИК призначено для побудови многокутників. Активізується кнопкою МНОГОУГОЛЬНИК. Для побудови многокутника слід перемістити курсор мишки за контуром многокутника, натискуючи кнопку мишки в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні утримувати клавішу SHIFT, то многокутник міститиме кути тільки 45о та 90о .

ТЕКСТ призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активізують кнопкою НАДПИСЬ. Якщо ввімкнено перемикач ПАНЕЛЬ АТРИБУТОВ ТЕКСТА, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір. Для включення перемикача слід після активізації інструмента ТЕКСТ виконати команду ВИД / ПАНЕЛЬ АТРИБУТОВ ТЕКСТА. Далі в області малюнку слід виділити прямокутну область, в яку вводитиметься текст.

ПРЯМОКУТНІ НОЖИЦІ призначено для вирізання прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою ВЫДЕЛЕНИЕ. Цей інструмент забезпечує можливість виділити прямокутний фрагмент малюнка. Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.

ДОВІЛЬНІ НОЖИЦІ призначено для вирізання довільного за контуром фрагмента малюнка. Активізують кнопкою ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натисненій лівій кнопці мишки описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки мишки фіксує виділення. Виділений фрагмент оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.

Редагування малюнку

Для редагування малюнка використовують команди ПРАВКА, ВИД, РИСУНОК. Ряд команд діє тільки на виділений фрагмент малюнку, інші – на весь малюнок.

РЕДАГУВАННЯ ВИДІЛЕНОГО ФРАГМЕНТА. Для виділення фрагмента можна скористатися кнопками ВЫДЕЛЕНИЕ або ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ панелі інструментів. Очищення області малювання здійснюють командою РИСУНОК / ОЧИСТИТЬ. Зміна масштабу здійснюють командою ВИД / МАСШТАБ. Команда ВИД / МАСШТАБ / КРУПНЫЕ уможливлює отримання на екрані збільшеного зображення малюнка. Команда ВИД / МАСШТАБ / ОБЫЧНЫЙуможливлює повернення до звичайних розмірів малюнка.

Команда РИСУНОК / ОТРАЗИТЬ / ПОВЕРНУТЬ відкриває вікно діалогу, опції якого уможливлюють отримання дзеркального відображення відносно вертикальної осі зліва направо або горизонтальної осі зверху вниз, а також повернути малюнок на 90о, 180о та 270о .

Команда РИСУНОК / РАСТЯНУТЬ / НАКЛОНИТЬ відкриває вікно діалогу РАСТЯЖЕНИЕ И НАКЛОН. Опції цього вікна уможливлюють зміну розмірів за горизонталлю чи вертикаллю, а також нахил малюнок на вказаний кут за вертикаллю чи горизонталлю.

Під редагуванням кольору розуміють зміну кольорів елементів малюнку або палітри.

Кнопка ВЫБОР ЦВЕТОВ панелі інструментів уможливлює копіювання кольору одного елемента малюнка в інші елементи. Для цього після активізації кнопки слід спочатку натиснути на ліву кнопку мишки, коли курсор вказує на елемент, колір якого необхідно скопіювати, а потім обрати елемент, колір якого слід змінити.

Команда РИСУНОК / ОБРАТИТЬ ЦВЕТА змінює всі кольори малюнку на протилежні.

 

ТЕМА 5. ТЕКСТОВІ РЕДАКТОРИПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.003 с.)