ТОП 10:

Операції з виділеним текстомВиділення тексту. Виділення тексту є однією з важливих операцій, оскільки багато дый можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту. Для виділення тексту мишею слід встановити курсор на початок фрагменту, натиснути на ліву кнопку мишки, і не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця фрагменту. При цьому колір виділеного фрагменту буде інвертуватися. Подвійне натискування лівої кнопки мишки виділяє слово, на яке встановлено курсор мишки. Натискування лівої кнопки мишки, коли курсор, який приймаэ вигляд стрілочки знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє рядок, а подвійне натискування – весь абзац. Весь текст можна виділити виконавши команду меню ГЛАВНАЯ / ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ. Фрагмент залишається виділеним, поки не буде виділено інший фрагмент. Для зняття виділення слід встановити курсор мишки в будь-яке місце поза виділеним фрагментом і натиснути ліву кнопку мишки. Фрагмент можна виділити і за допомогою комбінації клавіш:

SHIFT+ Ü, SHIFT+ Þ - виділення символу ліворуч, праворуч від курсора;

SHIFT+ Ý, SHIFT+ ß - виділення рядка зверху, знизу від курсора;

SHIFT+ PGUP, SHIFT+ PGDN – виділення сторынки від курсору вгору (вниз);

SHIFT+ HOME, SHIFT+ END – виділення фрагменту від курсору до початку, кінця рядка.

Редагування виділеного фрагменту. Виділений фрагмент можна видалити, перемістити, скопіювати. Для таких операцій часто використовують буфер обміну Windows. Через цей буфер можна обмінюватися інформацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows. Вирізати виділений фрагмент можна за допомогою команди ГЛАВНАЯ / . Фрагмент видаляється з тексту і поміщається в буфер обміну, звідки він може багаторазово читатися. Цей текст зберігається в буфері доти, поки в нього не буде занесено новий фрагмент. Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою клавіші DEL, але при цьому фрагмент у буфер не заноситься. Вставляння фрагменту з буферу обміну здійснюється командою ГЛАВНАЯ / . Фрагмент вставляється в позицію текстового курсора. Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд ГЛАВНАЯ / і ГЛАВНАЯ / . Досить просто можна перемістити фрагмент за допомогою мишки. Для цього слід встановити курсор мишки на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натисненої лівої кнопки, «відбуксувати» фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено. Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд ГЛАВНАЯ / і ГЛАВНАЯ / . При виконанні першої команди виділений фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не видаляється. Копіювання за допомогою мишки аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснута клавіша CTRL.

Пошук і заміна. Режим пошуку вказаного фрагменту тексту здійснюється командою ГЛАВНАЯ / НАЙТИ. Ця команда відкриває доступ до вікна діалогу НАЙТИ. В поле НАЙТИ цього вікна необхідно ввести слово або фразу, яка шукається. В списку НАПРАВЛЕНИЕ потрібно вказати, в якому напряму слід проводити пошук: вперед, назад чи за всім текстом. Для ігнорування у процесі пошуку різниці між великими та малими літерами необхідно встановити опцію УЧИТЫВАТЬ РЕГИСТР. WORD уможливлюэ при пошуку використання шаблонів. В шаблоні можна використовувати символи “?”, “*”. Символ “?” розглядається як будь-який символ, а символ “*” як довільна кількість будь-яких символів. Для використання шаблонів слід встановити прапорець СИМВОЛЫ ШАБЛОНА. Після встановлення всіх опцій слід натиснути кнопку НАЙТИ ДАЛЕЕ і WORD почне пошук. Для продовження пошуку слід знову натиснути кнопку НАЙТИ ДАЛЕЕ. Заміна тексту здійснюється командою ГЛАВНАЯ / ЗАМЕНИТЬ. Вікно діалогу ЗАМЕНИТЬ подібне до вікна діалогу НАЙТИ, але має ряд додаткових елементів. В полі ЗАМЕНИТЬ НА вводиться текст заміни. Заміна може здійснюватись автоматично або за участю користувача. Для ввімкнення автоматичного режиму заміни слід встановити опцію ЗАМЕНИТЬ ВСЁ. Якщо ця опція виключена, то для кожної заміни WORD буде питати дозволу на заміну.

Форматування символів. При форматуванні символів можна змінювати шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою ГЛАВНАЯ / ШРИФТ. При натисненні на маленькій стрілочці вкладники ШРИФТ на екрані з’явиться вікно діалогу ШРИФТ, в якому можна встановити такі параметри:

ü Шрифт (вибирається зі списку);

ü Накреслення (можна вибрати звичайний, курсив, напівжирний і напівжирний з курсивом шрифти);

ü Розмір шрифта;

ü Колір символів;

ü Підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);

ü Видозміни (верхній і нижній індекси, перекреслення).

У полі ОБРАЗЕЦ цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.

Форматування абзаців. Під абзацем у WORD розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу . При введенні абзац завжди закінчується натискуванням клавіші ENTER. Процес форматування абзацу містить у собі:

ü Вирівнювання абзаців;

ü Встановлення відступів абзаців;

ü Встановлення відстані між рядками та абзацами.

Для форматування абзацу використовують команду ГЛАВНАЯ / АБЗАЦ, після натиснення на стрілочку у вкладниці АБЗАЦ відкривається вікно діалогу АБЗАЦ зі вставкою ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ. За замовчуванням WORD вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції ВЫРАВНИВАНИЕ можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (рядки розміщуються симетрично відносно вертикальної уявної лінії, що проходить через середину сторінки) або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч). Опція ОТСТУП забезпечує можливість встановити відступ першого рядка абзацу.

Форматування сторінок. При введенні та друкуванні тексту WORD використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди РАЗМЕТКА СТРАНИЦ / ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. При натисненні на стрілочку вкладники відкривається вікно діалогу ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ, яке має ряд вкладинок. Вкладинка ПОЛЯ уможливлює встановлення розмірів верхнього, нижнього, правого і лівого полів. У полі ОБРАЗЕЦ буде показано, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні. В полі ОРИЕНТАЦИЯ потрібно вказати орієнтацію документа КНИЖНАЯ (рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) або АЛЬБОМНАЯ (рядки паралельні довгій стороні).

Робота з документами

Створення документів. При створенні нового документа слід обрати команду з системного меню СОЗДАТЬ. При цьому відкривається вікно діалогу СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА. Створюючи документ необхідно встановити опцію НОВЫЙ ДОКУМЕНТ.

Зберігання документів. Для зберігання тексту документа на диску необхідно натиснути кнопку Office і обрати пункт меню СОХРАНИТЬ. Якщо документ новий і ця команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА.

В цьому вікні можна вказати дисковод, папку, ім’я і розширення, під якими документ буде збережений. За замовчуванням документам WORD присвоює розширення DOCХ. Будь-який документ можна автоматично записувати на диск через певний інтервал часу. Для цього слід встановити режим автоматичного зберігання, натиснувши кнопку Office обрати ПАРАМЕТРЫ WORD / СОХРАНЕНИЕ і вибравши вкладинку СОХРАНЕНИЕ. При встановленні цієї опції WORD автоматично зберігатиме документ кожні n хвилин.

Налаштувати автоматичне зберігання резервних копій у програмі Word необхідно так:

1. Натиснути кнопку Office і обрати пункт Параметры Word.

2. Обрати команду Дополнительно.

3. У розділі Сохранить установити прапорець Всегда создавать резервную копию.

Нумерація сторінок. Для нумерації сторінок використовують команду ВСТАВКА / НОМЕР СТРАНИЦЫ. При цьому відкривається вікно діалогу НОМЕРА СТРАНИЦ.

Необхідно вибрати місце розміщення номера сторінки, спосіб вирівнювання номерів сторінок. У выкны, що выдкриэться буде зображено приклад розміщення номера сторінки.

Колонтитули. Колонтитул – дані, які розміщуються над (під) текстом кожної сторінки. Ці дані можуть включати назву документа, прізвище автора, дату створення документа. Для створення колонтитулу необхідно виконати команду ВСТАВКА / ВЕРХНИЙ (НИЖНИЙ) КОЛОНТИТУЛ.

Закриття файла. Після завершення роботи над документом можна закрити файл натиснувши кнопку Office і обравши пункт ЗАКРЫТЬ. Якщо документ не був збережений, то WORD запропонує його зберегти.

7. Робота з таблицями

Вставлення таблиць. Таблиця складається з рядків і стовпців, на перетині яких утворюються клітинки. Кожна клітинка таблиці може містити не лише текст, а й малюнки та інші об’єкти. Для внесення до документа таблиць можна використати пункт меню ВСТАВКА / ТАБЛИЦА. Щоб швидко додати рядок у кінець таблиці, необхідно розмістити курсор у останній клітинці останнього рядка таблиці, а потім натиснути клавішу TAB. Щоб додати стовпець до таблиці, необхідно встановити курсор в клітинку таблиці і скориставшись контекстним меню (права кнопка мишки) і виконати команду ВСТАВИТЬ / ВСТАВИТЬ СТОЛБЦЫ СПРАВА (СЛЕВА).

Дві чи більше клітинок, розташованих в одному рядку або в одному стовпці, можна об’єднати в одну командою контекстного меню ОБЪЕДИНИТЬ ЯЧЕЙКИ. Об’єднавши кілька клітинок, розташованих в одному рядку, можна створити заголовок таблиці, загальний для кількох стовпців. Об’єднання кількох клітинок у стовпець уможливлює створення вертикально орієнтованих заголовків таблиці, загальних для кількох рядків.

Щоб змінити орієнтацію тексту заголовка, необхідно вибрати пункт контекстного меню НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА. За допомогою таблиць можна розв’язувати деякі задачі, для виконання яких, як правило, використовують електронні таблиці. Прикладами таких задач є сортування елементів таблиці в алфавітному порядку, у порядку зростання (спадання) чисел або за датами; знаходження суми рядків чи стовпців у таблиці, а також виконання інших операцій, зокрема таких, як розрахунок середнього значення, пошук максимального або мінімального значення елементів таблиці.

Форматування таблиці можна здійснювати як для всієї таблиці так і окремо для стовпців, рядків чи груп клітинок, а навіть для кожної клітинки окремо. Як правило, таблиці використовують для впорядкування і подання даних, однак можливості використання таблиць цим не обмежуються. Таблиці забезпечують можливість розташовувати числа в стовпці, відсортовувати їх, а також виконувати нескладні математичні обчислення.

Розміщення графіки. Для розміщення графіки слід встановити курсор у місце, де планується розміщення. Після цього потрібно виконати команду ВСТАВКА / РИСУНОК. На екрані з’явиться вікно діалогу ВСТАВКА РИСУНКА. Малюнок може вставлятися або з графічного файла, або з галереї малюнків, яка входить до стандартної поставки WORD.

До складу WORD входить також простий графічний редактор, який уможливлює побудову рисунків як безпосередньо на текстовій сторінці, так і створення рисунку у вигляді окремого об’єкта. Для створення за допомогою вбудованого графічного редактора рисунка у вигляді об’єкта слід вибрати у пункті меню ВСТАВКА / ФИГУРЫ. При цьому з’явиться окреме вікно для редагування графічного об’єкта. Створений таким чином малюнок розміщується в тексті як одне ціле.

Робота з формулами

Введення формул. Для набору математичних формул використовують спеціальний редактор MICROSOFT EQUATION, який є одним із компонентів WORD. Якщо редактор формул не встановлено, його треба проінсталювати додатково. Редагування формул може здійснюватися як в основному вікні документа, так і в окремому вікні редактора формул. Викликати його можна з пункту меню ВСТАВКА / ФОРМУЛА.

Для внесення до тексту символів, яких немає на клавіатурі, слід використовувати пункт меню ВСТАВКА / СИМВОЛ.

Робота з шаблонами

Шаблони документыв. При створенні документів в WORD можна використовувати шаблони-заготовки для типових документів. Вікно для вибору потрібного шаблону з’являється при створенні нового документа після виклику пункту СОЗДАТЬ, який можна викликати натисненням на кнопку Office .

Для створення стандартного документа використовують порожній шаблон «НОВИЙ ДОКУМЕНТ». Існують стандартні шаблони для створення звітів, листів, офіційних записок, резюме тощо. У WORD є також шаблони для створення гіпертекстових документів (WEB-документ) та повідомлень електронної пошти. Користувач при потребі може створювати нові шаблони.

Шаблони зберігають в файлах з розширенням.DOTХ. Так, шаблон стандартного документу міститься у файлі normal.dot. Якщо новий шаблон документа створюють на основі одного з стандартних шаблонів, слід обов’язково дати йому нове ім’я.

Друкування документів. Для друкування документа необхідно натиснути кнопку Office і обати пункт ПЕЧАТЬ. У вікні діалогу ПЕЧАТЬ, яке з’явиться після цього на екрані, можна встановити такі параметри:

ü Тип принтера;

ü Кількість друкованих копій;

ü Діапазон друкованих сторінок (всі сторінки, поточну сторінку, виділені сторінки, діапазон сторінок).

Робота з виносками

Звичайні та прикінцеві виноски використовують для того, щоб пояснити чи прокоментувати текст документу, а також оздобити його посиланнями на літературні джерела чи інші документи. Знак виноски поміщається в тому ж місці тексту, де потрібно звернути увагу на текст виноски, щоб їх легко можна було знайти при читанні. Текст звичайної виноски розташовано знизу сторінки, а тексти, що пояснюють прикінцеві виноски розташовують в кінці документу.

Знаки звичайних виносок можуть бути в вигляді символів, таких як *, чи у вигляді послідовних чисел. Кінцеві виноски майже завжди помічають послідовними числами. У Word можна працювати з виносками, автоматично перенумеровуючи їх при видаленні та вставлянні в документ нових.

Щоб вставити в документ звичайну чи прикінцеву виноску необхідно:

1. Помістити курсор в те місце тексту, куди потрібно помістити знак виноски.

2. Вибрати команду ССЫЛКИ і натиснути на стрілочку на вкладинці, щоб вивести на екран діалогове вікно СНОСКИ. Вибрати потрібний вид виноски.

3. Для виносок з послідовною нумерацією потрыбно обрати опцію ФОРМАТ НОМЕРА. Для символу клацніть ДРУГОЙ, а потім ввести в поле введення потрібний символ. Можна також Натиснути на кнопцы СИМВОЛ, і обрати той, який сподобається.

4. Клацніть ВСТАВИТЬ.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.019 с.)