ТОП 10:

Тема 1. Поняття права держави на самооборону: виникнення та сучасний станПлан

1. Історичні форми правового обмеження збройного насильства в міжнародних відносинах.

2. Становлення сучасного інституту права на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою.

3. Право держави на самооборону в контексті юридичного поняття «право на захист».

Питання для самостійної роботи

1. Узгодження договірних та звичаєвих норм міжнародного права, що регулюють здійснення права на самооборону.

Література

1. Броунли Я. Принцип неприменения силы в современном международном праве // Международное право: советский и английский подходы (материалы советско-английского симпозиума), Москва, май 1989 г.: Тезисы – Институт государства и права АН СССР, Москва, 1989. – С. 12.

2. Данільян О.Г. Національна безпека України: Сутність, структура та напрямки реалізації. – Х.: Фоліо, 2002. – 284 с.

3. Колесник Д.Н. К вопросу о современном содержании и тенденциях развития права на индивидуальную и коллективную самооборону // Международное право: советский и английский подходы (материалы советско-английского симпозиума), Москва, май 1989 г.: Тезисы – Институт государства а права АН СССР, Москва, 1989. – С. 27.

4. Про основи національної безпеки України. Закон України // Оіційний Вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

5. Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека. – К.: Промені, 2005. – 251 с.

 

 

Тема 2. Структура інституту права держави на самооборону в сучасному міжнародному праві

План

1. Визначення правових підстав реалізації права на самооборону.

1.1. Зміст поняття «збройний напад».

1.2. Звернення потерпілої держави – підстава реалізації права на колективну оборону.

1.3. Непревентивність самооборони.

2. Визначення меж здійснення права на самооборону.

2.1. Пропорційність / цільова спрямованість дій в самообороні.

2.2. Характер повноважень головних органів ООН щодо самооборони держав.

Література

1. Абдурахманов М.И., Баришполец В.А., Манилов В.Л., Пирумов В.С. Геополитика и национальная безопасность: Словарь основных понятий и определений. – М.,1998. – 237 с.

2. Договор о коллективной безопасности, 15 мая 1992 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 269-272.

3. Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // Международное публичное право. Сб. док. – М.: Бек, 1996. – С. 8-12.

4. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. – К.: Текст, 2006. – 255 с.

5. Лісіцин Е. Європейська безпека в оборонній політиці. Збірник матеріалів міжнародної конференції «Україна та європейська безпека: проблеми оборони». – К., 1993. – С. 9-14.

6. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – Москва: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 199-202.

7. Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека. – К.: Промені, 2005. – 251 с.

 

Тема 3. Міжнародно-правова практика здійснення права на самооборону після завершення холодної війни (в період 1990-2003 рр.)

План

1. Становлення нових форм участі ООН у застосуванні військового примусу до держав-порушниць міжнародного миру і безпеки.

2. Зростання ролі НАТО в застосуванні міжнародно-правового примусу.

3. Міжнародно-правові аспекти застосування збройної сили у відповідь на терористичні акти.

4. Міжнародно-правова позиція України щодо реалізації державами права на самооборону.

Література

1. Артюшин Л.М., Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і дежави: Монографія. – Харків: НУВС, 2003. – 176 с.

2. Бруз В. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995. – 111 с.

3. Декларация об укреплении международной безопасности. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2734 (XXV). – 16 декабря 1970 г. Действующее международное право в 3-х томах: Т.2. – М., 1997. – С. 202-206.

4. Договор о коллективной безопасности, 15 мая 1992 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 269-272.

5. Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // Международное публичное право. Сб. док. – М.: Бек, 1996. – С. 8-12.

6. Ивашов Л.Г. Вашингтонская стратегия НАТО // Военно-исторический журнал. – № 1. – 2000. – С. 3-12.

7. Картер Э.Б. Превентивная оборона: Новая стратегия безопасности США. – М.: Наука, 2003. – 228 с.

8. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. – К.: Текст, 2006. – 255 с.

9. Лісіцин Е. Європейська безпека в оборонній політиці. Збірник матеріалів міжнародної конференції «Україна та європейська безпека: проблеми оборони». – К., 1993. – С. 9-14.

10. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – Москва: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 199-202.

11. Основні напрями зовнішньої політики України. – Постанова Верховної Ради України 2 липня 1993 р. № 3360-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 37 – С. 379-380.

12. Полторацький О.С. Міжнародна безпека: сутність, еволюція, сучасні проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 33, ч.1. – С. 31-37.

13. Поляков Л., Сунгуровський М. Європейська безпека: нові загрози – старі відповіді // Національна безпека і оборона. – № 9. – 2001. – С. 14-26.

14. Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека. – К.: Промені, 2005. – 251 с.

15. Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі: Формування інтегрованої системи безпеки Заходу і Нових незалежних держав. – Чернівці: Рута, 2005. – 334 с.

16. Цветков Г.Н. СССР-США: отношения, влияющие на судьбы мира. – К.: Вища школа, 1988. – 144 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.004 с.)