ТОП 10:

Тема 4. Поняття, джерела, цілі та принципи права міжнародної безпекиПлан

1. Поняття права міжнародної безпеки.

2. Джерела права міжнародної безпеки.

3. Принципи права міжнародної безпеки.

Питання для самостійної роботи

1. Цілі права міжнародної безпеки.

Література

1. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник. − К.: Алерта, 2005. − 424 с.

2. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. – К.: Текст, 2006. – 255 с.

3. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського − К.: Юрінком Інтер, 2006. − 336 с.

4. Полторацький О.С. Міжнародна безпека: сутність, еволюція, сучасні проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 33, ч.1. – С. 31-37.

5. Ржевська В.С. Міжнародна безпека: цілі і засоби // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 107-111.

 

Тема 5. Сутність, еволюція та актуальні проблеми міжнародної безпеки

План

1. Сутність міжнародної безпеки.

2. Еволюція міжнародної безпеки.

3. Актуальні проблеми міжнародної безпеки.

Література

1. Джон Д. Нові виклики потребують нових підходів до розв’язання проблем національної безпеки // Національна безпека і оборона. – № 7. – 2000. – С. 40-42.

2. Мітряєва С.І. Проблеми національної та регіональної безпеки: Метод. матеріали. – Ужгород, 2007. – 38 с.

3. Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 7-8 грудня 2005 р.: Зб. наук. пр. – К., 2005. – 400 с.

4. Полторацький О.С. Міжнародна безпека: сутність, еволюція, сучасні проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 33, ч.1. – С. 31-37.

5. Поляков Л., Сунгуровський М. Європейська безпека: нові загрози – старі відповіді // Національна безпека і оборона. – № 9. – 2001. – С. 14-26.

6. Ромаскевич С.М. Міжнародна безпека: нові виклики та загрози // Збірник наукових праць / Національний н.-д. центр оборонних технологій і воєнної безпеки України. – К., 2002. – Вип. 12. – С. 34-37.

 

Тема 6. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

План

1. Проблема міжнародної військової безпеки та міжнародно-правові принципи її забезпечення.

2. Нормативні засоби забезпечення миру та безпеки.

3. Організаційні засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки).

4. Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки.

Питання для самостійної роботи

1. Заходи зміцнення довіри та міжнародний контроль за обмеженням озброєнь і роззброєнням.

Література

1. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник. − К.: Алерта, 2005. − 424 с.

2. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. – К.: Текст, 2006. – 255 с.

3. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського − К.: Юрінком Інтер, 2006. − 336 с.

4. Полторацький О.С. Міжнародна безпека: сутність, еволюція, сучасні проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 33, ч.1. – С. 31-37.

5. Ржевська В.С. Міжнародна безпека: цілі і засоби // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 107-111.

 

Тема 7. Міжнародний тероризм – загроза міжнародної безпеки

План

1. Сутність та характерні риси тероризму.

2. Міжнародно-правові акти та аналіз законодавства щодо боротьби з тероризмом у деяких країнах світу.

Питання для самостійної роботи

1. Історія та сучасність тероризму.

Література

1. Азаров С.І. Ядерний тероризм і національна безпека / Екологія і ресурси: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 10. – С. 108-115.

2. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник. − К.: Алерта, 2005. − 424 с.

3. Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України. – К.: Знання, 2000. – 181 с.

4. Про боротьбу з тероризмом. Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

5. Тероризм і національна безпека України: Матеріали міжнар. конф. (Україна, Київ, 11 квітня 2002 р.) / Редкол.: Кондратьєв Я.Ю. – К., 2003. – 275 с.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1 семестр

Семінар 1. Міжнародно-правовий захист жертв війни

1. Поняття жертв війни.

2. Правове положення поранених, хворих, осіб, що постраждали від аварії корабля.

3. Правовий статус військовополонених.

4. Міжнародно-правова охорона цивільного населення.

5. Режим воєнної окупації.

6. Правове положення інтернованих осіб.

7. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Література

1. Антонович М.М. Права людини та міжнародне гуманітарне право // Львівська лабораторія прав людини Академії правових наук України. Праці. Серія 1: Дослідження і реферати. – Львів, 1999. – Вип. 2: Права людини і Україна. – С. 61-65.

2. Блищенко И.П., ГриньВ.А. Международное гуманитарное право и Красный Крест. – М., 1983. – С. 40.

3. Действие Международного Комитета Красного Креста в случае нарушений международного гуманитарного права. – М.: МККК, 1994. – С. 3-4.

4. Досвальд-Бек Л. Международное гуманитарное право и право прав человека. – М.: МККК, 2001. – 31 с.

5. Защита лиц и объектов в международном гуманитарном праве: Сб. ст. и док. – М.: МККК, 1999. – 373 с.

6. Исакович С.В. Международно-правовые проблемы прав человека в вооруженном конфликте // Вестник Киевского Университета. Серия: Международные отношения и международное право. – 1976. – № 3. – С. 27-28.

7. Основные положения Женевской Конвенции и Дополнительных Протоколов к ним. – М: МККК, 1994. – 62 с.

8. Поширення знань про Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та міжнародне гуманітарне право / Редкол.: М.М. Цимбалюк та ін. – К.: Нора-прінт, 2000. – 159 с.

9. Репецький В. Міжнародне гуманітарне право і права людини // Наукові записки / Нац. ун-т «Острозька академія». Сер. «Право». – Острог, 2001. – Вип. 2, ч. 2. – С. 435-437.

10. Смольников О.Ю., Шапочка А.Г. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире. – М., 1989. – С. 9.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.008 с.)