ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 19. Динаміка та структура міжнародного руху капіталу 

Поняття міжнародного руху капіталу. Причини та основні форми міжнародних капітальних потоків. Експорт капіталу. Втеча капіталу. Рух транснаціонального капіталу. Фактори, що сприяють експорту капіталу. Особливості і тенденції міжнародних капітальних потоків. Географічні напрямки руху капіталу. Тенденції експорту капіталу. Державне регулювання потоків капіталу.

Міжнародні капітальні потоки та їх наслідки для економіки країн – експортерів та імпортерів.

Причини виникнення міжнародних корпорацій. Форми міжнародних корпорацій. Еволюція міжнародних корпорацій. Основні особливості розвитку ТНК: Контрактні форми діяльності ТНК

Роль ТНК у світогосподарських зв'язках: Внутріфірмове міжнародне виробництво. Галузева структура виробництва ТНК. Підвищення ролі ТНК

Динаміка та структура прямих закордонних інвестицій.

Інтернаціоналізація капіталу і виробництва в повоєнний час. Обсяги, динаміка і структура прямих зарубіжних інвестицій. Географічний розподіл прямих зарубіжних інвестицій.

Головні потоки міжнародного капіталообміну. Теорія прямих і портфельних інвестицій і міжнародного підприємництва. Тенденції розвитку міжнародної підприємницької діяльності. Проблеми і суперечності вивозу капіталу і посилення транснаціональних корпорацій.

Зміна питомої ваги головних економічних центрів у вивозі капіталу, форми і види зарубіжного інвестування. Діяльність міжнародних інвестиційних інститутів у галузі вивозу капіталу. Проблеми страхування та захисту зарубіжної інвестиційної діяльності. Головні форми спільного міжнародного підприємництва. Транснаціональні корпорації, спільні підприємства, вільні економічні зони та їх роль у сучасному світовому господарстві. Іноземні інвестиції в економіці України. Створення політико-економічних та нормативно-правових передумов розвитку міжнародної підприємницької діяльності на території України.

Зміст та структура регулювання міжнародного руху капіталу. Основні суб'єкти регулювання. Ендогенні та екзогенні механізми регулювання. Умова ринкової рівноваги на зовнішніх ринках капіталів. Вирівнювання граничних продуктів капіталу на світових ринках.

Характер державного регулювання руху капіталу. Основні сектори регулювання. Види бар'єрів входу на ринок капіталів. Режими зарубіжного інвестування. Форми та методи впливу ТНК на механізм міжнародного переміщення капіталу. Основні тенденції розвитку механізму регулювання інтернаціонального руху капіталу на сучасному етапі.

Національні системи стимулювання та заохочення іноземних інвесторів. Лібералізація притоку іноземних інвестицій. Стан економічного та інвестиційного клімату в країнах як фактор впливу на прилив іноземного капіталу. Системи оцінки привабливості національних економік для іноземних інвесторів.

Двосторонні та регіональні аспекти регулювання руху капіталів. Основні моделі «входу та заснування». Угоди про взаємний захист та заохочення іноземних інвестицій. Угоди про запобігання подвійного оподаткування. Принципи вільного руху капіталів у Європейському Союзі. Хартія та Угода про співробітництво в галузі енергетики (1991, 1994). Спільна угода про інвестиції (АСЕАН, 1987). Арабський інвестиційний договір (1981).

Глобалізація регулювання руху капіталу. Діяльність ЕКОСОР, ЮНКТАД та Центру ООН з ТНК у сфері сприяння міжнародному руху капіталів. Світовий банк та регулювання міжнародного руху капіталів. "Директиви відносно політики іноземного прямого інвестування" (1991). Переговори з Багатосторонньої угоди з інвестицій (ОЕСР). Основні напрями та сценарії розвитку глобального переговорного процесу з регулювання зарубіжних інвестицій.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.006 с.)