ТОП 10:

Змістовий модуль 5. Гносеологія.Філософська теорія пізнання.

(1 год)

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть словник ключових термінів.

2. Дайте письмову відповідь на запропоновані питання:

2.1. Що таке творча уява? Яку роль відіграє вона в процесі пізнання?

2.2. Яку роль в процесі пізнання виконує інтуїція?

2.3. Що таке знання, розуміння і пояснення? Що між ними спільного та відмінного?

2.4. Що є предметом епістемології? Чи може менеджер користуватися поза науковим знанням?

Змістовий модуль 6

Діалектика як універсальна методологія розвитку.

Форми та методи наукового пізнання.

(2 год)

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть словник ключових термінів.

2. Складіть конспект наступних питань:

2.1. Форми і методи наукового пізнання.

2.2. Проблема істини в філософії. Критерії істини.

3. Дайте письмову відповідь на запропоноване питання:

3.1. У чому принципова відмінність діалектичного і метафізичного пізнання світу?

 

Змістовий модуль 7.

Проблема людини в філософії.

(1 год)

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть словник ключових термінів.

2. Які шляхи може вибрати людина у своєму житті? Хто визначає смисл людського існування? Наскільки вільною є людина у власному виборі?

Напишіть есе за темою «Самоцінність і сенс людського життя».

3.Доведіть, що в понятті особистість поєднуються категорії загального, особливого і одиничного. Намалюйте схему свого Я, визначте в собі загальне, особливе і одиничне.

 

Змістовий модуль 8.

Аксіологія Філософія цінностей

(1 год)

Завдання для самостійної роботи:

  1. Складіть словник ключових термінів.
  2. Дайте письмову відповідь на одне з запропонованих питань:

2.1. Еволюція поняття цінність

2.2. Сучасні аксіологічні концепції.

 

Змістовий модуль 9. Філософія суспільства.

(1 год)

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть словник ключових термінів.

2. Дайте письмову відповідь на одне з запропонованих питань:

2.1. Що таке суспільство? Дайте характеристику основних сфер суспільства.Намалюйте схему.

2.2. Природа та суспільство: їх єдність та відмінність.

 

Модуль ІІІ. . ГАЛУЗЕВА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ.

 

Змістовий модуль 10. Філософія історії

(2 год)

Завдання для самостійної роботи:

  1. Складіть словник ключових термінів.
  2. Напишіть ессе (до 3-х стор.) на тему: «Сенс та спрямування людської історії в ХХ1 столітті».

 

Змістовий модуль 11 Філософія культури

(2 год)

Завдання для самостійної роботи:

  1. Складіть словник ключових термінів.
  2. Дайте письмову відповідь на наступні запитання:

2.1. Основні види духовної культури сучасного менеджера.

2.2. Культура та цивілізація.

 

 

Змістовий модуль 12. Філософія цивілізації

(2 год)

Завдання для самостійної роботи:

  1. Складіть словник ключових термінів.
  2. Дайте письмову відповідь у вигляді схеми на наступні запитання:

2.1. Сучасні теорії цивілізації.

2.2. Глобальні проблеми: типологія, шляхи вирішення.

 

Змістовий модуль 13. Філософія управління

Соціальне управління.

(3 год)

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть словник ключових термінів.

2. Поясніть причини виникнення соціальних конфліктів та засоби їх вирішення (письмова робота).

3. Яких рівнів управління має досягнути сучасний менеджер?

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання включає:

- ознайомлення та аналіз книг, статей, інших матеріалів

- відбір матеріалів, необхідних для виконання завдань;

- при необхідності – консультування з викладачем щодо джерел написання роботи та її

змісту;

- написання роботи з обгрунтуванням тверджень та чітким, логічним, грамотним викладом матеріалу. Дослідження має бути не простим переказом, а потребує висновків, робота не може бути плагіатом, має відповідати основним вимогам щодо письмових робіт. Роботу також дозволяється виконувати як презентацію питання.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.006 с.)