ТОП 10:

Створення звіту за допомогою майстраДля повнішого контролю над формою звіту можна використовувати майстра звітів. Аби запустити майстра, спочатку відображуватимете на екрані вікно Новий звіт (New Report) (рисунок 4)одним з наступних способів:

- виділите таблицю або запит у вікні бази даних і виберіть в меню-Вставка (Insert) команду Звіт (Report) ;

- виділите таблицю або запит у вікні бази даних і виберіть Звіт (Report) у списку кнопки, що розкривається Новий об'єкт (New Object) на панелі інструментів;

- у вікні бази даних на вертикально розташованій панелі Об'єкти (Objects ) виділите значок Звіти (Reports) і натискуйте кнопкуСтворити (New) на панелі інструментів у верхній частині вікна.

Рисунок 4 - Діалогове вікно, що дозволяє вибрати метод створення звіту

 

Призначення елементів списку вікна Новий звіт:

- Автозвіт в стовпець (AutoReport: Columnar) — дозволяє відображувати поля звіту в стовпчик;

- Автозвіт стрічковий (AutoReport: Tabular) — дозволяє розташувати імена полів у вигляді заголовків стовпців таблиці, а записи в її рядках;

- Майстер діаграм — надає великі можливості при складанні звіту, в який можна вставити діаграми;

- Поштові наклейки (Label Wizard) — запускає майстра створення наклейок.

У нижній частині вікна виберіть як джерело даних в списку, що розкривається, таблицю або запит. Після вибору елементу спискуМайстер звітів (Report Wizard) і натиснення кнопки (Ж на екрані відображуватиметься вікно Створення звітів (Report Wizard) (рисунок 5). Виділите потрібне поле клацанням миші в спискуДоступні поля (Available Fields) і натискуйте кнопку із зображенням правої стрілки «>» між списками. Виділене поле переміститься у правий списокВибрані поля (Selected Fields). Вибрані поля відображуватимуть в звіті у вигляді рядків.

У списку, що розкривається Табліци/запроси (Tables/Queries) можна вибрати декілька таблиць або запитів, з яких будуть вибрані поля для звіту.
У наступному вікні майстра залежно від вибраних полів може пропонуватися угрупування записів (рисунок 6). Натискуйте кнопку Угрупування (Grouping Options).

На екрані відображуватиметься діалогове вікно Інтервали угрупування (Grouping Intervals). Рівень угрупування визначає рівень вкладеності конкретної групи в звіті. Вкладені групи утворюються при угрупуванні наборів записів по декількох полях, виразах або джерелах даних групи. Першому рівню угрупування привласнюється номер 0; всього допускається існування до 10 рівнів угрупування в звіті. Текстові поля можуть групуватися по першій букві, по перших трьох буквах і так далі Access виведе в звіті разом поля, що мають однакові значення, наприклад, в полі Посада (ContactTitle) можуть бути згруповані всі записи, в яких представлені начальники відділів.

 

Рисунок 5 - Вибір полів для звіту за допомогою майстра

 

Рисунок 6 - Вікно, що пропонує виконати угрупування записів в звіті

Якщо не потрібне створення особливих інтервалів групування, то в списку Інтервали групування (Grouping Intervals) виберітьЗвичайний (Normal) (рисунок 7).

 

Рисунок 7 - Завдання інтервалів угрупування

 

На наступному етапі визначається, в якому порядку: за збільшенням або убуванню сортуватимуться поля (рисунок 8). Поле, що має найвищий пріоритет сортування, вибирається в списку, що розкривається, 1. За умовчанням поля сортуються за збільшенням. Для сортування по убуванню натискуйте кнопку праворуч від поля. Кнопка працює як перемикач і при повторному натисненні порядок сортування зміниться на протилежний.
Запису в групі можна сортувати по чотирьох полях за збільшенням або убуванню. У списку полів відсутнє ключове поле, в якому записи сортуються автоматично.

 

Рисунок 8 - Вибір порядку сортування полів

Натискуйте кнопку Підсумки (Summary Options) і на екрані відображуватиметься вікно, показане на рисунку 9. Установкою відповідних прапорців ви можете привести в звіті як підсумкові значення поля суму (Sum), середнє арифметичне мінімальне (Min) і максимальне значення (Мах). Ці поля будуть додані в кінці звіту.

 

Рисунок 9 - Вибір підсумкових полів для обчислень в звіті

 

Положенням перемикача в розділі Показати (Show) дозволяє відображувати в звіті дані і підсумки (Detail and Summary) або лише підсумки (Summary Only).

У наступному діалоговому вікні майстер пропонує вибрати один з шести пропонованих видів макету для звіту(рисунок 10). Вибраний вигляд відображується в лівої зони вікна. За умовчанням в діалоговому вікні встановлений прапорець Набудувати ширину полів для розміщення на одній сторінці (Adjust the field width so all fields fit on а page) що забезпечить краще використання простору аркуша. У рамціОрієнтація (Orientation) положенням перемикача пропонується вибрати розташування аркуша при друці.

 

Рисунок 10 - Вибір вигляду макету для звіту

У наступному діалоговому вікні вибирається стиль звіту (рисунок 11). Вибраний стиль відображується у вікні попереднього перегляду в лівої зони вікна.

 

Рисунок 11 - Вибір стилю звіту

 

У останньому діалоговому вікні вам пропонується задати ім'я звіту (рисунок 12). Залежно від положення перемикача ви можете Проглянути звіт (Preview the report) або Змінити макет звіту (Modify the report design). За умовчанням після натиснення кнопки Готово (Finish) майстер відображуватиме звіт у вікні попереднього перегляду.

 

Рисунок 12 - Завдання імені звіту

Установка прапорця Вивести довідку по роботі із звітом (Display Help on working with report?) приведе до відображення відповідної теми довідки. Відомості в звіті можуть бути розбиті на розділи. Кожен розділ має певне призначення.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.006 с.)