Атмосфера, її поняття, склад і значення. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Атмосфера, її поняття, склад і значення.Екологічне право

Тема № 13. Правові основи охорони та використання атмосферного повітря.

Мета: дати студентам чітке поняття атмосфери. Студенти повинні знати поняття, види, зміст, підстави виникнення та припинення атмосфероохоронних правовідносин. Студенти повинні орієнтуватись в системі органів управління в галузі охорони та використання атмосферного повітря та їх повноваженнях. Студенти повинні знати поняття та види об'єктів і суб'єктів екологічного права

План заняття:

1. Атмосфера, її поняття, склад і значення.

2. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання охорони і використання.

3. Поняття, види, зміст, підстави виникнення та припинення атмосфероохоронних правовідносин. Поняття, джерела і система атмосферного права. Поняття, зміст та форми правової охорони атмосферного повітря.

4. Система органів управління в галузі охорони та використання атмосферного повітря та їх повноваження.

5. Нормування та стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря.

Питання для самостійного вивчення:

1. Державний облік у сфері охорони атмосферного повітря.

2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

Рекомендована література до теми:

1№ Вид Назва
  Базова Конституція України від 28. 06. 96р.
  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р.
  Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.01 р.
  Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.92 р.
  Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р.
  Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.95 р.
  Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.95 р.
  Закон України “Про тваринний світ” від 21.05.02 р.
  Закон України “Про курорти ” від 05.10.2000 р.
  Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.99 р.
  Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” від 16.05.95 р.
  Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон” від 13.10.92 р.
  Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 р.
  Закон України “Про ратифікацію Конференції про допуск до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішення та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 06.07.99 р.
  Земельний кодекс України від 25.10.01 р.
  Кодекс України про надра від 27.02.94 р.
  Лісовий кодекс України від 21.01.96 р.
  Водний кодекс України від 06.06. 95 р.
  Кодекс України про адміністративні порушення
  Кримінальний кодекс від 05.04.01 р.
    Постанова ВР України “Про Червону книгу України” від 29.10.92 р. № 2750.
    Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи” від 26.01.90 р. №1.
  Допоміжна Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996.
  Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.:Істина, 2001.
  Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,2001.
  Малишко М.І. Екологічне законодавство України: система і основні джерела. – К.,1997.
  Малишко М.І. Основи екологічного законодавства і права України. – К.,1997.
  Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. – М., 1995.
  Шульга М. Земельне та сільськогосподарське законодавство України. – Харків,1996.

ЛЕКЦІЯ

Екологічне право

Тема № 13. Правові основи охорони та використання атмосферного повітря.

Мета: дати студентам чітке поняття атмосфери. Студенти повинні знати поняття, види, зміст, підстави виникнення та припинення атмосфероохоронних правовідносин. Студенти повинні орієнтуватись в системі органів управління в галузі охорони та використання атмосферного повітря та їх повноваженнях. Студенти повинні знати поняття та види об'єктів і суб'єктів екологічного права

План заняття:

1. Атмосфера, її поняття, склад і значення.

2. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання охорони і використання.

3. Поняття, види, зміст, підстави виникнення та припинення атмосфероохоронних правовідносин. Поняття, джерела і система атмосферного права. Поняття, зміст та форми правової охорони атмосферного повітря.

4. Система органів управління в галузі охорони та використання атмосферного повітря та їх повноваження.

5. Нормування та стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря.

Питання для самостійного вивчення:

1. Державний облік у сфері охорони атмосферного повітря.

2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

Рекомендована література до теми:

1№ Вид Назва
  Базова Конституція України від 28. 06. 96р.
  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р.
  Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.01 р.
  Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.92 р.
  Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р.
  Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.95 р.
  Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.95 р.
  Закон України “Про тваринний світ” від 21.05.02 р.
  Закон України “Про курорти ” від 05.10.2000 р.
  Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.99 р.
  Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” від 16.05.95 р.
  Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон” від 13.10.92 р.
  Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 р.
  Закон України “Про ратифікацію Конференції про допуск до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішення та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 06.07.99 р.
  Земельний кодекс України від 25.10.01 р.
  Кодекс України про надра від 27.02.94 р.
  Лісовий кодекс України від 21.01.96 р.
  Водний кодекс України від 06.06. 95 р.
  Кодекс України про адміністративні порушення
  Кримінальний кодекс від 05.04.01 р.
    Постанова ВР України “Про Червону книгу України” від 29.10.92 р. № 2750.
    Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи” від 26.01.90 р. №1.
  Допоміжна Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996.
  Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.:Істина, 2001.
  Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,2001.
  Малишко М.І. Екологічне законодавство України: система і основні джерела. – К.,1997.
  Малишко М.І. Основи екологічного законодавства і права України. – К.,1997.
  Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. – М., 1995.
  Шульга М. Земельне та сільськогосподарське законодавство України. – Харків,1996.

ЛЕКЦІЯ

Атмосфера, її поняття, склад і значення.

Повітря не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Іноді ми забуваємо про його існування й нам здається, що його немає. Але воно завжди поряд з нами й в середині нас. Воно, займаючи місце, проникає у кожну щілину. Повітря навколо Землі утворює її найлегшу зовнішню оболонку – атмосферу. Вона становить лише одну мільйонну частину від маси нашої планети. Проте повітря дуже багато. Й воно лише на перший погляд невагоме. Загальна маса атмосфери вражає: вона дорівнює вазі мідної кулі діаметром у 10 км! Чому ж ми не відчуваємо цієї маси повітря? Навпаки, саме завдяки ній існує життя на нашій планеті. Атмосфера необхідна не лише для дихання. Вона є нашим захистом від космічного опромінення, різких коливань температури на поверхні планети, надійним щитом від метеоритів.

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього середовища. Коротко його значення можна висловити так: повітря - це життя. Добре відомо, що людина здатна прожити без їжі тижні, без води - дні, а без повітря - лише хвилини.

Життя на нашій планеті можливе до тих пір, поки існує атмосфера. Атмосферою називається газова оболонка землі, а суміш газів, яка її складає - повітрям. Атмосфера виконує різні функції. Перш за все вона захищає землю від згубного впливу космосу. Без атмосфери сонце спроможне розігріти вдень поверхню землі до 100°С, а космос вночі - остудити - до мінус 100°С.

Забруднення атмосфери досягло загрозливого стану і з кожним роком зростає, особливо в регіонах з розвиненою промисловістю.

В атмосфері нараховується не менше 40 різних газів. Надзвичайно важливим є кисень, який утворюється і зберігається головним чином завдяки життєдіяльності зелених рослин суші і Світового океану. Останній дає 60-70 відсотків кисню, зелена рослинність - 30-40 відсотків.

Кисень необхідний не тільки для живих істот, а й для топок заводів і фабрик, моторів автомобілів, тракторів, комбайнів, літаків, інших машин. Тільки за один трансатлантичний рейс суперреактивний лайнер спалює 35 т кисню. Легковий автомобіль за 1-1,5 тис. км пробігу витрачає річну норму кисню однієї людини.

Важливе значення має вуглекислий газ.

По-перше, він сприяє зменшенню тепловіддачі землі, по-друге, цей газ вкрай необхідний для розвитку рослин, що поглинають його з атмосфери. Основними джерелами надходження вуглекислого газу в атмосферу є дихання людей і тварин, процеси горіння, виверження вулканів, діяльність промислових підприємств і транспорту.

Від чистоти повітря залежить здоров'я людини, її самопочуття та працездатність.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.01 с.)