ТОП 10:

Назвіть різновид спостереження журналіста, що нагадує експеримент.1. Включене спостереження. 2. Невключене спостереження ЗМІ. 3. Приховане спостереженя. 4. Пряме спостереження.

Рівень ІІ (на розрізнення)

Коли журналіст вдається до експерименту?

1. Коли існує неясність в якомусь питанні. 2. Коли журналіст прагне прославитися. 3. Коли є гострий інтерес аудиторії до цього. 4. Коли журналіст прагне пізнати проблему «зсередини».

7. Суть експерименту в журналістиці полягає в тому, що журналіст:

1. Приховує свою професію. 2. Проникає в інше соціальне середовище. 3. Грає роль. 4. Переодягається. 5. Все фіксує в блокноті і фотографує.

8. Чим привабливий для аудиторії ЗМІ експеримент?

1. Сенсаційністю. 2. Незвичністю. 3. Скандальністю. 4. Розкриття прихованої суті. 5.Перипетіями журналіста. 6.Виявленням парадоксу між реальним і удаваним.

Чим експеримент відрізняється від «методу маски»?

1. Журналіст-експериментатор управляє експериментом. 2. Журналіст діє за своїм сценарієм. 3. Журналіст втручається в ситуацію, впливає на учасників, керує ними. 4. Журналіст експериментує не тільки на собі, а й інших. 5. В експерименті штучно створена, організована ситуація самим журналістом.

10. Журналісту неетично проводити експеримент в ролі:

1. Сутенера. 2. Контрабандиста. 3. Повії. 4. Злодія. 5. Бандита. 6.Інформатора.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)

11. В планування експерименту журналіста входять:

1. Вивчення ситуації. 2. Збір інформації про ймовірних учасників. 3. Опрацювання документів і джерел до теми. 4. Чітке формулювання предмету експерименту. 5. Визначення місця дії. 6. Формулювання гіпотези. 7. Обдумати як впливати на експериментальну ситуацію. 8. Як фіксувати інформацію. 9. Як контролювати процес дослідження.

12. Схема проведення експерименту включає:

1. Мету, завдання експерименту. 2. Дату проведення. 3. Що цікавить в експерименті. 4. Місце проведення. 5. Роль журналіста в експерименті. 6. Інформація про учасників. 7. Документи, інші джерела інформації. 8. Як буде журналіст впливати на ситуацію. 9. Як буде фіксувати інформацію. 10. Безпека журналіста.

В яких жанрах можна відтворити експеримент?

1. Репортаж. 2. Журналістське розслідування. 3. Коментар. 4. Експеримент. 5. Кореспонденція. 6. Фейлетон.

Назвіть помилки в проведенні експерименту.

1. Неактуальна проблема. 2. Несоціальна проблема. 3. Можна інформацію зібрати спостереженням. 4. Добре продумана безпека журналіста. 5. Не осмислено предмет, роль журналіста в експерименті. 6. Пасивне очікування подій.

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра журналістики та засобів масової

ТМЖТ. Ч.1. Практичне заняття до теми

Тестування як метод збору інформації в журналістиці

Прізвище, ім’я студента ________________________Група______Підпис____

Рівень І (на розпізнавання)

Скільки років налічує поява тестів?

1) 1 тис. років. 2) 4 тис. років. 3) 3 тис. років. 4) 2 тис. років.

З чиїм ім’ям пов’язують появу тестів?

1) Гамільтон. 2) Кеттел. 3) Біне. 4) Симон.

Де вперше провели масові тестування?

1) Франції. 2) Канаді. 3) США.4) Японії.

Коли провели перші масові тестування?

1) В XIXст. 2) Під час першої світової війни.3) На поч.XIXст. 4) На поч. XXI ст.

Історія якої країни найвідоміша використанням тестів?

1) Греція. 2) Давній Китай.3) Індія. 4) Японія.

Рівень ІІ (на розрізнення)

Історія якої країни найвідоміша використанням тестів?

1) Греція. 2) Давній Китай.3) Індія. 4) Японія. 5) Італія. 6) США.

Назвіть чинники використання тестів у ЗМІ

1) Об’єктивність інформації. 2) Соціальні проблеми. 3) Психологічні проблеми.

4) Економічні проблеми. 5) Обгрунтована інформація. 6) Надійна інформація.

8. Питання тесту має бути:

1) Коротким. 2) Зрозумілим. 3) Містити натяк на правильну відповідь.

4) Містити лише позитивні судження. 5) Мітити тільки негативні судження.

6) Стверджувати щось одне.

Принципи масового тестування

1) Універсальність. 2) Об’єктивність. 3) Компактність. 4) Якісність.

5) Надійність. 6) Досліджувати найсуттєвіші ознаки.

Структура тесту містить

1) Інструкцію до тесту. 2) Набір питань і відповідей. 3) Критерії оцінювання.

4) Коди тесту. 5) Схеми. 6) Відповіді.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.006 с.)