ТОП 10:

На яких замовників орієнтований моніторинг як збір інформації?1) Суспільство загалом. 2) Фахівців досліджуваної галузі. 3) Органи управління. 4) Керівників ЗМІ.

Найпоширеніші методи моніторингу ЗМІ, застосовувані в Україні.

1) Експертне опитування. 2) Контент-аналіз. 3) Дайджестування. 4) Експертний аналіз.

Соціальний моніторинг ЗМІ – це

1) Система періодичного збору соціальної інформації про суспільно-небезпечні об’єкти. 2) Система узагальнення зібраної соціальної інформації про суспільно-небезпечні об’єкти. 3) Система аналізу соціальної інформації про суспільно-небезпечні об’єкти. 4) Відтворення отриманих під час моніторингу даних.

Рівень ІІ (на розрізнення)

Що означає поняття «моніторинг» в журналістиці?

1) Жанр преси. 2) Рубрика. 3) Метод збору інформації. 4) Одноразове спостереження за станом, явищами, процесами об’єкта дослідження. 5) Спосіб забезпечення управління політикою. 6) Метод відтворення в ЗМІ.

Мета моніторингу як методу збору інформації.

1) Систематичне спостереження заходом розвитку. 2) Оцінка стану, явищ, процесів об’єкту спостереження. 3) Контроль за станом, явищами, процесами об’єкту спостереження. 4) Діагноз ситуації об’єкту моніторингу. 5) Пророцтво майбутнього. 6) Прогнозування майбутнього. 7) Прогнозування майбутнього.

Основна сфера використання результатів моніторингу ЗМІ.

1) Управління діяльністю ЗМІ. 2) В жанрах мас-медіа. 3) В Законах України. 4) В управлінні державою 5) Для прогнозу діяльності ЗМІ. 6) Для прогнозу інших сфер моніторингу.

Суспільне значення моніторингу в журналістиці.

1) Допомогає в реалізації соціальних програм. 2) Сприяє оприлюдненню різних моніторингів. 3) Сприяє формуванню управлінських рішень у різних сферах. 4) Є засобом збору інформації в ЗМІ для різних наук.

1) засобом дослідження різних ЗМІ. 7)Є індикатором доступу до інформації.

Що роблять з інформацією, отриманою під час моніторингу?

1)Опрацьовують. 2)Структурують. )Зберігають. 4)Пишуть журналістські матеріали. 5) Надсилають аудиторії ЗМІ. 6) Готують висновок.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)

Назвіть основні характеристики прогнозу в ЗМІ.

1) Постійність спостереження за об’єктом. 2) Періодичність спостереження за об’єктом. 3) Систематичність спостереження за об’єктом. 4) Динамічність моніторингу. 5) Націленість на прогноз. 6) Націленість на управління. 7) Базова система індикаторів. 8) Оцінка, прогноз стану об’єктів.

В яких жанрах можна використовувати інформацію моніторингу?

1) Інтерв’ю. 2) Коментар. 3) Моніторинг. 4) Стаття. 5) Замітка. 6) Рецензія. 7) Огляд. 8) Звіт.

Види моніторингів у ЗМІ?

1) Динамічний. 2) Статичний. 3) Конкурентний. 4) Порівняльний. 5) Комплексний. 6) Інформаційний. 7) Базовий. 8) Проблемний.

Принципи проведення журналістського моніторингу.

1) Інформаційна відкритість. 2) Програмність. 3) Оперативність. 4) Прогностичність. 5) Несуперечливість. 6) Мобільність. 7) Постійність вивчення. 8) Націленість на споживача моніторингу.

Для чого ЗМІ публікують соціальний моніторинг?

1) Для інформування аудиторії ЗМІ. 2) Прийняття стратегічних рішень органів управління. 3) Для прийняття тактичних рішень органів управління. 4) Для прихованого впливу на громадську думку. 5) Для спостереження за аудиторією. 6) Для прогнозування. 7) Для провокації. 8) Для тиражу ЗМІ.

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра журналістики та засобів масової

Практичне заняття № 10. Експеримент як метод збору інформації

з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості, ч.1»

Прізвище, ім’я студента __________________________Група______Підпис____

Рівень І (на розпізнавання)

1. Експеримент в журналістиці – це метод…

1. Прихований. 2. Відкритий. 3. Штучний. 4. Природний.

2. Види експерименту в журналістиці за об’єктом:

1. На собі. 2. На інших людях. 3. На документах. 4. На тваринах.

3. Види методів експерименту за місцем проведення:

1. Природний. 2. Лабораторний. 3. Польовий. 4.Неатуральний

4. «Як я був таксистом» – це експеримент…

1.Простий. 2.Складний. 3.Включене спостереження. 4.На собі.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.003 с.)