ТОП 10:

Практичне заняття № 1 Тема: Спостереження як метод збору інформації в журналістиціПрактичне заняття № 1 Тема: Спостереження як метод збору інформації в журналістиці

з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості, ч.1»

Прізвище, ім’я студента __________________________Група______Підпис____

Рівень І (на розпізнавання)

Назвіть особливості журналістського методу спостереження.

1. Повсякчасне. 2.Цілеспрямоване. 3.Організоване. 4.Осмислене.

Який етап журналістської діяльності передує спостереженню?

1. Розкриття теми. 2. Задум. 3. Висновки. 4. Вибір теми.

До яких методів належить спостереження?

1. Некомунікативних. 2. Комунікативних.

3.Безпосередніх.4. Опосередкованих.

Як перевірити дані, зібрані під час спостереження?

1. Добре ще раз придивитися. 2. Побесідувати зі свідками.

3. Переглянути відеозаписи з відеокамери.

4. Проконсультуватися в експерта.

Види журналістських спостережень за відкритістю

1. Відкрите. 2. Напіввідкрите. 3. Приховане. 4. Закрите.

 

Рівень ІІ (на розрізнення)

Безпека «методу маски».

1. Досконало володіти новою професією.

2. Непомітне спостереження.

3. Періодичне невидиме спостереження.

4. Постійне опитування нових колег.

5. Наявність справжніх документів.

6. Вміння журналіста вжитися в роль.

Для чого журналістові супроводжуючий під час спостереження, третя особа?

1. Для ролі свідка. 2. Щоб не побачив журналіст «зайвого».

3. Щоб вести за «визначеним маршрутом».

4. Щоб журналістові давали пояснення. 5. Щоб створити ефект турботи.

6. Щоб відволікав журналіста в «потрібний» момент.

Які ознаки відкритого спостереження?

1. Журналіст приховує свій статус.

2. Журналіст не приховує своєї мети.

3. Всі за ким спостерігає журналіст знають про це.

4. Журналіст не приховує свого статусу.

5. Журналіст показує документи.

6. Журналіст називає мету спостереження.

Як поділяють спостереження за місцем проведення?

1. На виїзді. 2. Польове спостереження.

3. Лабораторне спостереження. 4. Відеоспостереження.

5. Аероспостереження. 6. Редакційне спостереження.

Назвіть опосередковані спостереження журналіста.

1. Відеоспостереження. 2. Спостереження за допомогою бінокля.

3. Телеспостереження. 4. Супутникове спостереження.

5. Спостереження за допомогою перископа. 6.Спостереження за допомогою оптики фотоапарата, відеокамери.

Спостереження може супроводжуватись якими ще методами збору

Інформації?

1. Інтерв’ю. 2. Коментарем. 3. Бесідою.

4. Вивченням документів. 5. Опитуванням. 6. Анкетуванням.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)

Завдання журналістського спостереження.

1. Побачити все на власні очі. 2. Переконатися в правдивості інформації

з листа до редакції. 3. Занотувати враження. 4. Сфотографувати

побачене. 5. Виявити нові факти, невідомі раніше. 6.Бути свідком події.

7. Побачити те, чого не бачать інші. 8.Побачити щось сенсаційне, екстраординарне.

Хто з відомих журналістів, які «змінювали професію» був першим?

1. Є. Божик. 2. В. Пальцун. 3. В.Агроновський.

4.Н. Балюк. 5. А. Рубінов. 6. І. Гудімов. 7.М. Кольцов.

8. Л.Рейснер.

Як журналіст може фіксувати інформацію, зібрану під час

Спостереження?

1. Запам’ятовувати. 2. Фотографувати. 3. Знімати відеокамерою.

4. Знімати телекамерою. 5. Записувати на диктофон. 6.Знімати й одночасно транслювати в телеефір. 7.Знімати й одночасно передавати в редакцію. 8.Знімати й одночасно передавати в Інтернет.

Функції журналістського спостереження.

1. Перевірити інформацію. 2. Отримати враження.

3. Отримати докази. 4. Фіксувати побачене.

5. Відновити подію. 6. Особисто переконатися, побачивши на власні очі.

7. Проводячи спостереження, транслювати побачене в телеефір, Інтернет.

8. Знайти контраргументи попередній тезі.

 

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

кафедра журналістики та засобів масової комунікації

Інформації?

1. Діалог журналіста з іншою людиною.

2. Безпосереднє спілкування журналіста з людиною для збору інформації.

3. Опосередковане технічними засобами спілкування журналіста з

людиною для збору інформації.

4. Неформальне розпитування людей на тему майбутнього матеріалу.

Яке перше правило інтерв’ю?

1. Ніколи не йти на інтерв’ю не підготованим.

2. В першу називати своє ім’я.

3. Попередньо домовитися про день, час інтерв’ю.

Документ?

1. На етапі відтворення. 2. На етапі перевірки інформації.

3. На етапі збору інформації. 4. На етапі створення документа.

Кого називають інсайдерами?

1. Люди, які не мають відношення до проблеми. 2. Експерти.

3. Учасники подій. 4. Організатори. 5. Постраждалі. 6. Очевидці.

7. Носії інформації. 8. Трансляторів.

13. Назвіть як джерело інформації глобальні пошукові системи Інтернету:

1. Google. 2. Yahoo. 3. Bing. 4. Mail. 5. Rambler. 6. Індекс. 7. Yandex.

8. Gigablast.

14. Назвіть джерела нормативно-правової інформації:

1. Сайти Верховної Ради. 2. Сайти Кабінету Міністрів. 3. Чати.

4. Сайти Міністерств. 5. Форуми. 6. Сайт Президента України.

7. Блоги. 8. Сайт Верховної Ради України.

15. Електронні бази даних на СD як джерела інформації:

1. Збірники нормативно-правових актів.

2. Топографічні мапи.3. Бази даних ДАІ.

4.Довідники адрес та телефонів юридичних та фізичних осіб.

5. Бази даних МВС.6. Бази даних ДПА.

7. Бази даних органів статистики.8. Бази даних архівів.

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра журналістики та засобів масової комунікації

Скільки триває брифінг?

1. До 30 хв. 2. 60 хв. 3. 1, 5 год. 4. 2 год.

Що входить у медіа-кит?

1. Прес-реліз. 2. Бекграундер. 3. Біографія.

4. Диск з фото, відео, аудіо. 5. Коментарі. 6. Таблиці, схеми, малюнки.

7. Історія фірми. 8. Біографії керівних осіб, власників компанії.

15. Переваги віртуальної прес-конференції:

1. Глобальність доступу до різних місць. 2. Довга тривалість (24 год.).

3. Обдумування запитань і відповідей. 4. Вільний доступ журналістів.

5. Можуть брати участь неакредитовані журналісти.

6. Неоперативність. 7. Неорганізованість. 8. Відсутність модератора.

Види моніторингів у ЗМІ?

1) Динамічний. 2) Статичний. 3) Конкурентний. 4) Порівняльний. 5) Комплексний. 6) Інформаційний. 7) Базовий. 8) Проблемний.

Структура тесту містить

1) Інструкцію до тесту. 2) Набір питань і відповідей. 3) Критерії оцінювання.

4) Коди тесту. 5) Схеми. 6) Відповіді.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)

Назва науки про тести.

1) Психометрія. 2) Тестологія. 3) Соціальна психологія. 4) Соціометрія. 5)Мікросоціологія. 6) Соціологія. 7) Тостологія. 8) Тестознавство.

16. Тестування в ЗМІ – це...

1) Система оприлюднення своєї позиції. 2) Метод збору інформації в ЗМІ.

3) Метод соціально-психологічних досліджень. 4) Метод оцінки психіки людини. 5) Метод вимірювання громадської думки. 6) Перевірка ставлення до проблеми. 7) Своєрідний експеримент. 8) Випробування.

17. Відповіді психологічного особистісного тесту в ЗМІ – це...

1) Твердження, що показують думку тестованої людини. 2) Містять оцінку різних. 3) Дають характеристику об’єкту. 4) Називають якості тестованого об’єкта.

5) Показують установки на інтереси. 6) Розкривають темперамент тестованої особи. 7) Показують знання. 8) Показують вміння.

Питання тесту в ЗМІ має бути

1) Коротким. 2) Зрозумілим. 3) Містити натяк на правильну відповідь.

4) Містити лише позитивні судження. 5) Містити тільки негативні судження.

6) Питання має стверджувати щось одне. 7. Розгорнутим. 8.Незрозумілими.

Рівень 1

Рівень 2

Які ЗМІ транслює Інтернет?

1.Газети.2.Інтернет-варіанти журналів. 3.Інтернет-варіанти телебачення. 4.Інформагентства. 5.Інтернет-ЗМІ. 6.Інтернет-варіанти радіо.

Рівень 3

Назвіть принципи нет-етики.

1.Точність. 2.Об’єктивність. 3.Компетентність. 4.Достовірність. 5.Захист суспільства. 6.Свобода думки.7.Безпека. 8.Повага приватності.

Що містить вступ анкети?

1. Перші питання. 2. Інструкція до заповнювання анкети. 3. Хто проводить опитування. 4. Мета опитування. 5. Спосіб повернення анкети. 6.Спосіб перевірки інформації. 7. Прохання чесно відповідати на питання. 8. Де, коли будуть опубліковані результати обробки анкети.

15. Правила складання питань опитування:

1. В питаннях давати стислі фразеологічні звороти. 2. Якомога менше використовувати малопоширених слів. 3. Більше абстрактних питань.

4. Непомітно давати підказку. 5. Має бути стисле питання. 6.Кожне тяжке питання має містити підпитання. 7. Повний список відповідей. 8. В кінці подяка за участь в опитуванні.

 

Практичне заняття № 1 Тема: Спостереження як метод збору інформації в журналістиці

з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості, ч.1»

Прізвище, ім’я студента __________________________Група______Підпис____

Рівень І (на розпізнавання)Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.013 с.)