ТОП 10:

Назвіть найзначиміші властивості документів.1. Атрибутивність. 2. Функціональність.

3. Аргументованість. 4. Структурованість. 5. Джерело інформації.

Яка ключова проблема використання документа в ЗМІ?

1. Проблема носія. 2. Проблема достовірності.

3. Проблема фіксації. 4. Проблема стандартності.

10. Загальні функції документа щодо інформації.

1. Закріплення інформації. 2. Збереження інформації.

3. Трансляція інформації. 4. Захист інформації. 5. Трансформація інформації.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)

Що означає поняття «документ» у журналістиці?

1. Фіксована інформація будь-яким способом.

2. Свідоцтво, що підтверджує особу. 3. Носій даних.

4. Діловий папір, що служить доказом чого-небудь.

5. Джерело інформації. 6. Переконливий аргумент.

7. Неспростовний доказ. 8. Офіційне свідчення.

За стандартом Міжнародної організації зі стандартизації, ISO,

інформація в документі може бути зафіксована:

1. Віртуально. 2. Знаками письма. 3. Зображенням.

4. Звуком. 5. Будь-яким способом. 6. Цифрами. 7. Мультимедіа.

8. Друком.

Як поділяють документи за відношенням до оригінальності інформації?

1. Оригінали. 2. Первинні. 3. Копії. 4. Вторинні. 5. Інтерпретовані.

6. Незмінні. 7.Організовані. 8.Фіктивні.

14. Назвіть документи за власністю:

1. Громадські. 2. Особисті. 3. Сімейні. 4. Державні. 5. Корпоративні.

6. Установ. 7. Організацій. 8.Фірм.

Як поділяють документи за режимом доступу?

1.Відкриті. 2.Напівтаємні. 3.З обмеженим доступом. 4.З необмеженим доступом. 5.Таємні. 6.Цілком таємні. 7.Нетаємні. 8. Конфіденційні.

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

кафедра журналістики та засобів масової

Практичне заняття № 6 Тема: Джерела журналістської інформації

з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості, ч.1»

Прізвище, ім’я студента _____________________Група______Підпис____

Рівень І (на розпізнавання)

Ідеально треба перевіряти інформацію зі скількох джерел?

1. Одного. 2. Двох. 3. Трьох. 4. П’яти.

Як поділяють джерела за відкритістю?

1. Напіввідкриті. 2. Відкриті. 3. Закриті. 4.Незакриті.

Які джерела інформації треба використовувати обережно?

1. Таємні. 2. Відкриті. 3. Конфіденційні. 4. Закриті.

За чим можна знайти документи в архівах?

1. За реєстром архіву. 2. За місцем походження. 3. За описом.

4. За каталогом.

Які документи надають найкращі, найнадійніші докази?

1. Перевірені. 2. Вторинні. 3. Оригінальні. 4.Офіційні.

Рівень ІІ (на розрізнення)

Назвіть друковані джерела інформації журналіста.

1. Словники. 2. Періодичні видання. 3. Енциклопедії.

4. Довідники. 5. Підручники. 6. Проспекти.

Як ефективно використати матеріали інших ЗМІ як джерело інформації?

1. Перевірити її. 2. Зацитувати. 3. Послатися на ЗМІ, автора.

4. Збирати інформацію далі. 5. Розвивати тему. 6. Переробити.

Як поділяють інформацію за режимом доступу до неї?

1. З обмеженим доступом. 2. Відкриту. 3. Закриту. 4. Приховану.

5. таємну. 6. Цілком таємну.

Які є види інформації з обмеженим доступом?

1. Конфіденційна. 2. Секретна. 3. Не секретна. 4. Напіввідкрита.

5. Приватна. 6. Особиста.

10. Носії інформації:

1. Документи. 2. Повідомлення ЗМІ. 3. Публічні виступи.

4. Люди. 5. Офіційні заяви посадовців. 6. Інтернет.

Рівень ІІІ (прийняття рішень у нетипових ситуаціях)

Що є джерелом інформації сучасного журналіста?

1. Інформагентства. 2.Прес-служби органів влади, самоврядування, приватних структур. 3. Державні архіви. 4. Бібліотеки. 5. Статистичні служби.

6. Соціологічні служби. 7. ЗМІ. 8. Інтернет.

Кого називають інсайдерами?

1. Люди, які не мають відношення до проблеми. 2. Експерти.

3. Учасники подій. 4. Організатори. 5. Постраждалі. 6. Очевидці.

7. Носії інформації. 8. Трансляторів.

13. Назвіть як джерело інформації глобальні пошукові системи Інтернету:

1. Google. 2. Yahoo. 3. Bing. 4. Mail. 5. Rambler. 6. Індекс. 7. Yandex.

8. Gigablast.

14. Назвіть джерела нормативно-правової інформації:

1. Сайти Верховної Ради. 2. Сайти Кабінету Міністрів. 3. Чати.

4. Сайти Міністерств. 5. Форуми. 6. Сайт Президента України.

7. Блоги. 8. Сайт Верховної Ради України.

15. Електронні бази даних на СD як джерела інформації:

1. Збірники нормативно-правових актів.

2. Топографічні мапи.3. Бази даних ДАІ.

4.Довідники адрес та телефонів юридичних та фізичних осіб.

5. Бази даних МВС.6. Бази даних ДПА.

7. Бази даних органів статистики.8. Бази даних архівів.

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра журналістики та засобів масової комунікаціїПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.005 с.)