Енергетичні ресурси та енергетичні проблеми. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Енергетичні ресурси та енергетичні проблеми.Енергії присутня завжди і скрізь і є універсальною мірою руху матерії, характеристикою здатності тіл до взаємодії між собою.

Види енергії: механічні, електрична, електромагнітна, теплова, хімічні.

Джерела енергії: відновлювальні (енергія Сонця, вітру, гідроенергія рік, різні види океанічної енергії, геотермальні енергія) та не відновлювальні (вугілля, нафта, природний газ, уран, торф).

Характеристика енергоресурсів за станом запасів і перспектив використання.

№ п/п Тип енергоресурсів Характеристика
  Сонячна радіація (сонячна енергія) Практично невичерпна, використовується слабо. Дуже перспективна як енергетичний ресурс природного екологічного походження, але мало концентрована. Використання обмежене відтоком енергії з біосфери.
  Космічне випромінювання Те саме
  Енергія морських припливів і відпливів Перспективна за умови розвитку технологій використання
  Геотермальна енергія Те саме
  Потенційна і кінетична енергія (вітрова, енергія води) Те саме, але вітрова і гідроенергетика порушують екологічну рівновагу екосистем.
  Атмосферний електрострум Ресурс не має практичної перспективи.
  Земний магнетизм Важливий, але поступово послаблюється. Необхідні дослідження.
  Енергія природного ядерного розпаду і спонтанних хімічних реакцій. Запаси урану 3 млн. т., торію – 630 тис. т. інтенсивно використовуються.
  Біоенергія Ресурси значні.
  Термально-енергетичні, радіаційні та електромагнітні Запаси значні. Використовуються слабо, але можуть бути утилізовані.
  Нафта Потенційний запас – 270 – 290 млрд. т. н.е., щорічні витрати понад 3 млрд. т. н.е. перспектива на 30 років.
  Природний газ Потенційний запас – 270 млрд. т. н.е., щорічні витрати близько 125 * 1010 м3 перспектива на 30 – 50 років.
  Вугілля Потенційні запаси – 10,125 трлн т. н.е., щорічні витрати: млн. т: 3500 кам’яного і 1550 бурого перспектива на 100 років.
  Сланці Потенційні запаси – 38,4 трлн т. н.е. використовуються слабо. Малоперспективний, значні відходи.
  Торф Запаси значні. Малоперспективний, висока зольність і порушення екологічної рівноваги.
  Енергія штучного ядерного синтезу Запаси невичерпні. Екологічно небезпечні.

Методи та шляхи очищення атмосфери та гідросфери.

Методи та засоби очищення викидів в атмосферу.

Існує дві класифікації методів очищення шкідливих викидів в атмосферу.

Методи захисту повітряного середовища від шкідливих викидів.

  1. архітектурно-планувальні;
  2. техніко-технологічні заходи очистки викидів;
  3. інженерно-організаційні;
  4. організація санітарно-захисних зон;
  5. екологізації виробництв.

Методи очищення викидів в атмосферу.

  1. Механічні.
  2. Фізичні.
  3. Хімічні.
  4. Фізико-хімічні.
  5. Самоочищення.

Класифікація способів очищення стічних вод

Контрольні питання

1. Охарактеризувати види забруднення атмосфери та гідросфери?

2. Охарактеризувати енергоресурси за станом запасів та перспектив використання?

3. Дати характеристику методам та засобам очищення?

 

ТЕМА 10. Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища.

Лекція 6. Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища.

План.

1 Визначення та структура екологічного права.

2 Основні джерела екологічного права.

 

Ключові поняття та терміни: екологічне право, структура екологічного права, екологічна безпека, еколого правова відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність.

 

Рекомендована література

1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/ За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища школа,. 2005. – с.: іл..

2. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю. А. Основи екології: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

3. Основи екології. Екологічна економіка та управляння природокористуванням: Підручник/ За заг. ред. д.е.н. проф.. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф.. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД «Універсальна книга», 2007. – 759 с.

Зміст лекціїПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 286; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.104.206 (0.009 с.)