ТОП 10:

ТЕМА 3. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище.Лекція 2. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище.

План

  1. Зростання масштабів виробництва та його вплив на довкілля.
  2. Основні джерела антропогенного забруднення .
  3. Забруднення та їх класифікація.

 

Ключові терміни та поняття: основні джерела антропогенного забруднення, фізичне забруднення, хімічне забруднення, біологічне забруднення, забруднювач, урбанізація, урбоекологія, відходи.

 

Рекомендована література

  1. Білявський Г. О. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.
  2. Заверуха Н.М. Основи екології: Навч посіб. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.
  3. Злобін Ю. А. Основи екології. К.: - Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998, 248 с.
  4. Джигерей В.С. Екологія та охорона природного середовища: Навч. Посіб. – К: Т-во «Знання», КОО, 2000.

Зміст лекції.

Зростання масштабів виробництва та його вплив на довкілля.

Швидке зростання населення на Землі отримало назву демографічного вибуху.На початку ХХ н... на Землі жило 1,5 млрд. чоловік. У 1950 р. незважаючи на втрати у двох світових війнах, населення зросло до 2,5 млрд. чоловік, а потім стало щорічно збільшуватися на 70 – 100 млн. осіб. У 1993 р. населення Землі досягло 5,5 млрд. осіб, тобто подвоїлося порівняно з 1950р., а в 2000 р. перевищило 6 млрд.

Демографічним вибух супроводжувався вилученням у величезних територій під житлові будинки та установи, автомобільні та залізничні дороги, аеропорти, пасовиська та ріллю.

Водночас із демографічним вибухом відбулася науково-технічна революція.Людина опанувала ядерну енергію, ракетну техніку та вийшла в космос. Виникла реактивна швидкісна авіація, що руйнує озоновий шар атмосфери. Людини винайшла комп’ютер, створила електрону техніку та синтетичні матеріали. В десятки разів збільшилася кількість автомашин, що забруднюють відпрацьованими газами атмосферу міст. У с/г, крім добрив, широко застосовують різні отрути – пестициди. Отже, першопричинами екологічних проблем були демографічний вибух та науково-технічна революція.

Два основні наслідки демографічного вибуху і науково-технічної революції такі:

- виснаження природних ресурсів;

- забруднення н/с.

Основні джерела антропогенного забруднення .

Поряд із виснаженням природних ресурсів збільшення чисельності населення планети створює небезпеку глобального забруднення середовища мешкання, яке призводить до непередбачуваних катаклізмів: епідемій, погіршення якості води, їжі та життя в цілому.

За статистикою, серед усіх джерел забруднення на першому місті – відпрацьовані гази автотранспорту (до 70% усіх хвороб у містах викликано ними), на другому – викиди теплових електростанцій, на третьому – хімічна промисловість.

Швидкими темпами відбувається забруднення атмосфери. Оскільки поки що основним способом отримання енергії залишається спалювання викопного палива, то з кожним роком зростає споживання кисню, а на його місце надходять вуглекислий газ, оксиди нітрогену, чадний газ тощо, а велика кількість сажі, пилу і шкідливих аерозолів.

Більше 10 млрд. т умовного палива спалюється щорічно в світі, і при цьому в повітря викидається більше 1 млрд. т різних завислих часток, серед яких багато канцерогенних речовин. За останні 100 років в атмосферу потрапило більше 1 млн. т кремнію, 1,5 млн. т миш’яку, 900 тис. т кобальту. Тільки в атмосферу СІНА щорічно викидається більше 200 млн. т шкідливих речовин (100 млн. т оксидів вуглецю, 37 млн. т оксидів сірки, 30 млн. т вуглеводнів, 20 млн. т оксидів азоту і 30 млн. т різноманітного пилу).

Забруднення атмосфери шкідливо не тільки для дихання населення планети, воно, до того ж, зменшує прозорість атмосфери, через яку відбувається взаємодія планети з космосом, передусім з випромінюванням Сонця. Вважають, що сьогодні в атмосфері перебуває близько 20 млн. т завислих часток. Катастрофічних розмірів набуло забруднення океану нафтопродуктами, отрутохімікатами, синтетичними миючими засобами, нерозчинними пластиками. Зараз в океан потрапляє близько 30 млн. т нафтопродуктів за рік. Неважко підрахувати, зважаючи на повільні темпи розчинення нафти у воді, що значна частина поверхні океану вкрита нафтовою плівкою. Деякі спеціалісти вважають, що її загальна площа складає 1/5 від площі океану. Нафтова плівка таких розмірів дуже небезпечна, тому що вона порушує газо- і н.го обмін між; атмосферою і гідросферою, пригнічує розвиток життя, особливо планктону.

Антропогенна міграція хімічних елементів стала основним чинником змін у навколишньому середовищі. Природне надходження хімічних елементів з надр ледве досягає 1% від антропогенних надходжень. Якщо приріст світового виробництва сталі залишиться на сучасному рівні (близько 5% на рік), то вміст оксидів заліза в ґрунті та у воді через 50 років подвоїться. За цей час за відсутності регулювальних заходів концентрація свинцю в навколишньому середовищі зросте в 10 разів, ртуті – у 100, миш’яку – в 250 разів. Зазначено, що вміст свинцю в кістках сучасної людини приблизно в 50 разів вищий, ніж у рештках наших давніх пращурів, а концентрація ртуті в сьогоднішніх організмах у 100-200 разів перевищує її вміст у ґрунті, природних водах і повітрі.

На стан природного середовища земної поверхні великий вплив справляє також; теплове забруднення. При спалюванні палива сучасне людство вивільняє в рік 34-1015 кКал тепла, яке розсіюється в навколишньому просторі, змінюючи температурний режим середовища і динаміку процесів, які в ньому відбуваються. Особливо інтенсивно при цьому змінюються темпи процесів окислення, через те що вміст кисню в середовищі істотно змінюється залежно від перепадів температури.

До серйозних чинників забруднення середовища, крім зазначених, належить також; підвищення фону електромагнітного випромінювання від численних електротехнічних пристроїв, підвищення звукового фону в середовищі (інфра-та ультразвуки, шуми), а також: підвищення радіоактивного фону.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.006 с.)