ТОП 10:

Синхронізація роботи наносхемВся схема на КА ділиться на 4 синхрозони, у яких комірки по черзі знаходяться в одному з чотирьох станів: переходу з високого до низького потенціалу, низького потенціалу , переходу з низького до високого потенціалу та високого потенціалу. Таким чином сигнал кожної синхрозони зміщений відносно попередньої на 90˚ (рис. 3.2).

Синхрозона 1 t

 

Синхрозона 2 t

 

Синхрозона 3 t

 

Синхрозона 4 t

 

Рис. 5.2. Зміщення сигналу в різних синхрозонах

 

САПР забезпечує кілька методів установки необхідних синхрозон. В будь-якому випадку перед зміною синхрозони потрібно виділити необхідні комірки. Для збільшення значення синхрозони на одиницю потрібно виконати команду Tools→ Increment Cell Clocks головного меню або комбінацію клавіш Ctrl+I. Щоб встановити для всіх вибраних комірок одну синхрозону слід:

Крок 1: Виділити необхідні комірки.

Крок 2: Вибрати синхрозону з випадаючого списку.

Крок 3: Прибрати виділення, натискаючи на будь якому вільному місці в робочій зоні.

 

Синхроімпульс

 

Зсув синхроімпульсу Високий рівень

 

 

Високий рівень + низький рівень Низький рівень

 

Рис. 5.3. Параметри синхроімпульсу

 

Амплітуда та параметри синхроімпульсу (рис. 5.3) напряму зв’язані з енергією тунелювання в гамільтоніані (5.2).

У синхронних структурах наносхем на КА кожна наступна комірка збуджується на четверту частину періоду синхроімпульсу пізніше попередньої комірки. Тому на результуючих діаграмах моделювання спостерігаються затримки вихідних сигналів відносно вхідних.

Можливість маніпулювати підсхемами (субнаносхемами) дозволяє використовувати створені раніше підсхеми із інших проектів, а також створювати нові підсхеми.

Щоб створити підсхему, потрібно вибрати комірки КА, які використовуються в підсхемі, а потім Tools menu\Create Block (рис. 5.4). Після цього залишається вибрати ім'я та папку для збереження цієї підсхеми.

Рис. 5.4. Меню tools

 

Можна також додати будь яку підсхему в поточний проект. Вставлена підсхема буде виділена та може бути переміщена в будь яке зручне місце. Перед імпортом повинен бути вибраний цільовий шар або ж може бути створений новий у вікні Map Layers (рис. 5.5) .

Рис. 5.5. Вікно списку шарів

Для вибору або створення нового цільового шару слід натиснути на колонці цільового "Destination Layer" або вибрати зі списку існуючий.

В САПР QCADDesigner використовуються наступні комбінації клавіш:

· Ctrl+N Створити новий файл;

· Ctrl+O Відкрити файл;

· Ctrl+S Зберегти;

· Ctrl+Shift+S Зберегти як;

· Ctrl+W Закрити файл;

· Ctrl+Q Вийти з QCADesigner;

· Ctrl+Shift+Z Вперед;

· Ctrl+Z Назад;

· Delete Видалити вибране;

· W, + Збільшити;

· Q, - Зменшити;

· Ctrl+R Повернути на 90° градусів вибрані комірки ;

· Ctrl+I Збільшити значення синхрозон вибраних комірок;

· Ctrl+M Почати моделювання;

· Ctrl+T Зупинити моделювання;

· F1 Довідка.

Комірки КА в САПР QCADesigner характеризуються набором властивостей. Для їх редагування потрібно зробити подвійний клік на об’єкті, після чого з'явиться вікно властивостей. На рис. 5.6 показано вікно властивостей комірок.

Рис. 5.6. Вікно властивостей комірок

Звичайна комірка КА має спеціальну функцію перемикання, яка залежить від станів сусідніх комірок. Комірка з фіксованою поляризацією зберігає вибраний рівень поляризації незалежно від станів сусідніх комірок та синхроімпульсів. Поляризація вхідних комірок визначається режимом моделювання. Можуть бути промодельовані всі можливі комбінації вхідних сигналів. Вихідні комірки ведуть себе як звичайні, їх рівень поляризації залежить від рівня поляризації сусідніх комірок, вона записується на протязі моделювання та відображаються на діаграмах після закінчення моделювання. На рис. 5.7 показано вікно зміни тексту напису.

Рис. 5.7. Вікно зміни тексту напису

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.007 с.)