ТОП 10:

Т е м а 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

О с н о в н і п и т а н н я

 

1. Основи організації та діяльності Верховної Ради України.

2. Організаційна будова та функції Верховної Ради України.

3. Форми роботи Верховної Ради України.

4. Сесія Верховної Ради України, порядок її підготовки і проведення.

5. Організація підготовки і проведення слухань у Верховній Раді України.

6. Методи роботи Верховної Ради України. Організація прийняття та виконання актів Верховної Ради України.

 

Завдання

 

1. Після реєстрації народних депутатів України на пленарному засіданні Верховної Ради України була встановлена присутність 150 народних депутатів. До порядку денного засідання були включені питання щодо розгляду законопроектів, проекту постанови про рекомендації парламентських слухань щодо утворення тимчасової слідчої комісії. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відкрив засідання, оголосив порядок денний і перейшов до розгляду питань порядку денного. Народні депутати почали вимагати відкладення пленарного засідання. Головуючий пояснив, що перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, вінпроведе перед голосуванням щодо законопроектів, а до цього моменту Верховна Рада України правомочна реалізовувати надані їй повноваження.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України вимогам законодавства? Який порядок відкриття і проведення пленарних засідань Верховної Ради України?

 

2. У період між сесіями до Голови Верховної Ради України звернувся міністр з пропозицією провести слухання у Верховній Раді України і передав список осіб, які повинні бути запрошені на слухання. Голова Верховної Ради України відмовив міністру, пояснивши, що пропозиція про проведення парламентських слухань вноситься до Верховної Ради України у вигляді проекту постанови Верховної Ради України і має бути попередньо узгоджена із Погоджувальною радою депутатських фракцій. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії міністра вимогам законодавства? Як здійснюється організація підготовки і проведення слухань у Верховній Раді України?

3. Під час обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням надати йому слово для виступу з місця з мотивів голосування. Голова Верховної Ради України відмовив народному депутату, пояснивши, що запис на виступ з питань порядку денного здійснюється апаратом Верховної Ради України за особистою письмовою заявою народного депутата. Народний депутат України направив запит до керівника апарату Верховної Ради України з вимогою пояснити, як здійснюється розгляд питань порядку денного сесії Верховної Ради України.

Проаналізуйте дії Голови Верховної Ради України та народного депутата України і дайте відповідь на його запит.

4. На першій сесії Верховної Ради нового скликання за рішенням народних депутатів України було створено Президію Верховної Ради України, якій було доручено розробити проект постанови щодо обрання Голови Верховної Ради України та його заступників. Президія Верховної Ради України підготувала проект постанови, у якому було визначено, що обрання Голови Верховної Ради України та його заступників буде здійснюватися у режимі відкритого поіменного голосування, і винесла його на розгляд народних депутатів України.

Чи відповідають дії народних депутатів України і визначений проектом постанови порядок обрання Голови Верховної Ради України та його заступників вимогам чинного законодавства ?

5.На пленарному засіданні Верховної Ради України 25 народних депутатів України звернулися до Голови Верховної Ради України з вимогою включити до порядку денного питання щодо заслуховування звіту міністра та припинення його повноважень. Голова Верховної Ради України відмовив народним депутатам, зазначивши, що порядок денний пленарних засідань був затверджений на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій і вносити до нього зміни він не має права.

Проаналізуйте дії депутатів. Як має діяти у цій ситуації Голова Верховної Ради України? Який порядок формування порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України та прийняття рішення Верховної Ради України щодо припинення повноважень посадових осіб встановлено законодавством?

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Регламент Верховної Ради України, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 16.03.2006 р. № 3547 (із змінами)//Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 23,24-25. – Ст. 202; 2006. – № 41. – Ст. 365; Офіц. вісн. України. – 2006. – № 38. – Ст. 2585.

Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України: Закон України від 13.12.96 р. № 594/96-ВР // Там же. – 1997. – № 19. – Ст.140.

Про співробітництво Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2006р. № 1284 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 36. – Ст. 2504.Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002 (щодо повноважності Верховної Ради України) // Там же. – 2002. – № 44. – Ст. 2045. Рішення Конституційного Суду України від 19.05.2004 р. № 11-рп/2004 (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) // Там же. – 2004. – № 22. – Ст. 1515.Рішення Конституційного Суду України від 07.07.98 р. № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Там же. – 1998. – № 27. – С. 139.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.006 с.)