ТОП 10:

ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯО с н о в н і п и т а н н я

 

1. Система і будова місцевих рад.

2. Функції та компетенція місцевих рад.

3. Форми та методи діяльності місцевих рад. Порядок підготовки та проведення сесій місцевих рад.

4. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників.

5. Апарат місцевих рад і організація його роботи. Служба в органах місцевого самоврядування.

6. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

7. Організація роботи органів самоорганізації населення.

 

Завдання

1. Міський голова своїми розпорядженнями затвердив положення про виконавчі органи міської ради та їх структуру, а також за ініціативою жителів вулиці створив вуличний комітет. На сесії міської ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень міського голови. Міський голова не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.

Чи правомірні прийняті акти міського голови?

2. Київський міський голова на засіданні Кабінету Міністрів України вніс проект указу Президента України щодо передачі в комунальну власність територіальної громади м. Києва державної бібліотеки. Кабінет Міністрів України відхилив даний проект указу, зазначивши, що міський голова не має права вносити на розгляд уряду проекти актів Президента України. Після цього міський голова м. Києва направив проект даного указу до Секретаріату Президента України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії київського міського голови вимогам чинного законодавства ?

3. На сесії обласної ради було прийнято рішення про утворення тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за виконанням обласного бюджету та вивчення питання про стан агропромислового комплексу області. До складу комісії були включені заступник голови обласної ради, заступник обласного прокурора, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради, фінансові експерти. Тимчасова контрольна комісія звернулася до голови обласної державної адміністрації з вимогою надати звіт про хід виконання обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації відмовився виконувати вимоги тимчасової контрольної комісії і звернувся до суду з вимогою скасувати рішення обласної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення обласної ради та дії голови обласної державної адміністрації вимогам чинного законодавства? Який порядок утворення тимчасових контрольних комісій місцевих рад?

4.Жителі села звернулися до Верховної Ради України з вимогою достроково припинити повноваження сільського голови, який відмовився надати звіт територіальній громаді про свою роботу за три місяці. Голова Верховної Ради України доручив комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати відповідь на це звернення.

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на звернення.

5. На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення – сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення – сільському комітету.

Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. –Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – №21. – Ст. 303; 2005. – № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. – №№ 9, 10-11. – Ст. 96; 2006. – № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. № 401-ХІV // Там же. – 1999. – № 11. – Ст.79.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III // Там же. – 2001. - № 33. – Ст. 175; 2003. – № 46. – Ст. 367; 2004. – № 10. – Ст.104; 2005. – № 2. – Ст. 32; 2005. – № 4. – Ст. 90; 2005. – № 9. – Ст. 177; 2006. – № 1. – Ст.18; 2006. – № 14. – Ст.121. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III // Там же. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 339 (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 10. – Ст.390; 2004. – № 27. –Ст.1775.

Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 7-рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) // Там же. – 1999. – № 27. – С. 171

Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000 р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве самоврядування) // Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 1283.

Європейська Хартія про місцеве самоврядування. Офіційний переклад // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10. – с. 10-17.

Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.

 

Т е м а12. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

О с н о в н і п и т а н н я

 

1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад.

2. Організація роботи депутатів місцевих рад у радах.

3. Організація роботи депутатів місцевих рад з виборцями.

4. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду.

5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.

 

Завдання

1. Заступника голови місцевої державної адміністрації було обрано депутатом міської ради, а потім – головою постійної комісії з питань законності. Міський прокурор вніс протест на дії міської ради, вимагаючи припинити повноваження заступника голови місцевої державної адміністрації як депутата міської ради, оскільки це порушує вимоги законодавства щодо суміщення посад.

Чи є підстави для дострокового припинення повноважень депутата міської ради? Як має діяти рада у цій ситуації?

2. Депутат сільської ради звернувся до прокурора області з вимогою провести перевірку діяльності комунального підприємства, розташованого на території сільської ради, та притягти до відповідальності керівництво цього підприємства, яке допускає порушення законності. У відповіді на депутатське звернення було зазначено, що депутат місцевої ради має право порушувати питання про проведення перевірок діяльності підконтрольних раді підприємств тільки на сесії ради. Депутат був не задоволений результатом розгляду свого звернення і подав на пленарному засіданні ради депутатський запит, який не був підтриманий радою.

Дайте юридичний аналіз ситуації та визначте шляхи її вирішення. Чи відповідають дії депутата місцевої ради і прокурора чинному законодавству? Який порядок подачі депутатського запиту і звернення?

3. Депутат міської ради прибув на сесію обласної ради і звернувся з вимогою до голови обласної ради надати йому слово для виголошення заяви від імені виборців свого виборчого округу про недовіру голові обласної ради. Голова обласної ради не дав можливість виступити депутату, зазначивши, що він має право оголошувати тексти заяв громадян на засіданні міської ради. Депутат міської ради звернувся до обласної прокуратури з вимогою притягнути голову обласної ради до відповідальності за перешкоджання його діяльності.

Чи правомірно діяли депутат міської ради і голова обласної ради?

4. Депутатом міської ради протягом року було пропущено більше половини пленарних засідань ради. На засіданні постійної комісії з питань регламенту депутат пояснив, що він виїхав на постійне проживання за межі міста і тому не може відвідувати засідання ради. Постійна комісія внесла пропозицію про розгляд цього питання на сесії міської ради та прийняла рекомендацію про дострокове припинення повноважень депутата.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

5. Директор приватного підприємства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці. Депутат направив депутатське звернення до прокурора області з вимогою притягти до відповідальності директора за невиконання вимог законодавства щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності. У відповіді на депутатське звернення прокурор зазначив, що питання щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності належить до компетенції міської ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків? Яким чином здійснюється забезпечення гарантій депутатської діяльності депутатів місцевих рад?

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. – № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. – № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. – № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р. № 1667-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382; 2005. – № 35-36. – Ст.446; 2006. – № 5-6. – Ст.75; 2006. – № 10-11. – Ст. 97; 2006. – № 33. – Ст. 284; 2007. – № 13. – Ст. 134. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 р. № 93-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290; 2004. – № 14. – Ст. 196; 2004. – № 22. – Ст. 316; 2005. – № 51. – Ст. 552; 2006. – № 16. – Ст. 133; 2006. – № 21. – Ст. 171; 2007. – № 13. – Ст. 134.

Рішення Конституційного Суду України від 13.05.1998 р. № 6-рп/98 (справа щодо статусу депутатів рад) // Там же. – 1998. – № 23.

Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Наук.-практ. посібник / Панов М.І., Серьогіна С.Г. та ін. – Х.: Харків юридичний, 2006.

Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т громад. сусп-ва, 2001.

Лабенська Л.Л. Поняття правового статусу депутатів місцевих рад // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. – Вип.20. – С. 160 – 165.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.009 с.)