ТОП 10:

Організація роботи центральних органів виконавчої влади. 

Завдання

1. За дорученням Прем’єр-міністра України перший віце-прем’єр-міністр України скликав і провів засідання Кабінету Міністрів України, на якому була присутня більшість його членів. На засіданні розглядалися звіти голів обласних державних адміністрацій про виконання їхніх повноважень. Після ознайомлення з рішеннями Кабінету Міністрів України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих голів обласних державних адміністрацій, що були прийняті на засіданні більшістю голосів, Прем’єр-міністр України видав розпорядження про їх скасування.

Проаналізуйте дії Прем’єр-міністра України та першого віце-прем’єр-міністра України. Чи був дотриманий порядок підготовки, проведення засідань та прийняття рішень Кабінету Міністрів України?

2. Постановою Верховної Ради України було визначено тематику та порядок денний Дня Уряду України у Верховній Раді України. Прем’єр-міністр України відмовився визначити доповідача і надати необхідну інформацію, направивши до Верховної Ради України лист з ініціативою розгляду на Дні Уряду України інших питань. Верховна Рада Україна прийняла постанову, якою зобов’язала Прем’єр-міністра України, міністра фінансів та Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим прийняти участь у Дні Уряду за визначеною Верховною Радою України тематикою, надати народним депутатам України аналітичні і довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на Дні Уряду України, а також направила звернення Президенту України розглянути питання щодо персональної відповідальності окремих членів Кабінету Міністрів України за невиконання постанови Верховної Ради України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи був дотриманий порядок підготовки матеріалів до проведення Дня Уряду України у Верховній Раді України?

 

3. До порядку денного чергового засідання Кабінету Міністрів України були включені наступні питання: про створення у структурі Міністерства транспорту України Державного департаменту авіаційного транспорту; про затвердження положення про Державний комітет природних ресурсів України; про затвердження Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державної програми розвитку промисловості; про утворення Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; про погодження кандидатури Лісового К.В. для призначення першим заступником міністра – керівником апарату Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції; про звіт голови Харківської обласної державної адміністрації; про затвердження регламенту роботи апарату Міністерства охорони здоров’я України; про притягнення до дисциплінарної відповідальності Голову Пенсійного фонду України.

Чи належать вказані питання до компетенції Кабінету Міністрів України? Відповідь обґрунтуйте.

 

4. На засіданні урядового комітету було прийнято рішення про утворення робочої групи для підготовки проекту концепції реформування житлово-комунального господарства та залучення до його роботи народних депутатів України, голів місцевих державних адміністрацій, представників органів місцевого самоврядування. Прем’єр-міністр України вважаючи, що урядовий комітет вийшов за межі своєї компетенції, скасував його рішення і доручив підготовку проекту концепції віце-прем’єр-міністру України. На засіданні Кабінету Міністрів України віце-прем’єр-міністр України звернувся із проханням утворити робочу групу для підготовки проекту концепції реформування житлово-комунального господарства.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення урядового комітету та Прем’єр-міністра України вимогам законодавства? Який порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України?

5. Наказом міністра фінансів у структурі очолюваного ним міністерства було утворено колегію, затверджено її кількісний та персональний склад, а також визначено основні напрямки діяльності, серед яких було зазначено наступні: підготовка проектів наказів міністра, підготовка аналітично-довідкових матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України, розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності міністерства. Крім керівників міністерства та його структурних підрозділів до складу колегії було включено народних депутатів України та директора Науково-дослідного фінансового інституту. Прем’єр-міністр України звернувся з вимогою до міністра про скасування наказу і дав доручення міністру Кабінету Міністрів України включити питання про утворення колегії міністерства фінансів до розгляду на засіданні уряду. Міністр фінансів направив лист Прем’єр-міністру України, у якому зазначив, що питання формування колегії міністерства та визначення її функцій належать до його повноважень.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.2006р. № 514-V // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 6. – Ст. 207.

Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915 // Там же. – 2000. – № 24. – Ст. 994; 2002. – № 3. – Ст. 89; 2002. – № 36. – Ст. 1700; 2003. – №18. – Ст. 818; 2003. – № 38. – Ст. 2026; 2004. – № 9. – Ст. 535; 2004. – № 15. – Ст. 1038; 2004.– № 42.–Ст. 2763; 2005. – № 9.– Ст. 475; 2005. – № 25. – Ст. 1438; 2005. – № 42. – Ст. 2657; 2005. – № 43. – Ст. 2711; 2006. – № 15. – Ст. 1113; 2006. –№ 18. – Ст. 1346; 2006. – № 22. – Ст. 1655; 2006. – № 27. – Ст. 1952; 2006. – № 31. – Ст. 2213; 2006. – № 33. – Ст. 2388; 2006. – № 35. – Ст. 2460; 2006. – № 35.– Ст. 2465.

Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2006 р. № 1269 // Там же. – 2006. – № 36. – Ст. 2497.

Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. № 88 (із змін.) // Там же. – 2000. – №4. – Ст. 110; 2000. – № 16. – Ст. 676; 2001. – № 31. – Ст. 1415; 2001. – № 36. – Ст. 1662; 2001. – № 49. – Ст. 2201; 2001. – № 41. – Ст. 1848; 2002. – 14. – Ст. 756; 2002. – № 33. – Ст. 1532; 2002. – № 43. – Ст. 1977; 2003. – № 10. – Ст. 442; 2003. – № 13. – Ст. 570; 2003. – № 32. – Ст. 1696; 2005. – № 3. –Ст. 129; 2005. – № 50. – Ст. 3129; 2006. – № 3. – Ст. 92; 2006. – № 33. – Ст. 2383.

Положення про Апарат Прем’єр-міністра України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2006р. № 1451 // Там же. – 2006. – № 42. – Ст. 2820.

Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем’єр-міністра України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 761 (зі змін.) // Там же. – 2000. – № 19. – Ст. 782; 2005. – № 13. – Ст. 670.

Про затвердження структури Служби Прем’єр-міністра України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1999 р. № 2381 (зі змін.) // Там же. – 2000. – № 10; 2001. – № 31. – Ст. 1415.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1572/99 (зі змін.) // Там же. – 1999 р., № 50, стор. 8 ; 2000. – № 15. – Ст. 602; 2001. – № 22. – Ст. 985; 2002. – № 3. – Ст. 82; 2003. – № 16. – Ст. 705; 2003. – № 22. – Ст.989; 2003. – № 23. – Ст.1035; 2003 р.– № 35. – Ст.1883; 2004. – № 10. – Ст. 579; 2005. – № 11. – Ст. 517; 2005. – № 11. – Ст. 518; 2005. – № 20. – Ст. 1055; 2006. – № 11. – Ст. 708.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 зі змін. // Там же. – 1999. – № 50. – С. 11; 2000. – № 22. – Ст.888; 2000. – № 35. – Ст.1479; 2002. – № 50. – Ст. 2252; 2003. – № 6. – Ст. 220; 2003. – № 32. – Ст. 1692; 2003. – № 38. – Ст.2023; 2004. – № 3. – Ст. 117; 2004. – № 37. – Ст. 2448; 2004. – № 35. – Ст. 2319; 2004. – №39. – Ст. 2582; 2005. – №9. – Ст. 467.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади, затв. Указом Президента України від 12.03.1996 р. № 179/96 // Уряд. кур’єр. – 1996. – № 58 – 59. – 28 берез.

Загальне положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 40. – Ст. 2107; 2004. – № 5. – Ст. 237; 2005. – № 20. – Ст.1080; 2006. – № 31. – Ст. 2225; 2007. – № 20. – Ст.795.

Типове положення про урядовий орган державного управління, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 р. № 386 (зі змін.) // Там же. – 2000. – № 8. – Ст. 317; 2001. – № 51. – Ст. 2289; 2002. – №20.– Ст. 983; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2005. – № 28. – Ст. 1630.

Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1658 (зі змін.) // Там же. – 2001. – №51. – Ст. 2275; 2002. – № 13. – Ст. 665; 2002. – № 30. – Ст. 1421; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2003. – № 52. – Ст. 2807; 2004. – № 24. – Ст. 1594; 2005. – № 28. – Ст.1627; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Питання діяльності урядових комітетів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2005 р. № 1020 // Там же. – 2005. – № 42. – Ст. 2657; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 // Там же. – 2005. – № 11. – Ст. 522; 2005. – № 43. – Ст. 2715; 2006. – № 10. – Ст. 632; 2006. – № 29. – Ст. 2092; 2006. – № 33. – Ст. 2391.

Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 р. № 2-рп/2003 (справа про повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади) // Там же. – 2003. – № 6. – Ст. 244.

 

 

Т е м а8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

О с н о в н і п и т а н н я

 

1.Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій.

2.Система, порядок утворення і будова місцевих державних адміністрацій.

3.Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій.

4.Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи.

5.Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій.

6.Відділи, управління, інші структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та її апарат, організація їх роботи.

 

Завдання

1. Голова місцевої державної адміністрації своїм розпорядженням затвердив структуру апарату місцевої державної адміністрації у складі таких відділів: організаційного, кадрової роботи, роботи із зверненнями громадян, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, головного управління економіки, головного фінансового управління, управління з питань внутрішньої політики. Прем’єр-міністр України скасував розпорядження голови місцевої державної адміністрації і звільнив його з посади.Проаналізуйте дії голови місцевої державної адміністрації та Прем’єр-міністра України. Чи був дотриманий порядок формування структури місцевої державної адміністрації ?

2.На засіданні колегії місцевої державної адміністрації, що проводилося під головуванням заступника голови місцевої державної адміністрації, більшістю голосів було прийнято рішення про призначення керівника управління з питань майна комунальної власності та затверджено положення про це управління. Голова місцевої державної адміністрації відмовився виконувати рішення колегії, після чого члени колегії звернулися до першого віце-прем’єр-міністра України зі скаргою на дії голови місцевої державної адміністрації.

Чи відповідають рішення колегії та дії голови місцевої державної адміністрації вимогам законодавства ? Який порядок реалізації рішень колегії місцевої державної адміністрації?

3. Обласна державна адміністрація здійснила перевірку рішень обласної ради на відповідність їх Конституції та законам України. Наслідком цієї перевірки було видання розпорядження голови місцевої державної адміністрації про припинення дії кількох рішень ради. Голова обласної ради відмовився виконувати розпорядження голови місцевої державної адміністрації і виніс на розгляд ради питання про вираження недовіри голові місцевої державної адміністрації.

Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких сферах місцева державна адміністрація повноважна здійснювати державний контроль? Чи відповідають дії голови місцевої державної адміністрації та голови обласної ради вимогам законодавства?

4. Голова обласної ради вніс до місцевої державної адміністрації проект розпорядження голови місцевої державної адміністрації з вимогою провести публічне обговорення даного проекту на засіданні колегії місцевої державної адміністрації та запросити його на це обговорення. Голова місцевої державної адміністрації направив лист голові обласної ради, у якому пояснив, що робота колегії місцевої державної адміністрації відбувається відповідно до затвердженого її головою плану засідань, а додаткові питання можуть включатися лише за пропозиціями керівників структурних підрозділів держадміністрації. Голова обласної ради звернувся зі скаргою на дії голови місцевої державної адміністрації до Прем’єр-міністра України.

Чи відповідають дії голови обласної ради та голови місцевої державної адміністрації вимогам законодавства? Який порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої державної адміністрації?

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 20 – 21. – Ст.190; 2001. – №31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2003. – № 24. – Ст.159; 2004. – № 6. – Ст.38; 2004. – № 10. – Ст.103; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. –Ст.252; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 17. – Ст.267; 2006. – № 12. – Ст. 104.

Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій: Указ Президента України від 04.08.2006 р. № 675// Офіц. вісн. України. – 2006. – № 32. – Ст. 2309.

Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій: Указ Президента України від 03.04.2005 р. № 593/2005 (зі змін.) // Там же. – 2005. – № 14. – Ст. 707; 2006. – № 14. – Ст. 975.

Про структуру місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. № 328 (зі змін.) // Там же. – 2005. – № 19. – Ст. 999; 2005. – № 27. – Ст. 1571; 2005. – № 36. – Ст. 2180; 2005. – № 48. – Ст. 3007; 2006. – № 5. – Ст. 220; 2006. – № 22. – Ст. 1619.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005р. № 179 (зі змін.) // Там же. – 2005. – № 11. – Ст. 522; 2005. – № 43. – Ст. 2715; 2006. – № 10. – Ст. 632; 2006. – № 29. – Ст. 2092; 2006. – № 33. – Ст. 2391; 2007. – № 10. – Ст. 354; 2007. – № 10. – Ст. 363; 2007. – № 20. – Ст. 798.

Про порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р. № 1369 (зі змін.) // Там же. – 1999. – № 30. – С. 87; 2000. – № 34. – Ст. 1437; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2003. – № 52. – Ст. 2807; 2004. – № 16. – Ст.1120; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2000 р. № 733(зі змін.) // Там же. – 2000. – № 18. – Ст.745; 2002. – № 30. – Ст. 1422; 2002. – № 34. – Ст.1611; 2003. – № 21. – Ст.945; 2003. – № 30. – Ст. 1540; 2004. – № 13. – Ст. 899; 2004. – № 21. – Ст. 1447.

Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2263 (зі змін.) // Там же. – 1999. – № 50. – С. 77; 2002. – № 12. – Ст. 598; 2004. – № 15. – Ст. 1047; 2006. – № 31. Ст. 2225.

Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1569 (зі змін.) // Там же. – 2003. – №40. – Ст. 2107; 2004. – № 5. – Ст. 237; 2005. – № 20. – Ст.1080; 2006. – № 31. – Ст.2225; 2007. – № 20. – Ст.795.

Рішення Конституційного Суду України від 04.12.2001 р. № 16-рп/2001 (справа про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради) // Там же. – 2001. – № 50. – Ст. 2238.

Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні: Моногр. – Х., 2005.

Битяк Ю.П. Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 4. – С. 3 – 15.

 

 

Т е м а9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

О с н о в н і п и т а н н я

 

1.Основи організації та діяльності, функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2.Організаційна будова та порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3.Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

4.Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

5. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим та організація його роботи.

6. Організація роботи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Апарат Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

7. Акти органів влади Автономної Республіки Крим, порядок їх прийняття та реалізація.

Завдання

1. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим сформував порядок денний і скликав сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на якій запропонував ввести до складу Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим та Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим і доручити Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснення контролю за підготовкою проекту бюджету Автономної Республіки Крим. Депутати погодилися з пропозиціями Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим і прийняли відповідну постанову. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим інформував главу держави про дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи відповідають дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим вимогам законодавства?

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, заслухавши прокурора Автономної Республіки Крим, визнала його роботу незадовільною, через що своєю постановою відсторонила його від виконання повноважень і направила про це звернення Генеральному прокурору України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Які подальші дії прокурора Автономної Республіки Крим і Генерального прокурора України?

 

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим своєю постановою зупинила дію деяких нормативних актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим як таких, що суперечать законам України, Конституції Автономної Республіки Крим та іншим нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і одночасно звернулася до Президента України щодо їх скасування. Президент України не погодився з позицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим і у відповіді зазначив про відсутність підстав для скасування нормативно-правових актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

4. Розпорядженням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим був сформований апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затверджено положення про Секретаріат і Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та з числа депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначені керівник Секретаріату і керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Чи були дотримані вимоги законодавства у процесі формування апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Конституція Автономної Республіки Крим від 21.10.1998 р., затв. Законом України від 23.12.1998 р. № 350-ХІV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 5 – 6. – Ст.43.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10.02.1998 р. № 90/98-ВР // Там же. – 1998. – № 29. – Ст.191; 2007. – № 13. – Ст. 134.

Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 22.12.2006 р. N 533-V // Там же. – 2007. – № 14. – Ст. 168.

Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 30.06.1998 г. № 109-ІІ (с изм.) // Сб. нормат.-прав. актов Автономной Республики Крым. – 1998. – №6. – Ст.388; 1998. – № 7. – Ст. 471; 1999. – № 8. – Ст. 837; 1999. – № 11. – Ст. 1115; 2000. – № 2. – Ст.75; 2001. – № 6. – Ст.562-563; 2002. – № 5. – Ст. 328; 2003. – № 3. – Ст. 212; 2004. – № 6. – Ст. 535; 2006. – № 7. – Ст. 496; 2006. – № 10. – Ст. 887.

Положение о Секретариате Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Ради Автономной Республики Крым от 18.09.2002 г. № 253-3/02 (с изм.) // Там же. – 2002. – № 9. – Ст.961-962; 2004. – № 3. – Ст. 170; 2005. – № 2. – Ст. 79; 2006. – № 6. – Ст. 416; 2006. – № 9. – Ст. 753.

Регламент работы Совета министров Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от от 23.11.2005 г. № 545 // Там же. – 2005. – № 11. – Ст.1105; 2007. – № 1. – Ст. 30.

Положение об Управлении делами Совета министров Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 08.10.2002 г. № 424 // Там же. – 2002. – №10. – Ст.1122-1123.

Рішення Конституційного Суду України від 21.12.2001 р. № 19-рп/2001 (справа щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим з іншими видами діяльності) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. – Ст.1380.Рішення Конституційного Суду України від 20.05.2004 р. № 12-рп/2004 (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Там же. – 2004. – № 22. – Ст. 1516. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу: Моногр. – К.: Таксон, 2002.

 

 

Т е м а10. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.

2. Основи місцевого самоврядування.

3. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування.

4. Принципи місцевого самоврядування.

5. Гарантії місцевого самоврядування.

6. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Завдання

1.На сесії обласної ради було прийнято рішення про прийняття до комунальної власності області приміщення міської спортшколи через недоцільне та неефективне його використання міською радою, виконавчий комітет якої прийняв рішення про передачу в оренду приміщення спортшколи для організації магазину спортивних товарів. Міська рада не погодилася з рішенням обласної ради і звернулася до суду з вимогою скасування рішення обласної ради.

Чи відповідають рішення обласної ради, виконавчого комітету міської ради вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд?

2. Міська рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму щодо встановлення нового місцевого податку на утримання місцевої міліції. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати незаконне рішення. У відповіді прокурору міським головою було зазначено, що прийняття рішення про проведення місцевого референдуму належить до виключної компетенції міської ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

 

3. Міський прокурор звернувся з протестом на дії міського голови, який своїм розпорядженням вніс зміни до місцевого бюджету. Міський голова направив міському прокурору пояснення щодо законності своїх дій з посиланням на регламент місцевої ради, у якому було закріплено, що зміни до міського бюджету в міжсесійний період вносяться розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації та визначте шляхи її вирішення. Як здійснюється підготовка і внесення змін до місцевого бюджету?

4.На сесії міської ради було прийнято рішення про проведення консультативного референдуму щодо надання місту спеціального статусу – міста республіканського значення. Міський прокурор опротестував рішення ради і вимагав його скасувати. У відповіді прокурору міський голова зазначив, що референдум буде носити консультативний характер, а тому міська рада має право приймати рішення про його проведення.

Чи відповідає рішення ради вимогам законодавства щодо проведення місцевого референдуму? Які питання можуть бути предметом місцевого референдуму?

 

5.Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.

Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді?

 

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змін. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. – № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. – №№ 9, 10-11. – Ст. 96; 2006. – № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про всеукраїнський та мiсцевий референдуми: Закон України від 03.07.91 р. // Там же. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Там же. – 1996. – № 47. – Ст. 256; 1999. – № 26. – Ст.219; 2005. – №11. – Ст. 200.

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-XII // Там же. – 1994. – № 6. – Ст. 30.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III // Там же. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56 – 93 зі змін. // Там же. – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – № 32. – Ст.340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. – Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст.179; 2002. – № 2. – Ст.5; 2003. – № 26. – Ст.185; 2003. – №28. – Ст.216; 2005. – № 17. – Ст.267.

Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ст. 2829.Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 (справа про об’єднання територіальних громад) // Там же. – 2002. – № 26. – Ст. 1233.

Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. – К.: „Ін Юре”, 2003.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.018 с.)